Возможности формирования единой национальной идентичности в украинском обществе: миф или реальность

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна металургійна академія України, Дніпро
Abstract
UKR: Розглядаються можливості формування єдиної національної ідентичності як політико-ідеологічний проект сучасної української влади та перспективи і об’єктивні перешкоди його втілення в українському суспільстві.
ENG: The possibilities of forming a single national identity as a political and ideological project of the modern Ukrainian government, prospects and objective obstacles to its implementation in Ukrainian society are considered.
RUS: Рассматриваются возможности формирования единой национальной идентичности как политико-идеологический проект современной украинской власти и перспективы и объективные препятствия его реализации в украинском обществе.
Description
В. Палагута: ORCID 0000-0003-4254-1625
Keywords
національна ідентичність, націопобудова, нація, етнос, етнонація, мононаціональна модель, конструкціонізм, national identity, nation-building, nation, ethnos, ethnonation, mono-national model, constitutionism, национальная идентичность, нациостроительство, нация, этнос, этнонация, мононациональная модель, констукционизм, КІП
Citation
Палагута В. И. Возможности формирования единой национальной идентичности в украинском обществе: миф или реальность. Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Дніпро, 2021. Вип. 3. С. 116–128.