Бібліотечне кураторство як складова науково-практичних зв'язків між бібліотекою та вченим: сучасний стан (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Співробітництво бібліотек та факультетів є новим напрямком діяльності бібліотекарів. Метою його є покращення дослідницьких навичок студентів та взаємодії із науковцями, підвищення статусу університетських бібліотек в інформаційну епоху. До зазначеного процесу, що поступово розвивається у різних країнах світу, залучається ЦНБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що здійснює програму під назвою «бібліотечне кураторство».
EN: Cooperation between libraries and faculties is a new area of activity for librarians. Its purpose is to improve of the research skills of students and of interaction with scientists, the enhancing of the status of libraries in the univerities in the age of information. To this process, which is gradually developing in different countries of the world, CSL of the V. N. Karazin Kharkiv National University has got involve, with the program called "library curatorial".
RU: Сотрудничество библиотек и факультетов является новым направлением деятельности библиотекарей. Целью его является улучшение исследовательских навыков студентов и взаимодействия с учеными, повышение статуса университетских библиотек в информационную эпоху. К указанному процессу, который постепенно развивается в разных странах мира, привлекается ЦНБ Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, который осуществляет программу под названием «библиотечное кураторство».
Description
Г. Штан: ORCID 0000-0001-7697-706X
Keywords
бібліотека, університет, взаємодія, інформаційна грамотність, library, university, collaboration, information literacy, библиотека, университет, взаимодействие, информационная грамотность
Citation
Штан, Г. В. Бібліотечне кураторство як складова науково-практичних зв'язків між бібліотекою та вченим: сучасний стан : [презентація] / Г. В. Штан // University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовтня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. – Дніпро, 2019.