Інші праці КТТАМП (ІПБТ НФ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Матеріали VІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2024)
  UKR: До збірника матеріалів VI Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (16-18 січня 2024 р., Дніпро, Україна) увійшло 58 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.
 • Item
  Освітнє партнерство – необхідна умова підготовки студентів у закладах фахової передвищої освіти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Зінченко, А. Л.; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: У роботі розглянута проблема якісної професійної підготовки випускників закладів фахової передвищої освіти у відповідності до сучасного рівня менеджменту. Зазначено, що якість освіти не завжди відповідає потребам сучасного виробництва, оскільки розвиток закладів передвищої освіти відстає від темпів розвитку сучасної економіки та виробництва, а також внаслідок нерозвиненості освітнього партнерства. Роботи дослідників дозволили ознайомитися з важливими сторонами проблеми освітнього партнерства як показника якості освіти, професійної підготовки випускників та виявити перспективи їх вирішення. Ця педагогічна проблема залишається недостатньо дослідженою, що зумовлює необхідність глибшого її вивчення.
 • Item
  Матеріали XVІI Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023)
  UKR: До збірника матеріалів XVІІ Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (5–8 червня 2023 р., Варна, Болгарія) увійшли 84 публікації (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.
 • Item
  Характеристика металовідходів марганцевих феросплавів, методів їх утилізації та можливості використання для отримання середньовуглецевого феромарганцю
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Водін, Ігор Йосипович; Макєєв, М. О.
  UKR: У роботі проведено класифікацію втрат марганцевих феросплавів на різних технологічних стадіях їх виробництва. Встановлено, що 70% металовідходів товарного силікомарганцю та 58% металовідходів високовуглецевого феромарганцю пов'язані зі шлаком, переважно перебуваючи у вигляді корольків металу. У разі виробництва феросплавів у фракціонованому вигляді втрати відбуваються за рахунок некондиційних фракцій. Запропоновано додаткові способи утилізації металовідходів марганцевих феросплавів.
 • Item
  Розробка електронного довідника з технологічного проектування виробництв як важливий елемент формування ключових компетенцій здобувачів вищої освіти за ОПП Металургія
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Соловйова, Інна Анатоліївна; Николаєнко, Юлія Миколаївна; Дерешев, П. П.
  UKR: В роботі розглядається розробка в роботах бакалаврів електронних довідників проектування деяких ділянок виробництва металургійної продукції. Електронні довідники відповідають сучасним вимогам та підходам до підготовки фахівців, які потребують змін в структурі освітніх професійних програм (ОПП). Використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів викладання матеріалу в дисциплінах ОПП Металургія значно відрізняє якість кваліфікаційних робіт та підвищує зацікавленість роботодавців в фахівцях названої спеціальності.
 • Item
  Матеріали ХIII Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2023 — від теорії до практики»
  («Журфонд», Дніпро, 2023)
  UKR: До збірника матеріалів ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молоді вчені 2023 — від теорії до практики» (23 березня 2023 р., Дніпро, Україна) увійшли 86 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.
 • Item
  Матеріали ХI Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2020 — від теорії до практики»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2020)
  UKR: Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2020 — від теорії до практики» (12 березня 2020 р., Дніпро, Україна) містить 56 публікацій (доповіді, статті, тези), що надійшли до оргкомітету та прийняті до опублікування.
 • Item
  Матеріали Х Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2019 — від теорії до практики»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2019)
  UKR: Збірник матеріалів Х Міжнародної конференції молодих вчених «Молоді вчені 2019 — від теорії до практики» (07 березня 2019 р., Дніпро, Україна) містить 109 публікацій (доповіді, статті, тези), що надійшли до оргкомітету та прийняті до опублікування.
 • Item
  Матеріали XV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2019)
  UKR: До збірника матеріалів XV Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (3‐6 червня 2019 р., Варна, Болгарія) увійшли 122 публікації (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.
 • Item
  Материалы XIV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». Том 2
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2018)
  RUS: Сборник материалов XIV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (4‐7 июня 2018 г., Варна, Болгария) издан в двух томах. В том 2 вошли 84 доклада (статьи, тезисы), поступивших в оргкомитет и принятых к опубликованию.
 • Item
  Материалы XIV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». Том 1
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2018)
  RUS: Сборник материалов XIV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (4‐7 июня 2018 г., Варна, Болгария) издан в двух томах. В том 1 вошли 78 докладов (статьи, тезисы), поступивших в оргкомитет и принятых к опубликованию.
 • Item
  Матеріали III Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2019)
  UKR: До збірника матеріалів ІІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12‐14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерланди) увійшли 93 доповіді (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.
 • Item
  Матеріали II Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2018)
  UKR: До збірника матеріалів ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12‐15 листопада 2018 р., Гельсінкі, Фінляндія) увійшли 111 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.
 • Item
  Матеріали Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  («Журфонд», Дніпро, 2017)
  UKR: Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21-24 листопада 2017 р., Відень, Австрія) видано в двох томах. В том 2 увійшли 82 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та прийнятих до опублікування.
