Дослідження ефективності гнучкого потоку ремонту вантажних вагонів в порівнянні з традиційними потоковими лініями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: У магістерській роботі досліджена важлива науково-прикладна проблема, яка пов'язана з підвищенням ефективності потокових методів ремонту та виготовлення вагонів. Підтверджено можливість поєднання технологій виготовлення та ремонту піввагонів в єдиній потоковій сіті при новому проектуванні вагоноремонтних підприємств. Підтверджено істотні переваги гнучких вагоноремонтних потоків в порівнянні з «жорсткими» і «напівжорсткими» потоковими лініями. Об'єктом дослідження є процес та ремонту рухомого складу. Предметом дослідження є аналіз функціонування потокових ліній для ремонту вантажних вагонів з різними структурами.
EN: The master's work explored an important scientific and applied problem related to improving the efficiency of in-line methods of repair and manufacture of cars. The possibility of combining technologies for the manufacture and repair of gondola cars in a single flow network with a new design of car repair enterprises has been confirmed. Significant advantages of flexible car-repair flows in comparison with "rigid" and "semi-rigid" production lines have been confirmed. The object of research is the process and repair of rolling stock. The subject of the study is the analysis of the functioning of production lines for the repair of freight cars with different structures.
Description
Keywords
вантажні вагони, гнучкий потік ремонту вагонів, вагоноремонтні підприємства, традиційні потокові лінії, freight wagons, flexible wagon repair flow, wagon repair companies, traditional production lines, ВКР, КВВГ
Citation
Костиря О. О. Дослідження ефективності гнучкого потоку ремонту вантажних вагонів в порівнянні з традиційними потоковими лініями : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Мямлін ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 105 с.