Засоби характеротворення у художньому творі: теоретичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Abstract
UKR: Стаття присвячена дослідженню теоретичного аспекту специфіки засобів характеротворення у художньому творі. Узагальнюються та порівнюються думки різних авторів. Визначено, що специфікою прийомів характеротворення постає єдність зовнішніх і внутрішніх рис персонажа, його взаємодія з навколишнім світом та психологічні характеристики.
ENG: The article is devoted to the study of the theoretical aspect of the specificity of the means of character formation in an artistic work. The opinions of different authors are summarized and compared. It is determined that the uniqueness of external and internal traits of the character, his interaction with the outside world, and psychological characteristics emerges as a specific method of character formation.
Description
І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
Keywords
характеротворення, концепція людини, персонаж, художній твір, character formation, human concept, character, artwork, КУ
Citation
Накашидзе І. Засоби характеротворення у художньому творі: теоретичний аспект. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 14–15 трав. 2020 р.). Сум. держ. пед. ун-т ім. А. Макаренка. Суми, 2020. С. 98–103. Повний текст.