Динамічне навантаження на рейки залізничної колії у місцях їх стикування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Авторами запропонована доволі проста диференціальна методика розрахунку коефіцієнта поштовху залежно від швидкості переміщення залізничного вагона і коефіцієнта жорсткості його колісної підвіски.
RU: Авторами предложенная достаточно простая дифференциальная методика расчета коэффициента толчка в зависимости от скорости перемещения железнодорожного вагона и коэффициента жесткости его колесной подвески.
EN: The authors have proposed rather simple differential method of calculating the coefficient of shove depending on the moving speed of railway carriage and the ratio of inflexibility of its wheel suspension.
Description
О. Джус: ORCID 0000-0002-7577-4049
Keywords
диференціальна методика, коефіцієнт поштовху, вагон, коефіцієнт жорсткості, дифференциальная методика, коэффициент толчка, коэффициент жесткости, differential method, thrust coefficient, stiffness coefficient, car, КРС (ЛФ)
Citation
Джус, В. С. Динамічне навантаження на рейки залізничної колії у місцях їх стикування / В. С. Джус, А. Я. Куліченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 14. – С. 115–118. – DOI: 10.15802/stp2007/17785.