Магістерські роботи кафедри Вагони та вагонне господарство

Permanent URI for this collection

UKR: Магістерські роботи кафедри "Вагони та вагонне господарство"
ENG: Master Thesis of Wagons and Rolling Stock

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Аналіз зусиль, що діють на кузов напіввагона при перевезенні катаного дроту в бунтах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Яременко, Денис Миколайович
  UK: Магістерська робота виконана на 82 сторінках, містить 28 ілюстрацій, 6 таблиць, список літератури з 37 джерел та одного додатку. Об'єктом дослідження в роботі є міцність кузова універсального напіввагона при перевезенні бунтів катаного дроту. Предметом дослідження є інерційні та розпірні сили при перевезені бунтів катаного дроту. Новизною даної дипломної роботи є запропоновані зміни до схеми перевезення бунтів катаного дроту та які пройшли експериментальну перевірку. В першому розділі – проведено аналіз літератури за напрямком досліджень. У другому розділі – проведено огляд рухомого складу для перевезення бунтів катаного дроту. Детально розглянуто конструкцію універсальних вагонів з точки зору розміщення та закріплення в них вантажів, наведено допустимі навантаження на ув’язувальні пристрої. В третьому розділі – проаналізовані способи кріплення стальної катаної проволоки у бунтах. Визначені основні вимоги до розміщення вантажу на рухомому складі залізниць. В четвертому розділі – проводився розрахунок засиль, що діють на кузов напіввагона при перевезенні бунтів катаного дроту. В п’ятому розділі представлені результати експериментальної перевірка описаного в роботі способу розміщення бунтів канатного дроту в напіввагоні за першим варіантом МТУ та за вдосконаленим варіантом МТУ.
 • Item
  Дослідження міцності кузова піввагона у стадії проектування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Піценко, Олена Віталіївна
  UK: Мета роботи – розробити модель для оцінки міцності кузова та визначити такі параметри конструкції, за яких вона має найменшу масу при забезпеченні рівня міцності, що вимагає нормативна документація. У першому розділі розглянуто конструкцію кузова піввагона та тенденції його удосконалення. Також розглянуто способи розрахункової оцінки міцності кузова піввагона і виконано огляд робіт з оптимізації геометричних характеристик кузова піввагона. У другому розділі розглянуто та описано детально конструкцію та параметри піввагона моделі 12-783 будівництва ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”. Розроблено геометричну модель кузова піввагона. Побудувана скінченно-елементна модель кузова. Проведений розрахунок на міцність кузова піввагона при I розрахунковому режимі при ударі та при III розрахунковому режимі при стисканні. У третьому розділі зроблено опис результатів розрахунків та проведено їх аналіз. У четвертому розділі проведено оптимізацію конструкції кузова напівагона, описані внесені зміни та оцінено їх ефективність.
 • Item
  Дослідження організації та технології ремонту пасажирських вагонів у електроремонтній дільниці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Литвиненко, Володимир Вікторович
  UK: Метою магістерської роботи є дослідити та розрахувати технологічні процеси у електроремонтній дільниці пасажирських вагонів. Об'єктом дослідження є процес ремонту електрообладнання пасажирсь-ких вагонів. Предметом дослідження є обладнання та методи для ремонту електро-обладнання пасажирських вагонів. Методами дослідження є розрахунки необхідних данних за формулами для визначення оптимальних значень як для ремонту вагонів так і для ефективної організаціі ремонту електричного обладнання у електроремонтній дільниці.
 • Item
  Дослідження міцності кузова напіввагона за умови збільшення вантажопід’ємності з 23,5 т/вісь до 25 т/вісь
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ласкаржевський, Артем Володимирович
  UK: Метою магістерської роботи є аналіз можливості підвищення вантажопідйомності кузова напіввагона реальної моделі з осьовим навантаженням 23,5 тс до 25 тс та розробка варіантів підсилення конструкції кузова для реалізації цієї можливості. Об’єктом дослідження є напружений стан кузова напівагона. Предметом дослідження є методи підвищення міцності кузова напіввагона. Методи дослідження. В роботі використано розрахункові методи, виконано оцінку міцності кузова напіввагона. Новизною магістерської роботи є вдосконалення конструкції кузова напіввагона.
 • Item
  Дослідження доцільності впровадження сучасних технологій контролю технічного стану осей колісних пар під час виконання ремонту вагонів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Коваленко, Олексій Геннадійович
