Розгляд руйнувань від втоми вагонних матеріалів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "ДОСТ", м. Дніпро Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»
Abstract
UK: В статті представлено особливості та результати дослідженого розвитку втомних руйнувань вагонних матеріалів. Так в роботі наведено: фактори, що впливають на границю витривалості деталей вагонів; вплив зовнішніх факторів на міцність деталей вагона; вплив концентрації напружень; вплив абсолютних розмірів поперечного перерізу деталі; вплив виду деформації деталі й асиметрії циклу; вплив температури; залежність міцності від часу; вплив строку служби деталі та режиму навантаження; Отримані результати будуть корисними для фахівців пов’язаних з проектуванням, виготовленням , ремонтом та модернізацією вантажних вагонів.
RU: В статьи представлены особенности и результаты исследованного развития усталостных разрушений вагонных материалов. Так в работе приведены: факторы, влияют на границу выносливости деталей вагонов; влияние внешних факторов на прочность деталей вагона влияние концентрации напряжений; влияние абсолютных размеров поперечного сечения детали; влияние вида деформации детали и асимметрии цикла; влияние температуры; зависимость прочности от времени; влияние срока службы детали и режима нагрузки; полученные результаты будут полезными для специалистов, связанных с проектированием, изготовлением, ремонтом и модернизацией грузовых вагонов.
EN: In articles presented features and results investigated development fatigued destruction carriages materials . So in work are: factors influenced by on the border endurance details wagons ; influence external ones factors on strength details wagon ; influence concentration stresses ; influence absolute cross -sectional dimensions parts ; influence of the form of deformation details and asymmetries of the cycle; influence temperature; dependence durability of time; influence the line service details and load conditions; Obtained results will be useful for professionals related to design , fabrication , repair and modernization freight cars.
Description
Н. Мурашова: ORCID 0000-0003-2758-0749, О. Фомін: ORCID 0000-0003-2387-9946
Keywords
вантажні вагони, руйнувань вагонних матеріалів, ремонт, модернізація, проектування, деталі вагону, грузовые вагоны, разрушений вагонных материалов, модернизация, проектирование, детали вагона, freight wagons, wrecking of wagon materials, repair, modernization, design, parts of the car, ПКТБ
Citation
Розгляд руйнувань від втоми вагонних матеріалів / О. В. Фомін, Н. Г. Мурашова, А. В. Цимбалюк, А. О. Чудінович // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2018. – № 4. – С. 28–32.