IV Міжнародна науково-практична конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development» <br> Тема 2019 «University Library in the Development of Digital Infrastructure of Science and Education»

Permanent URI for this collection

IV Международная научно-практическая конференция «University Library at a New Stage of Social Communications Development»
Тема 2019 «University Library in the Development of Digital Infrastructure of Science and Education»
The IV International scientific and practical conference «University Library at a New Stage of Social Communications Development»
Topic 2019 «University Library in the Development of Digital Infrastructure of Science and Education»

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Open Textbooks: університетські бібліотеки і відкрита освіта (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Нинішня модель видання підручників в усьому світі визнана нестійкою. Однією з головних причин цього (на фоні підвищення плати за навчання) є висока ціна на підручники, яка створює проблеми і для студентів, і для викладачів, і для бібліотек. Ця проблема може бути вирішена університетськими бібліотеками, які розвивають цифрове бібліотечне видавництво (digital library publishing – DLP) як новий сервіс на основі відкритого доступу до знань. Створити високоякісний цифровий контент, який відповідає вимогам установ для підтримки наукових досліджень, викладання і навчання, – важливе завдання для бібліотек. Надання безкоштовних відкритих підручників (Open Textbooks) дозволяє: 1) студентам економити їхні кошти; 2) поліпшити студентські інформаційні практики, особливо – для осіб із обмеженими можливостями; 3) економити кошти бібліотек та служб підтримки осіб із обмеженими можливостями; 4) сприяти забезпеченню високої якості викладання, відкритих ресурсів для викладачів; 5) отримати репутаційні вигоди для університету.
 • Item
  Use of Choice Reviews to Build the Geosciences Collection (presentation)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Yap, Joseph Marmol; Kozhayeva, Altynay
  EN: The Nazarbayev University School of Mining and Geosciences was established in 2016 to study and conduct research on the vast mineral reserves of the country. The school now has three bachelor’s programs, two master’s programs and the recently launched PhD program. With emerging programs being introduced, it is vital to establish the academic and reference sources that the school will need to offer the courses. In 2018, the library acquired Choice Reviews Online to help the subject librarians build a strong discipline-oriented collection.
 • Item
  Is our Collection Enough or Underutilized? A Citation Analysis of Master’s Theses in the Field of Education (presentation)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Yap, Joseph Marmol; Kozhayeva, Altynay
  EN: The strength of the collection whether print or e-resources depends on how well we can cater to the needs of our users. Although we can’t provide a complete and very extensive collection, we can study the current resources so we can fully maximize what we have and pin-point the areas where we need to improve. This study will employ citation analysis to trace the student’s information needs and to monitor the types of sources they use whether they utilize the print and/or e-resources collection of the library. This is an attempt to review the journal titles referenced by the students in their graduate thesis. The librarians will verify the authoritativeness of the material versus the amount of suspected predatory journals included in the reference list. The study will also be the basis to improve and further develop the library’s e-resource collection.
 • Item
  Нижньосаксонська земельна й університетська бібліотека в Геттінгені (Німеччина) як приклад вдалого симбіозу публічної та наукової установи (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Степанюк, Олена Леонідівна
  UK: Стаття містить інформацію про Нижньосаксонську земельну й університетську бібліотеку в Геттінгені ( Німеччина), як місце, де враховуються особливості функцій публічної та наукової бібліотеки. Бібліотека зберігає вікові традиції започатковані ще і 1734 році і є сучасним простором для самостійної та групової роботи. В статі була спроба освітити цифрові і книжкові ресурси бібліотеки як аккумуляція досвіду можливого для втілення в університетських бібліотеках України. Стаття написана за особистими враженнями від відвідування бібліотеки однієї з авторок.
 • Item
  Буковина: автори, журнали, проблематика (наукометричний аналіз досліджень за базою WoS) (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Шилюк, Олег Іванович
  UK: Метою роботи було вивчення публікацій із дослідження Буковини, використовуючи бібліометричний аналіз. Це дослідження може допомогти науковцям забезпечити краще розуміння поточного стану дослідницького поля за регіональною тематикою «Буковина» і служити відправною точкою для майбутніх досліджень.
 • Item
  Бібліотечне кураторство як складова науково-практичних зв'язків між бібліотекою та вченим: сучасний стан (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Штан, Геннадій Валерійович
  UK: Співробітництво бібліотек та факультетів є новим напрямком діяльності бібліотекарів. Метою його є покращення дослідницьких навичок студентів та взаємодії із науковцями, підвищення статусу університетських бібліотек в інформаційну епоху. До зазначеного процесу, що поступово розвивається у різних країнах світу, залучається ЦНБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що здійснює програму під назвою «бібліотечне кураторство».
 • Item
  University Values: Academic Integrity (presentation)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Usenko, Svitlana
  EN: Practicing academic integrity means that you maintain trustworthiness and believability of academic work. It means never plagiarizing or cheating, never misrepresenting yourself, never falsifying information or handing in the same work twice, never deceiving or compromising the work of others, never working in groups when you have been asked to complete work on your own.
