Сучасна бібліотека: інформаційний ресурс та простір

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Йдеться про кризу традиційної концепції бібліотеки як комунікаційного посередника. Порушується питання пошуку інформації в умовах інформаційного хаосу. Роль бібліотеки як інфраструктури, що орієнтує користувача не просто на пошук інформації, а отримання вірогідних знань. Проблематизовано питання про нові потреби бібліотечної кадрової політики в контексті зростання консультативних функцій бібліотеки та питання про перспективи осмислення понять інформаційний ресурс та інформаційний простір.
ENG: It is about the crisis of the traditional concept of the library as a communication intermediary. The question of finding information in conditions of information chaos is raised. The role of the library as an infrastructure that guides the user not just to search for information, but to obtain reliable knowledge. The question of the new needs of the library personnel policy in the context of the growth of the advisory functions of the library and the question of the prospects for understanding the concepts of information resource and information space are problematized.
Description
O. Reshetilova: ORSID 0000-0002-7975-0773, K. Prokofieva: ORCID 0000-0003-4242-3346, S. Savchenko: ORCID 0000-0002-3615-2343
Keywords
бібліотека, інформаційний ресурс, інформаційний простір, інформація, library, information resource, information space, information, КДІД (ІПБД)
Citation
Решетілова О. М., Прокоф'єва К. А., Савченко С.В. Сучасна бібліотека: інформаційний ресурс та простір. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26646/15189.