VII Міжнародна конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development». Тема 2022: «Ера трансформацій бібліотек та нова екологія життя», 6-7 жовтня 2022

Permanent URI for this collection

ENG: VII International conference «University Library at a New Stage of Social Communications Development». Topic 2022: «The Era of Library Transformations and the New Ecology of Life», October 6-7, 2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Екологічні аспекти діяльності університетських бібліотек
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Юнаковська, Вікторія Вікторівна; Шитікова, Тетяна Миколаївна; Матвєєва, Олена Володимирівна
  UKR: Завдання бібліотек сприяти виробленню в різних категорій населення екологічного стилю мислення. Основною умовою зміни ставлення до навколишнього середовища є екологічна освіта. Університетські бібліотеки створюють можливості для ефективного використання інформаційних ресурсів, в тому числі, і з екологічних питань, відіграють важливу роль в екологічній освіті та вихованні екологічної свідомості користувачів.
 • Item
  Digital Civic Engagement and Youth Participation: Hungarian Lis Students' Perspective (abstracts)
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Yap, Joseph Marmol; Németh, Réka; Barátné, Ágnes Hajdu
  ENG: Political participation and civic engagement are attributes of a democratic nation. While the youth of the 21st century share their thoughts and ideas on social media, there is a declining interest in politics or they must have created a novel way of discussing political information. The young generation’s political participation is essential for a functioning democratic nation. The youth is also expected to be politically knowledgeable with information readily available online. Access to this information will help them to make informed decisions. Sources of political information may also come from family and friends. As young people deal with an abundance of online information shared on social media, how was their experience in engaging with family and close friends? The research would like to understand how Hungarian LIS students use social media in online political participation and how social media political information affects the youth’s trust and judgment when interacting with their close family and friends online. The research is underlined by the fact that it was carried out at a particularly politically crucial time before the election.
 • Item
  Формування іміджу бібліотеки за допомогою соціальної мережі TikTok (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Василинина, Оксана Миколаївна; Дерев'янко, Людмила Іванівна; Дорошенко, Світлана Михайлівна
  UKR: У роботі схарактеризовано роль соціальних мереж у формуванні сучасного, позитивного та привабливого іміджу бібліотеки. Визначено сучасні тенденції використання соціальної мережі TikTok як інструменту популяризації бібліотечної діяльності. Проаналізовано основні аналітичні засоби ведення облікового запису книгозбірні та методи підбору контенту у мережі TikTok.
 • Item
  Citizen Science and Libraries
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Tiberius, Ignat
  ENG: Citizen Science is the active participation of the public in research activities, with their intellectual capacity, their time or other kind of resources. There are many definitions of citizen science, but they are all referring to the collaboration between professional scientists and the rest of society. This is a two-way activity, which empowers citizens to play a role in research activity and, as a result, produce improvements and make discoveries which will be of benefit to society as a whole. Citizen science effectively relocates scientific activities into a wider community and offers grounds for more interaction between science and society. Research libraries and public libraries are already well placed to support citizen science. This presentation is tackling the practical aspects of citizen science. This presentation is a collective, international act that involves many professionals that support Citizen Science, from Europe and USA.
 • Item
  Студент та бібліотека: творче партнерство (із досвіду роботи наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара) (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Соболь, Світлана Володимирівна
  UKR: У статті висвітлюється роль університетської бібліотеки у формуванні та розвитку творчих здібностей студентів шляхом створення сумісних креативних проєктів. Приділено увагу використанню бібліотечних ресурсів для проведення практичних занять зі студентами. Проаналізовано досвід проведення інформаційно-просвітницьких заходів на базі бібліотеки.
 • Item
  Відкриті освітні ресурси: формування та використання в університетських бібліотеках в період пандемії та воєнного стану в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шемаєва, Ганна Василівна; Костирко, Тамара Миколаївна
  UKR: Дослідження спрямовано на розкриття репозитарію як важливого інструменту зберігання та просування відкритих освітніх ресурсів та ролі бібліотеки в цих процесах. В процесі дослідження було: узагальнено інформацію стосовно OER; розглянуто приклади національної політики формування репозитаріїв; вивчено досвід формування та використання інституційних репозитаріїв в технічних університетах м. Харкова та Миколаєва; розглянуто зарубіжний досвід створення та функціонування репозитаріїв інформаційно-бібліотечного профілю; обґрунтовано подальший напрям університетської бібліотеки у просуванні ініціативи відкритих освітніх ресурсів (OER), а саме: зближення бібліотечної діяльності з освітньою в аспекті створення, планування та організації доступу до відкритих освітніх електронних ресурсів.
