Підвищення працездатності деталей з магніто-м’яких сплавів шляхом комплексної технології пароплазменої обробки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Луцький національний технічний університет, Україна
Abstract
UKR: Підвищення експлуатаційних характеристик деталей електроклапанів, рушійних установок орбітальних супутників, а отже, їх життєвого циклу, можливо добитися застосуванням різних технологій їх поверхневої обробки, таких як нанесення спеціальних покриттів, модифікація робочих поверхонь деталей, а також підбором методів обробки для зменшення залишкових напруг. Специфіка оброблюваних деталей (корозійна стійкість, магнітні властивості) потребує розробки спеціальних методів покриття. Була проведена підготовка вихідних даних для розробки технологій покриттів на основі аналізу літературних джерел та раніше проведених досліджень. Експериментально проведена активація поверхні з магніто-м’якого сплаву під покриття хромом з наступним поліруванням На основі розробленого комплексного технологічного процесу, який засновано на сучасних методах підготовки та активації поверхонь під покриття, екологічно безпечних методах хромування, експериментально доведено ефективність одержання якості поверхонь магніто-м’яких сплавів. Та доказано, що процес пароплазмової обробки можливо використовувати, як при підготовці поверхні під покриття, так і безпосередньо для нанесення покриття.
ENG: Improving the operational characteristics of parts of electro valves, propulsion units of orbital satellites, and, consequently, their life cycle can be achieved by using various technologies for their surface treatment, such as applying special coatings, modifying the working surfaces of parts, as well as selecting processing methods to reduce residual stresses. The specificity of the processed parts (corrosion resistance, magnetic properties) requires the development of special coating methods. The preparation of initial data on the development of coating technologies was carried out on the basis of an analysis of literature sources and previous studies. An experimentally carried out activation of a surface made of a soft magnetic alloy under chrome plating followed by polishing. On the basis of the developed complex technological process based on modern methods of preparation and activation of surfaces for coating, environmentally friendly methods of chromium plating, the efficiency of obtaining the quality of surfaces of soft magnetic alloys has been experimentally proved. And it has been proven that the process of vapor-plasma treatment can be used both in preparing the surface for coating, and directly for coating.
Description
Keywords
активація поверхні, покриття, сплави, технологічний процес, пароплазмова обробка, хромування, полірування, surface activation, coating, alloys, technological process, plasma vapor treatment, chromium plating, polishing, КТМ
Citation
Абрамов С. О., Гришин В. С., Довганюк Г. М. Підвищення працездатності деталей з магніто-м’яких сплавів шляхом комплексної технології пароплазменої обробки. Перспективні технології та прилади. 2021. № 19. С. 7–14. DOI: 10.36910/6775-2313-5352-2021-19-1.