Ремонт пасажирських вагонів в умовах депо з дослідженням технології випробувань гальмових приладів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 82 сторінках машинописного тексту, містить 13 ілюстрацій, 4 таблиці, список використаних джерел з 33 джерел та одного додатку. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, резюме на англійській мові та додатку. У вступі наведено актуальність, сучасний стан проблеми та ступінь її розв’язання Об’єктом дослідження є технологія випробування гальмових приладів. Предметом дослідження технологічні процеси ремонту повітророзподільника № 292 та електроповітророзподільника №305 пасажирських вагонів локомотивної тяги. В першому розділі магістерської роботи було розраховано депо з ремонту пасажирських вагонів. Для основних відділень депо розраховано програми ремонту, підібране необхідне устаткування та потрібна кількість працівників. В другому розділі магістерської роботи розглянута організація ремонту повітророзподільників пасажирського типу В третьому розділі магістерської роботи проведений аналіз пошкоджень електроповітророзподільника № 305. В четвертому розділі роботи розглядалися стенди та засоби механізації при ремонті електроповітророзподільника, розглянуті стенди для випробувань повітророзподільників пасажирського рухомого складу, також приділена увага охороні праці при ремонті і випробуванні гальмівного обладнання.
EN: The object of research is the technology of testing brake devices. The subject of the research is the technological processes of repair of air distributor No. 292 and electric air distributor No. 305 of locomotive-hauled passenger cars. In the first chapter of the master's work, a depot for the repair of passenger cars was calculated. For the main departments of the depot, repair programs, the selected necessary equipment and the required number of employees are calculated. In the second chapter of the master's work, the organization of the repair of passenger-type air distributors is considered. In the third chapter of the master's work, an analysis of damage to the electric air distributor No. 305 was carried out. In the fourth chapter of the work, stands and mechanization tools were considered for the repair of an electric air distributor, stands for testing air distributors of passenger rolling stock were considered, and attention was also paid to labor protection during the repair and testing of brake equipment.
Description
Keywords
повітророзподільник, електроповітророзподільник, ремонт, випробування, пасажирське вагонне депо, air distributor, electric air distributor, repair, testing, passenger car depot, ВКР, КВВГ
Citation
Дубовенко К. Д. Ремонт пасажирських вагонів в умовах депо з дослідженням технології випробувань гальмових приладів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. Ю. Шапошник ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 86 с.