Дискусія зі студентами як метод розвитку критичного мислення і формування комунікативної і дискусійної культури майбутніх фахівців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія
Abstract
UKR: Мета. Автор визначає за мету розкрити деякі аспекти та проаналізувати методику проведення такого важливого елементу навчального процесу, як дискусія. Відомо, що досвідчений полеміст ніколи не буває переможений. Цим і відрізняється полеміка від будь-якого іншого виду спору. Борець на килимі чесно визнає себе переможеним, але, на жаль, здається. Ще жодна полеміка не закінчувалася словами: “Вашу руку, ви мене переконали”. Методика. Метод (грец. — спосіб пізнання) — в самому широкому сенсі слова — «шлях до чого-небудь», спосіб діяльності суб’єкта в будь-якій її формі. Поняття «методологія» має два основних значення: система визначених способів і прийомів, застосовуваних у тій або іншій сфері діяльності (в науці, політиці, мистецтві і т. п.); вчення про цю систему, загальна теорія методу, теорія в дії. В процесі написання статті за зазначеною проблемою широко використовувались традиційні методи: діалектичний метод, індуктивний метод, раціоналістичний метод, феноменологічний метод, метод соціологічних опитувань та інші. Результати. Впровадження широкої групової дискусії в навчальному процесі надає новий імпульс проблемному навчанню, яке базується на тому, що засвоєння програмного матеріалу пройде успішно. Важливим для педагога стає залучення студентів до самостійної роботи задля досягнення заданої якості підготовки студентів, реалізації сучасних технологій навчання, розвитку культури самоосвіти, самоорганізації та самоконтролю. Більшість традиційних методів навчання спрямовані на повідомлення істини, констатацію проблеми або методу її вирішення, не відводячи належної ролі відстоюванню думки суб'єкта навчання. Наукова новизна. Автор робить історіографічний огляд проблеми, що досліджується. У педагогічній науці за останні роки посилилася увага до проблеми методики проведення дискусії. На думку науковців навчання у формі дискусії дає можливість пізнавати не лише світ фізичний, але і світ соціальний, бо усвідомлення процесу спілкування, що відбувається при цьому, відкриває людині шлях до становлення суб’єктом пізнання і конструювання світу. Застосування такої форми організації учбової діяльності, як дискусія, дозволяє різноманітити види зайняття, зробити їх цікавими і такими, що запам’ятовуються. Практична значимість. Отримані висновки сприяють розвитку та пошуку сучасних, різноманітних, нестандартних методичних розробок щодо проведення семінарських, практичних занять, круглих столів, дискусійних клубів, брейн рингів, семінарів у вигляді прес-конференцій та інше. Разом з тим, найповніше розкриття особистості студентів, їх особистих поглядів та розуміння проблем досягається саме через полеміку, обговорення на засіданнях наукових студентських гуртках, у дружніх суперечках та дискусіях на заняттях та у поза аудиторних заходах за планами виховної роботи куратора.
Description
Keywords
дискуссия, педагогика, самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный фонд, методы обучения, собственное мнение, полемика, КАУП
Citation
Кузнецов О. А. Дискусія зі студентами як метод розвитку критичного мислення і формування комунікативної і дискусійної культури майбутніх фахівців. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІV міжн. конф. (Гельсінкі, 6–8 грудня, 2021 р.). Дніпро-Гельсінкі, 2021. С. 47–52.