Впровадження інтелектуального реле Zelio в систему керування головним приводом мостового крану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 42 сторінки, містить 12 ілюстрацій, 2 таблиці та 12 використаних джерел. В роботі виконано аналіз існуючої системи керування головного приводу мостового крану. Встановлено, що існуюча релейно-контакторна система керування має ряд досить чуттєвих недоліків. Автором запропоновано більш ефективне схемне рішення керування головним приводом мостового крану за допомогою програмованого інтелектуального реле Zelio та запропоновано програму для реалізації функцій старої релейно-контакторної схеми в програмі ZelioSoft на мові східчастих діаграм LADDER. Сформульовані основні вимоги охорони праці при експлуатації головного приводу мостового крану, а також в схемі керування Zelio апаратні засоби безпеки (сигналізація, блокування). Мета дослідження ‒ заміна існуючої системи керування електропривода мостового крану на більш сучасну, проектування алгоритму роботи та написання програми в середовищі Zelio Soft 2.
ENG: Thesis is completed on 42 pages, contains 12 illustrations, 2 tables and 12 sources used. The work analyzes the existing control system of the main drive of the overhead crane. It was established that the existing relay-contactor control system has a number of rather significant disadvantages. The author proposed a more effective circuit solution for controlling the main drive of overhead crane using the Zelio programmable intelligent relay and proposed a program for implementing the functions of the old relay-contactor circuit in the ZelioSoft program in the language of ladder diagrams LADDER. The basic requirements of labor protection during the operation of the main drive of the overhead crane are formulated, as well as hardware safety devices (alarm, blocking) in the control scheme of Zelio. The purpose of the study is to replace the existing control system of the electric drive of the bridge crane with a more modern one, design the work algorithm and write the program in the Zelio Soft 2 environment.
Description
Keywords
мостовий кран, автоматизація, iнтелектуальне реле, сходові діаграми, датчики, асинхроний двигун, overhead crane, automation, intelligent relay, ladder diagrams, Zelio Logic, sensors, induction motor, ВКР, КЕТЕМ
Citation
Гук Я. Г. Впровадження інтелектуального реле Zelio в систему керування головним приводом мостового крану : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник Д. В. Устименко ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 42 с.