 • Item
  Участь бібліотекарів у проєкті «Цифрова освіта України»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Щербина, Марина Олегівна; Покровська, Наталія Василівна; Іванько, Тетяна Сергіївна; Федорович, Марина Миколаївна; Сорока, Оксана Володимирівна
  UKR: Для покращення якості дистанційного навчання студентів створюються відкриті освітні ресурси. Викладачами Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ) за підтримки Наукової бібліотеки опубліковані перші відкриті електронні підручники. Вони дають можливість кожному студенту, незалежно від рівня його підготовки, брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізовувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль.
 • Item
  Перспективи трансформації відкритої наукової комунікації в академічному університеті: порівняння української й німецької бібліотеки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Семенова, Людмила Анатоліївна; Варакута, Марина Леонідівна
  UKR: Пандемія COVID-19 й нова війна розпочата російським режимом проти української демократичної держави виявила нові тенденції в різних сферах суспільства. Ці сучасні світові тенденції почали еру трансформації та екологія життя. . Освітні і бібліотечні інфраструктури почали змінювати суттєво стратегію для різних видів комунікації. Поширення зростання форми для дистанційної навчання й робота віддалено для працівників освітньої й бібліотечної спільноти під час війни а також під час пандемії коронавіруса. Це спонукало академічні заклади до більш широкого впровадження ресурсів відкритого доступу. Розглянуто перспективи трансформації відкритої наукової комунікації в академічному університеті в порівнянні між українськими і німецькими бібліотеками.
 • Item
  Сучасна бібліотека: інформаційний ресурс та простір
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Йдеться про кризу традиційної концепції бібліотеки як комунікаційного посередника. Порушується питання пошуку інформації в умовах інформаційного хаосу. Роль бібліотеки як інфраструктури, що орієнтує користувача не просто на пошук інформації, а отримання вірогідних знань. Проблематизовано питання про нові потреби бібліотечної кадрової політики в контексті зростання консультативних функцій бібліотеки та питання про перспективи осмислення понять інформаційний ресурс та інформаційний простір.
 • Item
  Правові ресурси історико-культурної спадщини: представлення в бібліотечних колекціях та їх популяризація (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Половинчак, Юлія Миколаївна; Бондаренко, Вікторія Іванівна; Матвійчук, Лариса Олександрівна
  UKR: Досліджено пам’ятки права як складову історико-культурної спадщини, що потребує популяризації у інформаційному просторі з огляду на наукове, освітнє, світоглядне значення. Систематизовано інформаційно-комунікаційні напрямки популяризації цих ресурсів.
 • Item
  Актуалізація бібліотечних фондів: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Петренко, Олена Анатоліївна; Сідорчик, Олена Володимирівна
  UKR: В роботі надано аналіз актуалізації книжкового фонду бібліотеки на сучасному етапі. Розглянуті питання вилучення літератури з фонду, та іі списання, створенню електронної бібліотеки, роботі з відкритими освітніми ресурсами.
 • Item
  Гейміфікація як новий вектор у роботі інформаційно-бібліотечних центрів системи професійної освіти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Павенко, Наталя Вікторівна
  UKR: У статті розкрито поняття геймифікації, розглянуто основні проблеми та тенденції включення гейміфікованих технологій в роботу сучасної бібліотеки. Зроблено висновок про те, що ігровий контент змінює віртуальне інформаційне середовище і робить його більш цікавим, яскравим та ефективним.
 • Item
  Алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання для оцінювання автентичності наукової статті у Scopus: досвід перекладача (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Осадчий, Віталій Іванович
  UKR: Корпоративна етика української науки спонукає до недобросовісної практики, зокрема, наукових публікацій. Саме цей аспект наукової діяльності розглядається в доповіді. Гіпотеза дослідження базується на особистому практичному досвіді перекладу англійською мовою статей для журналів, які індексуються у Scopus.
 • Item
  Книга та бібліотека в реаліях кліп-культури
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: Проаналізовано соціокультурні наслідки розвитку інформаційних технологій. Розглянуто проблеми місця книги у «постгутенбергівську епоху», ролі бібліотеки в сучасній культурі.