 • Item
  Моделі оцінювання рейтингу науковців (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Влащенко, Людмила Георгіївна; Нікітенко, Олександр Миколайович
  UK: Розглянуто дві моделі оцінювання рейтингу науковців. За однією моделлю для оцінювання рейтингу науковців запропоновано використовувати дані з міжнародних наукометричних баз даних. Показано використання трьох підходів під час оцінювання рейтингу. За іншою моделлю для оцінювання рейтингу науковців запропоновано використовувати національний портал забезпечення якості вищої освіти TRUST. Це дозволяє зберігати інформацію про публікації та інші досягнення науковця, включаючи повні тексти, оцінювати рейтинг науковця за більшою кількістю параметрів і створювати необхідні вихідні форми для подальшого їх використання.
 • Item
  Культура академічної доброчесності: роль університетських бібліотек (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Бруй, Оксана Миколаївна
  UK: У презентації представлено стан та проекти, спрямовані на розвиток культури академічної доброчесності в Україні, зокрема, проекти Української бібліотечної асоціації. Визначено роль та завдання бібліотек в поширенні культури академічної доброчесності в освіті та науці. Представлено досвід Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського в цьому напрямі.
 • Item
  Проблема хибного розуміння та інтерпретації базових наукометричних понять (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Назаровець, Сергій Андрійович
  UK: В Україні активно впроваджується практика використання наукометричних показників для оцінювання результатів наукової активності вчених та установ, проте часто такі оцінювання проводяться без врахування результатів сучасних наукометричних досліджень. Мета цією роботи – описати, які характеристики наукової публікації можуть бути оцінені за допомогою наукометричних показників. У роботі звернено увагу на важливість коректного використання термінів, понять і наукометричних інструментів, зокрема, в нормативних документах, що регулюють процес оцінки наукової діяльності.
 • Item
  Університетське книгозібрання як джерело вивчення історії Катерининської залізниці (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Лучка, Людмила Миколаївна
  UK: Висвітлено історію та стан залізничного транспорту губернії. Проаналізовано книжкову спадщину ХІХ – початку ХХ ст. з університетського книгозібрання. Досліджено виявлені фондові примірники за змістом, хронологічними межами, авторством та художнім оформленням. Розкрито форми популяризації та читацьке коло.
 • Item
  Центри тренінгових технологій – новий вектор у проектній діяльності бібліотек (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Черкашин, Андрій Іванович; Семененко, Лариса Петрівна
  UK: Обґрунтовано доцільність програмно-проектної діяльності бібліотек з організації психологічної просвіти та психологічної підтримки студентів в умовах застосування консультативно-тренінгових практик. Представлено позитивний досвід функціонування центру психологічної підтримки та тренінгових технологій "Soul Mates".
 • Item
  Аттестация кадров как средство оценки и развития потенциала библиотеки (презентация)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Макеева, Ирина Ивановна
  RU: Цель работы заключается в исследовании основных этапов подготовки и проведения аттестации. Правильно построенная система аттестации позволяет администрации учреждения:1) осуществлять контроль за выполнением работниками своих функциональных обязанностей; 2) выявлять лучших специалистов; 3) определять степень эффективности работы как конкретного специалиста, так и отдельного подразделения.
 • Item
  Мережеві інформаційні технології як засіб інноваційних змін в академічних бібліотеках (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Говоруха, Володимир Борисович; Семенова, Лариса Анатоліївна; Семенова, Людмила Анатоліївна
  UK: Розглянуто сучасні світові тенденції у освітній та бібліотечній системі, пов’язані з розвитком дистанційної форми навчання. Виявлено чинники, які спонукають інноваційний розвиток академічних закладів завдяки упровадженню у діяльність мережевих інформаційних технологій. Висвітлено позитивні зміни у практичній діяльності НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна після опанування фахівцями бібліотеки навичками роботи з новітніми мультимедійними технологіями.
 • Item
  Яка адвокація потрібна університетській бібліотеці: теорія і реальність (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Барабаш, Світлана Іванівна
  UK: Розглянуто адвокаційна діяльність університетської бібліотеки як комплексна дія. Висвітлено стратегічні завдання, цілі та мішені адвокації бібліотеки вишу. Запропоновано можливості якісних змін в іміджі бібліотеки.
Організатор конференції:
– Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університета залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Співорганізатори:
– Фундаментальна бібліотека Білоруського державного університету (Республіка Білорусь);
– Наукова бібліотека Білоруського національного технічного університету (Республіка Білорусь);
– Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан);
– Стратегічний партнер " Українська бібліотечна асоціація.

Организатор конференции:
– Научно-техническая библиотека Днипровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна.
Соорганизаторы:
– Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета (Респу́блика Белару́сь);
– Научная библиотека Белорусского национального технического университета (Респу́блика Белару́сь);
– Библиотека Назарбаев Университета (Республика Казахстан)
– Стратегический партнёр - "Украинская библиотечная ассоциация".

Conference Organizer:
– Scientific and Technical Library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Co-organizers:
– Fundamental Library of the Belarusian State University (Republic of Belarus) ;
– Scientific Library of the Belarusian National Technical University (Republic of Belarus);
– Nazarbayev University Library (Republic of Kazakhstan);
– Strategic Partner – "Ukrainian Library Association" .