 • Item
  Матеріали V Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  (Журфонд, Дніпро, 2022)
  UKR: До збірника матеріалів V Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022 р., Дніпро, Україна) увійшли 62 доповіді (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування. Конференція включена до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти та науки на 2022 рік (розділ І /Міжнародні конференції/, поз. 642).
 • Item
  Спосіб виробництва зварних труб із застосуванням вібраційної обробки
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2021) Балакін, Валерій Федорович; Савкин, Святослав Віталійович
  UKR: Спосіб виробництва зварних труб із застосуванням вібраційної обробки включає обробку трубної заготовки в процесі зварювання на вібраційному столі. В процесі зварювання попередньо закріпленої трубної заготовки на неї впливають резонансними коливаннями за рахунок використання вібраційного столу. Тривалість вібраційного впливу обумовлюється часом кристалізації металу у зварній ванні. Параметри вібрації визначають для кожного конкретного металу.
 • Item
  Горизонтальний прошивний прес для виготовлення порожнистих циліндричних заготовок
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2022) Балакін, Валерій Федорович; Добряк, Володимир Дмитрович; Угрюмов, Юрій Дмитрович; Чухліб, Віталій Леонідович; Николаєнко, Юлія Миколаївна
  UKR: Винахід належить до металургії і може бути використаний при виготовленні порожнистих циліндричних заготовок. Горизонтальний прошивний прес складається з приймального столу, опорного пуансона, який встановлений з можливістю контакту з заднім торцем заготовки; прошивного пуансона, що встановлений з можливістю контакту з направляючою втулкою; рухомої траверси, з'єднаної з гідроприводом і прошивним пуансоном, який відрізняється тим, що приймальний стіл виконаний у вигляді ряду опорних вузлів, кожен з яких складається з двох регульованих губок з похилими опорними поверхнями з приводом від крокового електродвигуна; опорний пуансон виконаний у вигляді гідроциліндра, шток якого встановлений з можливістю контакту з заднім торцем заготовки нижче її осі; прошивний пуансон виконаний у вигляді штанги, наприклад квадратного перерізу, що встановлена з можливістю контакту з направляючою втулкою в отворі того ж перерізу і має можливість переміщатися по станині в напрямних, виконаних, наприклад, у формі "ластівчиного хвоста", за допомогою траверси, яка з'єднана з заднім кінцем прошивного пуансона через упорні підшипники, що дозволяють пуансону обертатися з направляючою втулкою навколо своєї осі при передачі осьової сили від гідроприводу прошивного пуансона; направляюча втулка має зубчастий вінець, що знаходиться в зачепленні з двома зубчастими колесами, розташованими по різні сторони від вінця, і кожне з двох зубчатих кілець з'єднане за допомогою муфти з електро- або гідродвигуном; а передній торець заготовки встановлений з можливістю контакту зі стаціонарним упором і між опорними вузлами розміщені щонайменше два кліщові затискачі, що встановлені з можливістю затиску своїми затискними колодками заготовки.
 • Item
  Математична модель вібраційної обробки металу при зварюванні трубних заготовок
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Балакін, Валерій Федорович; Савкин, Святослав Віталійович
  UKR: У цій статті розглядаються методи чисельного вимірювання впливу частоти вібрації на фізичні властивості металу. Огляд літератури відомих досліджень впливу вібрації на фізичні властивості металу. Відповідно до хвильової теорії вібрації, визначивши власну частоту коливань пластичної течії, можна інтенсифікувати процес обробки металу тиском і досягти зменшення величини сили деформації. Запропоновано математичну модель зварного з'єднання труб в умовах вібраційного впливу з урахуванням припущень, необхідних для апроксимації розрахунків. Особливу увагу приділено питомій потенціальній енергії окремого шару, яка складається з потенційних енергій взаємодії окремих частинок. Наведені в роботі залежності дозволяють зробити позитивні висновки щодо застосування математичного моделювання з метою прогнозування рівня залишкових напружень у зварних швах.
 • Item
  Про деякі особливості лабораторних досліджень процесу горіння пилоподібного палива
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Досліджено публікації за останні 30 років, які є на поточний час у вільному доступі і які містять опис обладнання для моделювання процесу горіння пилоподібного палива. Сформульовані основні вимоги щодо забезпечення надійності дослідницьких результатів. Зроблено висновок про можливість і доцільність використання установок типу «вертикальна трубчаста піч» для пошуку шляхів підвищення повноти згорання ПВП у фурмених осередках доменних печей. Підкреслено важливість рівномірної подачі палива до реакційного простору, стабільного в часі співвідношення палива та окислючвача, якісного технічного аналізу вихідного палива, а також залишку після його згорання. На основі порівняльного аналізу методів визначення повноти згорання пилеподібного палива, що використовуються в таких дослідженнях, запропоновано зручну формулу для її розрахунків.
 • Item
  Матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2021 — від теорії до практики»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021)
  UKR: Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2021 — від теорії до практики» (25 березня 2021 р., Дніпро, Україна) містить 64 публікації (доповіді, статті, тези), що надійшли до оргкомітету та прийняті до опублікування.