 • Item
  Переорієнтування бібліотечного простору та послуг книгозбірень в умовах воєнного стану в Україні: на прикладі найбільших бібліотек Закарпаття (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Медведь, Марія Миколаївна
  UKR: На прикладі двох найзахідніших бібліотек України, різних за призначенням і читацькою аудиторією, досліджуються практичні зміни переорієнтування їх простору та послуг, відповідно соціальному виклику суспільства, спричинені війковою агресією росії проти України. Демонстрація яскравого сплеску креативних бібліотечних змін пов’язана особливістю розміщення закарпатського регіону та прихистком в ньому тимчасово переміщених осіб та біженців. Аналізується робота Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету та Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка з надання допомоги постраждалим від війни людям, значна частина з яких діти. Розглядається моральні та психологічні засади роботи книгозбірень, які стали необхідністю в бібліотечному обслуговуванні з внутрішньо переміщеними особами, значна роль яких приділяється дітям. Особлива увага біблотечних форм надання допомоги, також, направлена на наукову та навчальну підтримку викладачів-переселенців, які на час воєнної загрози вимущені були покинути свої заклади та домівку. Бібліотеки стали надійним культурним, психологічним, науковим прихистком людям, які залишились в Україні під час війни.
 • Item
  Дистанційна освіта бібліотекарів (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Макеєва, Ірина Іванівна
  UKR: Доклад висвітлює поняття «дистанційна освіта бібліотекарів». Визначено основні складники та принципи побудови дистанційної освіти з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації.
 • Item
  Бібліотеки Катеринославщини в умовах першої світової війни 1914-1918 років: мережа, формат діяльності, постаті (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лучка, Людмила Миколаївна
  UKR: Досліджено мережу бібліотечних осередків різного підпорядкування. Висвітлено стан та функції діяльності під час воєнних дій. Увагу приділено процесам комплектування та обслуговування різних читацьких категорій. Проаналізовано форми читання та популярні види літератури, що надходили до Катеринославської губернії. Розкрито значний внесок Попечительських (опікунських) рад у підтримку бібліотечної діяльності краю. Простежено історичний шлях книжкових видань зазначеного періоду.
 • Item
  Information Analytics in the Structure of Ukrainian National Libraries Activity (Based on Analysis of their Sites)
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Kobieliev, Oleksii; Karpenko, Olena; Safonova, Tetiana; Zimenko, Oleksandr
  ENG: The objective of the research is to analyze current and prospective forms of organizing information and analytical national libraries activities in Ukraine. Method of analysis allowed discovering two options for organizing information and analytical activities of national libraries. The first option allows fulfilling information and analytical activities among different departments of libraries where it is impossible to create special analytical units because of costs for their maintenance, the second one is geared toward creating them in libraries’ organizational structures. The results of the research have proved the dependency of the organization form of information and analytical activities in national libraries on their rate in the library system. The second option can be considered as a prospective form of national libraries’ information and analytical activities because of more responsibility for work timing and uniting analysts of different specializations, as well as creating conditions for developing the cognitive component of library activities.
 • Item
  Перспективи розвитку відкритого електронного освітнього простору: співпраця викладачів та бібліотекарів освітнього закладу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Горбова, Олександра Вікторівна; Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UKR: Навчання в сучасних реаліях складається переважно із трьох складових: вільний доступ до інформації, дистанційне навчання та відкрита освіта. Дистанційне навчання складає відносини студент-викладач, а відкрита освіта тісно пов’язана з активним застосуванням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, які створюють перспективи створення відкритого електронного освітнього простору в межах об’єкту освіти.
 • Item
  Безпека, як одна з найважливіших складових системи цифрових компетентностей в умовах воєнного часу (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Главчева, Юлія Миколаївна; Одноволикова, Олена Василівна; Новосьолова, Світлана Юріївна
  UKR: Метою доповіді є – визначити місце безпекових навичок в системі цифрових компетентностей та роль бібліотеки університету у їх формуванні у користувачів. Оволодіння безпековими навичками роботи з інформацією дозволить користувачам нівелювати та контролювати негативний вплив зовнішніх інформаційних факторів. Проаналізовано практичний досвід та рекомендації міжнародних та національних експертів у цьому напрямі. Проведено моніторинг рівня їх виконання бібліотекою на даному етапі. Визначено, що для якісного та цілісного формування у користувачів безпекових навичок роботи з інформацією, слід розширити перелік робіт та тем за напрямом для популяризації та навчання.
Організатори конференції: – Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій (Україна) – Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан) – Бібліотеки Університету Де Ла Саль (Філіппіни) Стратегічні партнери: – Українська бібліотечна асоціація (Україна) – European Network of Open Education Librarians – Асоціація "Центр впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій" (Україна) Organizers: – Scientific Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies (Ukraine) – Nazarbayev University Library (Republic of Kazakhstan) – De La Salle University Libraries (Philippines) Strategic partners: – Ukrainian Library Association (Ukraine) – European Network of Open Education Librarians – Association "Center for Implementation of Energy Saving and Innovative Technologies" (Ukraine)