Нижньосаксонська земельна й університетська бібліотека в Геттінгені (Німеччина) як приклад вдалого симбіозу публічної та наукової установи (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Стаття містить інформацію про Нижньосаксонську земельну й університетську бібліотеку в Геттінгені ( Німеччина), як місце, де враховуються особливості функцій публічної та наукової бібліотеки. Бібліотека зберігає вікові традиції започатковані ще і 1734 році і є сучасним простором для самостійної та групової роботи. В статі була спроба освітити цифрові і книжкові ресурси бібліотеки як аккумуляція досвіду можливого для втілення в університетських бібліотеках України. Стаття написана за особистими враженнями від відвідування бібліотеки однієї з авторок.
EN: The article informs about Göttingen State and University Library (Germany) as about a place, where specific features of public and scientific library are taken into account. The library keeps its centuries-old traditions and is modern space for individual and group work. The article was an attempt to describe the library's digital and paper resources as an accumulation of experience that could be embodied in the university libraries of Ukraine. The article is based on personal impressions of a visit to the library of one of the authors.
RU: Статья содержит информацию о Нижнесаксонской земельно-университетской библиотеке в городе Геттинген (Германия) как месте, где учитываются особенности функций публичной и научной библиотеки. Библиотека сохраняет традиции своей вековой истории и является современным пространством для самостоятельной и групповой работы. В статье мы попытались осветить цифровые и книжные ресурсы библиотеки как аккумулирование опыта, возможного для внедрения в университетских библиотеках Украины. Статья написана по личным впечатлениям одной из авторов статьи.
Description
Keywords
бібліотека, земельна, університетська, Німеччина, бази данних, електронні ресурси, архів, цифровий проект, library, land, university, Germany, databases, electronic resources, archive, digital project, библиотека, земельная, университетская, Германия, базы данных, электронные ресурсы, архив, цифровой проект
Citation
Степанюк, О. Л. Нижньосаксонська земельна й університетська бібліотека в Геттінгені (Німеччина) як приклад вдалого симбіозу публічної та наукової установи : [презентація] / О. Л. Степанюк // University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовтня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. – Дніпро, 2019.