Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ
Abstract
UK: Проведено аналіз поляризаційних залежностей осадження нікелю при зміні концентрації частинок ультрадисперсного алмазу (УДА) в розчині електроліту і частоти його перемішування. Встановлено, що додавання наноалмазних частинок у водний розчин електроліту викликає зсув катодного потенціалу в електронегативну область, збільшення опору переносу заряду і формування більш дрібнокристалічних, щільно упакованих структур покриттів, що визначило підвищення мікротвердості та зносостійкості металевих покриттів.
RU: Проведен анализ поляризационных зависимостей осаждения никеля при изменении концентрации частиц ультрадисперсного алмаза (УДА) в растворе электролита и частоты его перемешивания. Установлено, что добавление наноалмазных частиц в водный раствор электролита вызывает смещение катодной потенциала в электроотрицательную область, увеличение сопротивления переноса заряда и формировани более мелкокристаллический, плотно упакованных структур покрытий, что определило повышение микротвердости и износостойкости металлических покрытий.
EN: The polarization analysis of nickelwhen the concentration of ultrafine particles of diamond (UFD) in the electrolyte solution and its frequency mixing. It was found that the addition of nanodiamond particles in an aqueous electrolyte solution causes a shift reduction potential nickel electronegative region, increase resistance to charge transfer and the formation of a fine-grained, close-packed surfaces that determined the increase of microhardness and wear resistance of the metal coating.
Description
В. Заблудовский: ORCID 0000-0001-9930-2356; В. Титаренко: ORCID 0000-0001-6695-9810
Keywords
композиційні електролітичні покриття, частинки ультрадисперсних алмазів, поляризаційні залежності, структура, механічні властивості, композиционные электролитические покрытия, частицы ультрадисперсных алмазов, поляризационные зависимости, механические свойства, composition electrodeposits, ultrafine particles of diamond, polarization depending, structure, mechanical properties, КФ
Citation
Заблудовський, В. О. Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу / В. О. Заблудовський, В. В. Титаренко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 435–440. – DOI: 10.15330/pcss.17.3.435-439.