Інші праці КДІД (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Документ: історія, лінгвістика, дидактика, суспільне призначення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Монографія підготовлена колективом авторів до 20-річчя підготовки кафедрою документознавства та інформаційної діяльності УДУНТ / НМетАУ фахівців за ОП «Документознавство та інформаційна діяльність». Тематика охоплює проблеми документознавства, діловодства, архівної справи, педагогіки, лінгвістичних основ документознавства.
 • Item
  Принципи навчання професійної української мови майбутніх документознавців
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Загальнодидактичні, лінгводидактичні й специфічні принципи взаємопов’язані та взаємозумовлені, вони значною мірою впливають на вибір форм, методів, прийомів і засобів навчання майбутніх документознавців української професійної лексики. Урахування зазначених принципів навчання сприятиме побудові ефективної методики навчання майбутніх документознавців української професійної лексики на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності.
 • Item
  Magna Charta Universitatum як документальна фіксація формування європейської та світової співдружності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Шевченко, Марія Тарасівна
  UKR: Розглядається Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) як результат та перспектива співдружності провідних сучасних закладів вищої освіти.
 • Item
  Документна комунікація як найважливіша підсистема соціальної комунікації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Уманська, Марія Султанівна
  UKR: Розглядається поняття документної комунікації, яка є однією із основних складових соціальної комунікативної системи.
 • Item
  Рекламне звернення як засіб представлення інформації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Алексейчук, Єлизавета Дмитрівна
  UKR: Розглядається роль та місце інформаційного блоку у процесі розробки рекламного звернення для ефективної рекламної пропозиції.
 • Item
  Для чого потрібне документознавство?
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савчук, Ганна Володимирівна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Розкрито контекст появи документознавства як науки та комплексної навчальної дисципліни, запропоновано синтетичне визначення поняття «документознавство» та сформульовано його завдання.
 • Item
  Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Досліджено питання документознавства, інформаційної діяльності та керування персоналом підприємства в історико-культурному та соціально-комунікативному контекстах, вивчено роботу архівних, бібліотечних, інформаційних тощо установ. Збірник побудовано на матеріалах роботи кафедр гуманітарного та суспільного профілю ННІ «ІПБТ» УДУНТ та інших споріднених ЗВО. Для документознавців-фахівців, викладачів вищих, середніх спеціальних навчальних закладів, аспірантів та студентів-документознавців.
 • Item
  Особливості формування інформаційної культури особистості в умовах інформаційного простору
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Решетілова, Оксана Михайлівна; Козар, Оксана Романівна
  UKR: Розглядається роль та місце інформаційної поведінки особистості у формуванні інформаційної культури, аналізується рівень впливу інформаційної культури на інформаційний простір.
 • Item
  Генеза документознавства як науки та професійної освіти
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Кожанов, Роман Володимирович
  UKR: Розглядається виникнення й початковий етап розвитку науки про документ та закладання принципів професійної підготовки фахівців у цій галузі.
 • Item
  Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021)
  UKR: Досліджено питання документознавства, інформаційної діяльності та керування персоналом підприємства в історико-культурному та соціально-комунікативному контекстах, вивчено роботу архівних, бібліотечних, інформаційних тощо установ. Збірник побудовано на матеріалах роботи кафедр гуманітарного факультету НМетАУ. Для документознавців-фахівців, викладачів вищих, середніх спеціальних навчальних закладів, аспірантів та студентів-документознавців.
 • Item
  Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалаврський, магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Рекомендації укладено на основі «Положення про виконання кваліфікаційної роботи в Українському державному університеті науки і технологій» (Дніпро, 2022. 47 с.), з урахуванням особливостей фахової підготовки за ОП «Документознавство та інформаційна діяльність», які конкретизують вимоги до обсягу, структури, змісту та оформлення ВКР. Призначені для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП – документознавство та інформаційна діяльність.
 • Item
  Концепція «суспільства знань» і соціальні реалії сьогодення (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: Аналізується концепція «суспільства знань» та розглядаються окремі аспекти проблеми її реалізації. Показано, що сучасний працівник бібліотеки має виступати як knowledge worker – фахівець із роботи зі знаннями.
 • Item
  Концепція «суспільства знань» і соціальні реалії сьогодення (тези)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: Аналізується концепція «суспільства знань» та розглядаються окремі аспекти проблеми її реалізації. Показано, що сучасний працівник бібліотеки має виступати як knowledge worker – фахівець із роботи зі знаннями.
 • Item
  Концепція технотронного суспільства Збіґнєва Бжезінського
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Йдеться про концепцію, яку відомий американський політичний аналітик та мислитель Збіґнєв Бжезінський виклав у своїй праці на початку 1970-х років, що є маловідомою українському читачеві. Вона торкається обрисів нового суспільства, що має постати на фундаменті індустріальної фази. Його названо технотронним. Аналізуються переваги та ризики нового типу суспільства і роль у ньому бібліотеки як інституту, що забезпечує соціокультурну спадкоємність.
 • Item
  Бібліотечний блог як інструмент маркетингу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Йдеться про особливості використання блогів як джерел біографічної інформації. На підставі теоретичного аналізу виокремлено деякі характеристики бібліотечних блогів та розглянуто роль і місце блогів для сучасної бібліотечної установи.
 • Item
  Лінгводидактичні основи навчання студентів-документознавців української професійної лексики
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Розглядаються лінгводидактичні основи навчання майбутніх документознавців української професійної лексики, які орієнтують на формування лексичної компетентності.
 • Item
  Історія церкви як особлива ділянка історичного пізнання
  («Європейська наукова платформа», Вінниця, Україна, 2022) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Розглядається проблема створення дослідницької методології для гуманітарних наук, яка не поступалася б за науковою якістю методології наук природничо-технічних. З середини ХІХ століття і донині це постійно турбує істориків, філософів, філологів. Автор розмірковує на тему, якою методологією користуватись історикові релігії та Церкви.
 • Item
  Observatory – дорадчий орган чи гарант принципів Великої хартії університетів у суспільсті?
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Вакуленко, Владислава Олександрівна
  UKR: Розглядається Наглядова рада (Observatory) Великої Хартії університетів, яка має допомогти її членам посісти центральне місце в суспільстві та виявити їх відповідальність щодо інших закладів у формування майбутнього Європи, урядів, компаній та багатьох громадських організацій, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється.
 • Item
  Особливості цифрової грамотності та критичного мислення в умовах сучасної комп’ютеризації
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Рижков, Ярослав Ігоревич
  UKR: Розглядаються особливості цифрової грамотності та важливість критичного мислення у сучасному світі.
 • Item
  Фактори ефективності впливу на якість управлінських рішень
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Рублівська, Ганна Олександрівна
  UKR: Аналізується резерв покращення ефективності суспільного виробництва за рахунок підвищення якості прийнятих рішень та шляхи удосконалювання цього процесу.