Випуск 14

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Вип. 14 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Динамічне навантаження на рейки залізничної колії у місцях їх стикування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Куліченко, Анатолій Якович; Джус, Володимир Степанович
  UK: Авторами запропонована доволі проста диференціальна методика розрахунку коефіцієнта поштовху залежно від швидкості переміщення залізничного вагона і коефіцієнта жорсткості його колісної підвіски.
 • Item
  Обґрунтування співвідношення оборотних коштів у дебіторській і кредиторській заборгованості підприємства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Лиса, О. В.
  UK: Розглянуто особливості керування оборотними коштами у дебіторській і кредиторській заборгованості підприємства, обґрунтування підходів до визначення оптимального їх співвідношення.
 • Item
  Определение экономической эффективности пассажирского вагона нового типа
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Гненный, Николай Васильевич; Гненный, Олег Николаевич
  RU: Предложены методические подходы к определению экономической эффективности внедрения новых типов пассажирских вагонов, основанные на современных методах оценки эффективности инноваций. В том числе, предлагается способ учета неопределенности и рисков с использованием метода статистических испытаний. Разработана соответствующая модель для оценки эффективности внедрения вагона-трансформера производства ОАО «Днепровагонремстрой».
 • Item
  Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної політики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Розглянуто підходи державної політики до впровадження регулюючих та коригуючих чинників впливу на функціонування фінансово-кредитної системи у деяких країнах світу. Розкриті основні риси наявних проблем у проведенні урядових заходів підтримання сталого розвитку економіки. Визначені перспективні дії щодо державної координації та важелів впливу на життєдіяльність фінансово-кредитної системи у ринковому середовищі.
 • Item
  Высокоэффективный термомеханически упрочненный арматурный прокат
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Раздобреев, В. Г.; Перков, Олег Николаевич
  RU: Исследованы микроструктура, механические и служебные свойства высокопрочного арматурного проката, термомеханически упрочненного по различным режимам.
 • Item
  Покрытия сплавами хрома с молибденом и вольфрамом для повышения износостойкости узлов машин
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Дорогань, Татьяна Евгеньевна; Герасименко, Дмитрий Валерьевич
  RU: Исследован фазовый состав электроосажденных износостойких покрытий сплавами хрома с молибденом и вольфрамом. Основные результаты работы могут быть использованы в машиностроительном производстве для увеличения срока эксплуатации узлов, работающих при высоких удельных нагрузках, а также для восстановления изношенных деталей
 • Item
  Результаты диагностики технического состояния и испытаний эксплуатируемого металлического разводного моста под совмещенную езду
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Тарасенко, Виктор Петрович; Савчинский, Борис Васильевич; Соломка, Валентина Ивановна; Сухоруков, Борис Дмитриевич; Журбенко, Михаил Кузьмич; Харитонова, Тамара Федоровна; Ключник, Сергей Владиславович
  RUS: Приводятся особенности работы разводного моста под совмещенную езду, результаты оценки технического состояния и испытаний натяжения подвесных канатов разводного моста с вертикально-подъемным пролетным строением.
 • Item
  Перспективы создания промышленного производства теплоизоляционного неорганического материала «СТТИЗОЛ»
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Гребенников, Валерий Николаевич; Палий, В. В.; Наконечный, В. И.; Савицкий, Николай Васильевич
  UK: Наведено аналіз теплоізоляційних матеріалів в Україні. Показані переваги розробленого теплоізоляційного неорганічного матеріалу «СТТИЗОЛ» у порівнянні з теплоізоляційними матеріалами, що використовуютьсясьогодні. Описано основні фізико-механічні характеристики розроблених теплоізоляційних матеріалів.
 • Item
  Обґрунтування наукової задачі прогнозування характеру і масштабів руйнувань залізниць на особливий період
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Фесенко, М. Ф.; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Розглянуто ряд окремих задач, які потребують рішення для обґрунтування воєнно-наукової задачі прогнозування характеру і масштабів руйнувань залізниць на особливий період.
 • Item
  Сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович; Стоичева, М. Б.