  UK: В першому розділі проведено огляд літератури за напрямом досліджень. Проаналізовані роботи як вчених так і тих хто пов'язаний безпосередньої з контролем осей в умовах ремонтних депо. В другому розділі дипломної магістерської роботи розглянута основна конструктивно - технологічна характеристика осей колісних пар вагонів. Проведений аналіз несправності осей колісних пар вантажних вагонів які можуть зустрічатися в експлуатації, а також встановимо причини їх виникнення, способи виявлення та методи відновлення. В третьому розділі магістерської роботи розглядається доцільність впровадження сучасних технологій контролю технічного стану осей колісних пар під час виконання ремонту вантажних вагонів. Детально досліджено магнітопорошковий контроль осей колісних пар. У четвертому розділі магістерської роботи досліджені сучасні стенди для магнітопорошкового контролю осей колісних пар. Спроектований сучасний стенд для проведення магнітопорошкового неруйнівного контролю. У п’ятому розділі, виходячи з потрібної програми ремонту N=3660 вагонів на рік, було розраховано колісно-роликовою дільницю депо з ремонту вантажних вагонів розраховані.
 • Item
  Дослідження ефективності гнучкого потоку ремонту вантажних вагонів в порівнянні з традиційними потоковими лініями
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Костиря, Олександр Олександрович
  UK: У магістерській роботі досліджена важлива науково-прикладна проблема, яка пов'язана з підвищенням ефективності потокових методів ремонту та виготовлення вагонів. Підтверджено можливість поєднання технологій виготовлення та ремонту піввагонів в єдиній потоковій сіті при новому проектуванні вагоноремонтних підприємств. Підтверджено істотні переваги гнучких вагоноремонтних потоків в порівнянні з «жорсткими» і «напівжорсткими» потоковими лініями. Об'єктом дослідження є процес та ремонту рухомого складу. Предметом дослідження є аналіз функціонування потокових ліній для ремонту вантажних вагонів з різними структурами.
 • Item
  Ремонт пасажирських вагонів в умовах депо з дослідженням технології випробувань гальмових приладів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Дубовенко, Крістіна Дмитрівна
  UK: Магістерська робота виконана на 82 сторінках машинописного тексту, містить 13 ілюстрацій, 4 таблиці, список використаних джерел з 33 джерел та одного додатку. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, резюме на англійській мові та додатку. У вступі наведено актуальність, сучасний стан проблеми та ступінь її розв’язання Об’єктом дослідження є технологія випробування гальмових приладів. Предметом дослідження технологічні процеси ремонту повітророзподільника № 292 та електроповітророзподільника №305 пасажирських вагонів локомотивної тяги. В першому розділі магістерської роботи було розраховано депо з ремонту пасажирських вагонів. Для основних відділень депо розраховано програми ремонту, підібране необхідне устаткування та потрібна кількість працівників. В другому розділі магістерської роботи розглянута організація ремонту повітророзподільників пасажирського типу В третьому розділі магістерської роботи проведений аналіз пошкоджень електроповітророзподільника № 305. В четвертому розділі роботи розглядалися стенди та засоби механізації при ремонті електроповітророзподільника, розглянуті стенди для випробувань повітророзподільників пасажирського рухомого складу, також приділена увага охороні праці при ремонті і випробуванні гальмівного обладнання.
 • Item
  Дослідження впливу на гальмівну ефективність вантажних вагонів гальм з повізковим гальмуванням
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бабич, Іван Юрійович
  UK: Магістерська робота виконана на 79 сторінках, містить 25 ілюстрацій, 3 таблиці, список літератури з 34 джерел та двох додатків на 2 сторінках. Об’єктом дослідження в роботі є ефективність гальмівних систем вагонів платформ. Предметом дослідження є схеми пневматичної та механічної частини. В першому розділі – проведено аналіз літератури за напрямком досліджень та розглянуті основні тенденції розвитку вітчизняних та закордонних гальмових систем вантажних вагонів. У другому розділі – проведемо порівняння двох гальмових систем: з двома гальмовими циліндрами діаметром 10// з роздільними гальмовими важільними передачами та з симетричним розміщенням гальмового циліндру діаметром 14// та типовою гальмовою важільною передачею. У третьому розділі – проведено розрахунки гальмівної системи з роздільним гальмуванням з врахуванням перерозподілу вертикального навантаження на візки порівняно зі статикою. При розрахунках приймалося, що завантаження візків відрізняється на максимально допустиме в експлуатації значення – 10 т. Встановлена необхідність оснащення гальмівних систем з роздільним гальмування двома авторежимами.
 • Item
  Організація технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів на сортувальній станції з дослідженням надійності литих деталей візків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Цяцька, Володимир Анатолійович
  UK: Робота присвячена проектуванню пункту технічного обслуговування вантажних вагонів на станції сортування. У першому розділі виконано аналіз розміщення експлуатаційного вантажного вагонного депо на станції, розрахунок програми та робочої сили вагонного депо. Описано технологію робіт у парках експлуатаційного вагонного депо. У дослідницькій частині проведено аналіз пошкоджень надресорних балок та бічних рам візків вантажних вагонів; аналізуються методи, засоби діагностики та їх ефективність при контролі литих деталей візків. Дані були отримані перед деповським ремонтом або під час обслуговування вагонів на ПТО.