Університетська наука у світовому інформаційному просторі: моніторинг, бібліометрика, аналіз (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2015-03-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У роботі висвітлені питання, пов'язані з роллю бібліотек у процесах поліпшення «видимості» університетської науки в міжнародному науково-інформаційному просторі. Розкрито методику проведення університетськими бібліотеками процесів моніторингу, бібліометричних досліджень, інформаційного аналізу та інфометрічної діагностики наукового документального потоку ВНЗ України.
ENG: The presentation outlines questions related to the role of libraries in the processes of improving the "visibility" of university science in international scientific and information space. Discloses method of university libraries monitoring processes, bibliometric research, information analysis and infometrical diagnostics scientific documentary flow of universities in Ukraine.
RUS: В работе освещены вопросы, связанные с ролью библиотек в процессах улучшения «видимости» университетской науки в международном научно-информационном пространстве. Раскрыта методика проведения университетскими библиотеками процессов мониторинга, библиометрических исследований, информационного анализа и инфометрической диагностики научного документального потока вузов Украины.
Description
T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
бібліотека ВНЗ, університетська наука, бібліометрія, наукометричні показники, інфометрічна діагностика, моніторинг документального потоку, библиотека вуза, университетская наука, библиометрия, наукометрические показатели, инфометрическая диагностика, мониторинг документального потока, university library, university science, bibliometrics, scientometric indicators, informetrical diagnostics, monitoring of documentary flow, НТБ
Citation
Колесникова, Т. А. Університетська наука у світовому інформаційному просторі: моніторинг, бібліометрика, аналіз : [презентація] / Т. А. Колесникова // Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. семінар, 26.03.2015 р. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2015.