Переорієнтування бібліотечного простору та послуг книгозбірень в умовах воєнного стану в Україні: на прикладі найбільших бібліотек Закарпаття (тези доповіді)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: На прикладі двох найзахідніших бібліотек України, різних за призначенням і читацькою аудиторією, досліджуються практичні зміни переорієнтування їх простору та послуг, відповідно соціальному виклику суспільства, спричинені війковою агресією росії проти України. Демонстрація яскравого сплеску креативних бібліотечних змін пов’язана особливістю розміщення закарпатського регіону та прихистком в ньому тимчасово переміщених осіб та біженців. Аналізується робота Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету та Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка з надання допомоги постраждалим від війни людям, значна частина з яких діти. Розглядається моральні та психологічні засади роботи книгозбірень, які стали необхідністю в бібліотечному обслуговуванні з внутрішньо переміщеними особами, значна роль яких приділяється дітям. Особлива увага біблотечних форм надання допомоги, також, направлена на наукову та навчальну підтримку викладачів-переселенців, які на час воєнної загрози вимущені були покинути свої заклади та домівку. Бібліотеки стали надійним культурним, психологічним, науковим прихистком людям, які залишились в Україні під час війни.
ENG: On the example of the two westernmost libraries of Ukraine, different in purpose and readership, the practical changes of the reorientation of their space and services, in accordance with the social challenge of society, caused by Russia's military aggression against Ukraine, are studied. The demonstration of a bright burst of creative library changes is connected with the peculiarity of the location of the Transcarpathian region and the shelter of temporarily displaced persons and refugees in it. The work of the Scientific Library of the Uzhgorod National University and the Transcarpathian Regional Universal Scientific Library named after F. Potushnyak for providing assistance to people affected by the war, a large part of whom are children. The moral and psychological principles of the work of book collections, which have become a necessity in library services with internally displaced persons, whose significant role is assigned to children, are considered. Special attention of library forms of assistance is also directed to the scientific and educational support of displaced teachers who were forced to leave their institutions and homes during the war threat. Libraries have become a reliable cultural, psychological, and scientific refuge for people who remained in Ukraine during the war.
Description
M. Medved: ORCID 0000-0001-8275-9026
Keywords
кризовий стан, війна, переорієнтація, соціально-гуманітарні проблеми, допомога, state of crisis, war, reorientation, social and humanitarian problems, help
Citation
Медведь М. М. Переорієнтування бібліотечного простору та послуг книгозбірень в умовах воєнного стану в Україні: на прикладі найбільших бібліотек Закарпаття. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26630/15183.