Проєкт теплопостачання об’єктів депо м. Пологи та прилеглого населеного пункту. Розрахунок елеватора

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 52 с., 7 рис., 4 табл., 5 джерел. Об’єкт дослідження – система теплопостачання об’єктів депо. Мета роботи - розрахунок теплових навантажень та вибір системи теплопостачання і розрахунок теплової схеми котельної. Методи дослідження – аналітичні методи розрахунку теплових навантажень та розрахункові методи вибору системи теплопостачання. Одержані результати – визначено опалювальні навантаження промислових приміщень та житлово-комунального сектору, витрати теплоти на вентиляцію виробничих приміщень та житлово-комунального сектору, витрати тепла на технологічні потреби, витрати тепла на гаряче водопостачання, річну витрату теплоти, обрано спосіб покриття теплового навантаження, запропоновано принципову схему котельні, а саме водяної системи теплопостачання, системи гарячого водопостачання, системи опалення та гарячого водопостачання, системи опалення та вентиляції, виконано розрахунок теплової схеми котельні, обрано теплопідготовче обладнання. Особливістю роботи було проведення розрахунку водоструменевого елеватора, призначеного для зменшення температури перегрітої води шляхом змішування її зі зворотного водою і для створення напору для її циркуляції.
ENG: Explanatory note to the bachelor's qualification work: 52 p., 7 figures, 4 tables, 5 sources. The purpose of the work is the calculation of heat loads and the selection of a heat supply system and the calculation of the thermal scheme of the boiler room. Research methods are analytical methods for calculating heat loads and calculation methods for choosing a heat supply system. Heating loads of industrial premises and the residential and communal sector, heat consumption for ventilation of industrial premises and the residential and communal sector, heat consumption for technological needs, heat consumption for hot water supply, annual heat consumption were determined in the work. The method of covering the heat load was chosen, the basic scheme of the boiler house was proposed, namely the water heating system, the hot water supply system, the heating and hot water supply system, the heating and ventilation system, the calculation of the thermal scheme of the boiler house was performed, and the heat preparation equipment was selected. The calculation of a water jet elevator designed to reduce the temperature of superheated water by mixing it with return water and to create pressure for its circulation was a feature of the work.
Description
Keywords
котельня, теплове навантаження, теплопостачання, гаряче водопостачання, опалення, водоструменевий елеватор, boiler house, heat load, heat supply, hot water supply, heating, water jet elevator, ВКР, КІСЕ
Citation
Андрусенко Р. В. Проєкт теплопостачання об’єктів депо м. Пологи та прилеглого населеного пункту. Розрахунок елеватора : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец.144 – Теплоенергетика / наук. керівник О. В. Жевжик ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 52 с.