Материалы XIV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». Том 1

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна металургійна академія України, Дніпро
Abstract
RUS: Сборник материалов XIV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (4‐7 июня 2018 г., Варна, Болгария) издан в двух томах. В том 1 вошли 78 докладов (статьи, тезисы), поступивших в оргкомитет и принятых к опубликованию.
ENG: Proceedings of the XIV International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» (June 4‐7, 2018, Varna, Bulgaria) is issued in two volumes. The first volume includes 78 reports (articles, theses) received by the organizing committee and accepted for publication.
UKR: Збірник матеріалів XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4‐7 червня 2018 р., Варна, Болгарія) виданий у двох томах. В том 1 увійшли 78 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.
Description
Keywords
качество, промышленность, образование, информационные технологии, экономическая теория, инновации, якість, промисловість, освіта, інформаційні технології, економічна теорія, інновації, quality, industry, education, information technologies, economic theory, innovation, КТТАМП
Citation
Стратегия качества в промышленности и образовании : сб. материалов XIV Междунар. конф. (Варна, Болгария, 4–7 июня 2018 г.) / сост. Т. С. Хохлова, Ю. А. Ступак. Днепр-Варна, 2018. Т. 1. 396 с. ISBN 978-617-7433-48-3.