Обґрунтування співвідношення оборотних коштів у дебіторській і кредиторській заборгованості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто особливості керування оборотними коштами у дебіторській і кредиторській заборгованості підприємства, обґрунтування підходів до визначення оптимального їх співвідношення.
RU: Рассмотрены особенности управления оборотными средствами в дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, обоснование подходов к определению оптимального их соотношения.
EN: The article is devoted to peculiarities of managing the turnover assets within accounts receivable and payable of an enterprise, and substantiation of approaches to defining their optimum correlation.
Description
Keywords
оборотні кошти, оборотные средства, the turnover assets, КФЕБ
Citation
Лиса, О. В. Обґрунтування співвідношення оборотних коштів у дебіторській і кредиторській заборгованності підприємства / О. В. Лиса // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 14. – С. 268–272. – DOI: 10.15802/stp2007/18176.