Тенденції розвитку залізничних пасажирських перевезень в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр»
Abstract
UKR: У статті досліджено досвід залізниць світу та розроблені напрямки розвитку залізничних пасажирських перевезень. Обґрунтовано що на даний час, коли в умовах війни більше чим два роки, залізничний транспорт України, який є стратегічним транспортом країни, працює на межі своїх можливостей, але потрібно приділити увагу державі та надати допомогу у розвитку стратегічних напрямків залізничних пасажирських перевезень. Необхідна організація заходів для покращення роботи усього пасажирського комплексу залізничного транспорту країни, розбудова транспортної інфраструктури, реалізація інноваційних проєктів, нова організація пасажирських перевезень, інноваційні напрямки розвитку перевезень та розширення спектру додаткових послуг. Без впровадження цих заходів не можливо у сучасних реаліях утримувати конкурентоспроможність пасажирських перевезень та надавати якісні транспортні послуги. Авторами запропоновані напрямки розвитку залізничних пасажирських перевезень: впровадження високошвидкісних залізничних перевезень, цифровізація технологічних процесів залізничних перевезень, впровадження «інтелектуальних потягів», «розумних вокзалів» та окремих процесів транспортної інфраструктури, організація туристичних залізничних перевезень зі спеціальними туристичними поїздами. Запропоновані заходи допоможуть підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту та залучити додаткових клієнтів до подорожей залізницею, а також отримати додатковий дохід для Пасажирської компанії, а головне підвищить привабливість пасажирських перевезень для населення, яке отримає якісні, комфортні послуги та задоволення від користування залізничним транспортом.
ENG: The article examines the experience of foreign railways and develops directions for the development of railway passenger transportation. It is substantiated that currently, in the conditions of more than two years of war, railway transport of Ukraine, which is the strategic transport of the country, is working at the limit of its capabilities, therefore the state needs to pay attention and provide assistance in the development of strategic directions of railway passenger transportation. Measures are needed to improve the operation of the passenger complex of railway transport, development of transport infrastructure, implementation of innovative projects, new approaches to the organization of passenger transportation, innovative directions of transportation development and expansion of the range of additional services. Without the implementation of these measures, it is impossible to maintain the competitiveness of passenger transportation and provide quality transport services in modern realities. The authors proposed directions for the development of railway passenger transportation: introduction of high-speed railway transportation, digitalization of technological processes of railway transportation, introduction of «intelligent trains», «smart stations» and other transport infrastructure processes, organization of tourist railway transportation using special tourist trains. Having experience in organizing railway tourism in Ukraine and natural resources, state assistance is necessary for the organization of such tourist trips. Even now, in the conditions of war, it is possible to organize tourist trains to the Western region of Ukraine, where there are safe and beautiful cities for recreation, and receive additional income from this activity. The proposed measures will help increase the competitiveness of railway transport, attract additional customers to travel by railway, as well as obtain additional income for the Passenger Company, which will increase the attractiveness of passenger transportation for the population, who will receive high-quality, comfortable services and pleasure of using railway transport.
Description
Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910; О. Залеський: ORCID 0009-0006-4737-3703
Keywords
туристичні поїзди, якість перевезення, цифрові технології, «інтелектуальні потяги», високошвидкісні залізниці, залізничні пасажирські перевезення, railway passenger transportation, high-speed railways, «intelligent trains», digital technologies, quality of transportation, tourist trains, КЕМ
Citation
Чаркіна Т. Ю., Залеський О. В. Тенденції розвитку залізничних пасажирських перевезень в Україні. Ефективна економіка. 2024. № 2. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.29.