Участь бібліотекарів у проєкті «Цифрова освіта України»

Abstract
UKR: Для покращення якості дистанційного навчання студентів створюються відкриті освітні ресурси. Викладачами Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ) за підтримки Наукової бібліотеки опубліковані перші відкриті електронні підручники. Вони дають можливість кожному студенту, незалежно від рівня його підготовки, брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізовувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль.
ENG: Open educational resources are created to improve the quality of distance learning for students. Lecturers of Ukrainian State University of Science and Technologies (USUST) with the support of the Scientific Library have created the first open electronic textbooks. They enable each student, regardless of his level of training, to actively participate in the learning process, to individualize his learning process, to exercise self-control.
Description
Keywords
інформаційна підтримка, відкрита освіта, відкрита ліцензія, відкриті освітні ресурси, інтелектуальна власність, е-підручник, відкритий підручник, «Цифрова освіта України», information support, open education, open license, open educational resources, intellectual property, e-textbook, open textbook, "Digital Education of Ukraine", НБ
Citation
Щербина М. О., Покровська Н. В., Іванько Т. С. Федорович М. М., Сорока О. В. Участь бібліотекарів у проєкті «Цифрова освіта України». University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26672/15233.