  RUS: Представлен сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках, проанализированы особенности динамического расчета такого вида конструкций.
 • Item
  Відновлення залізниць під час кризових ситуацій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Олефіренко, С. І.; Яковлєв, Сергій Олександрович; Бичков, Валерій Володимирович; Козінський, В. А.
  UKR: Розглянуто взаємозв’язок видів руйнування верхньої будови колії і штучних споруд і способів їх відновлення підрозділами Державної спеціальної служби транспорту. Доведена важливість завчасного створення запасів необхідної кількості відновних засобів і конструкцій, потужностей і техніки для відновлення залізниць під час кризових ситуацій.
 • Item
  Боєздатність органів управління держспецтранс-служби при переході їх з мирного на воєнний стан
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Мальков, М. І.; Радкевич, Анатолій Валентинович; Степаненко, О. О.
  UKR: Досліджено залежність втрат виробничих можливостей від працездатності органів управління, в результаті чого розроблена методика індивідуальної оцінки кваліфікації посадових осіб та визначення рівня професійної підготовки органу управління в цілому з врахуванням значущості його структурних елементів.
 • Item
  Система управления проектом
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Тян, Р. Б.; Млодецький, В. Р.; Клочко, Борис Григорьевич
  RU: Сформирован новый объект исследования – система «организация-проект». Доказана возможность применения основных положений функциональных систем и эволюционной теории для изучения процессов функционирования такой системы.
 • Item
  Порівняльний аналіз тришарових зразків для різних фізико-механічних властивостей шарів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровський, 2007) Громова, Олена В'ячеславівна
  UK: Розглянуто застосування методу скінченно-елементного аналізу програмного забезпечення «ANSYS» для вирішення питань, пов’язаних зі структурною сумісністю матеріалів основи споруди – старого бетону і ремонтного матеріалу – нового бетону у разі різних співвідношень фізико-механічних властивостей шарів з метою теоретичного обґрунтування процесів зчеплення під час ремонту транспортних споруд.
 • Item
  Определение параметров тюбинговых колец туннеля
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Борисов, Э. А.
  RU: Предлагается методика нахождения пространственного положения точек тюбинговых колец, основанная на линейно-угловых измерениях большого количества точек в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. После обработки результатов измерений получают данные о смещениях центра и точек кольца относительно исходных (проектных) величин.
 • Item
  Совершенствование конструкции кузовов пассажирских вагонов для скоростных перевозок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Приходько, Владимир Иванович; Шкабров, Олег Анатольевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Ягода, Павел Александрович
  RU: Предлагаются варианты совершенствования конструкции и снижения веса кузовов пассажирских вагонов. Разработана математическая модель для изучения напряженно-деформированного состояния кузова. Приведены некоторые результаты.
 • Item
  Типаж перспективных пассажирских вагонов локомотивной тяги для магистральных железных дорог Украины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Донченко, Анатолий Владимирович; Троцкий, М. В.; Крупа, А. Г.; Рейдемейстер, Геннадий Валерианович
  RU: Разработан типаж перспективных пассажирских вагонов локомотивной тяги для магистральных железных дорог Украины – документ, систематизирующий создание парка отечественных пассажирских вагонов как совокупности объектов с определенными техническими параметрами и критериями комфорта.
 • Item
  К вопросу о работе контейнерных пунктов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Музыкина, Галина Ивановна; Бех, Петр Викторович
  RUS: Предложены пути решения задач по повышению эффективности работы контейнерных пунктов.
 • Item
  Тягово-энергетические испытания (ТЭН) рельсового автобуса 620 м
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Боднарь, Борис Евгеньевич; Гагин, Л. Ф.; Гилевич, О. И.; Варфоломеев, В. У.; Бобырь, Дмитрий Валерьевич; Очкасов, Александр Борисович; Шепотенко, А. П.; Евдомаха, Григорий Васильевич
  RUS: Авторами предложена методика проведения тягово-энергетических испытаний рельсового автобуса. В соответствии с разработанной методикой проведены испытания, результаты проведения которых изложены в статье.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна