Інші праці КДІД (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалаврський, магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Рекомендації укладено на основі «Положення про виконання кваліфікаційної роботи в Українському державному університеті науки і технологій» (Дніпро, 2022. 47 с.), з урахуванням особливостей фахової підготовки за ОП «Документознавство та інформаційна діяльність», які конкретизують вимоги до обсягу, структури, змісту та оформлення ВКР. Призначені для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП – документознавство та інформаційна діяльність.
 • Item
  Громадська роль і відповідальність бібліотек: Проблеми в умовах інформаційних криз та інформаційних розладів (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: Аналізується концепція «суспільства знань» та розглядаються окремі аспекти проблеми її реалізації. Показано, що сучасний працівник бібліотеки має виступати як knowledge worker – фахівець із роботи зі знаннями.
 • Item
  Громадська роль і відповідальність бібліотек: Проблеми в умовах інформаційних криз та інформаційних розладів (тези)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: Аналізується концепція «суспільства знань» та розглядаються окремі аспекти проблеми її реалізації. Показано, що сучасний працівник бібліотеки має виступати як knowledge worker – фахівець із роботи зі знаннями.
 • Item
  Концепція технотронного суспільства Збіґнєва Бжезінського
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Йдеться про концепцію, яку відомий американський політичний аналітик та мислитель Збіґнєв Бжезінський виклав у своїй праці на початку 1970-х років, що є маловідомою українському читачеві. Вона торкається обрисів нового суспільства, що має постати на фундаменті індустріальної фази. Його названо технотронним. Аналізуються переваги та ризики нового типу суспільства і роль у ньому бібліотеки як інституту, що забезпечує соціокультурну спадкоємність.
 • Item
  Бібліотечний блог як інструмент маркетингу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Йдеться про особливості використання блогів як джерел біографічної інформації. На підставі теоретичного аналізу виокремлено деякі характеристики бібліотечних блогів та розглянуто роль і місце блогів для сучасної бібліотечної установи.
 • Item
  Лінгводидактичні основи навчання студентів-документознавців української професійної лексики
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Розглядаються лінгводидактичні основи навчання майбутніх документознавців української професійної лексики, які орієнтують на формування лексичної компетентності.
 • Item
  Історія церкви як особлива ділянка історичного пізнання
  («Європейська наукова платформа», Вінниця, Україна, 2022) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Розглядається проблема створення дослідницької методології для гуманітарних наук, яка не поступалася б за науковою якістю методології наук природничо-технічних. З середини ХІХ століття і донині це постійно турбує істориків, філософів, філологів. Автор розмірковує на тему, якою методологією користуватись історикові релігії та Церкви.
 • Item
  Observatory – дорадчий орган чи гарант принципів Великої хартії університетів у суспільсті?
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Вакуленко, Владислава Олександрівна
  UKR: Розглядається Наглядова рада (Observatory) Великої Хартії університетів, яка має допомогти її членам посісти центральне місце в суспільстві та виявити їх відповідальність щодо інших закладів у формування майбутнього Європи, урядів, компаній та багатьох громадських організацій, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється.
 • Item
  Особливості цифрової грамотності та критичного мислення в умовах сучасної комп’ютеризації
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Рижков, Ярослав Ігоревич
  UKR: Розглядаються особливості цифрової грамотності та важливість критичного мислення у сучасному світі.
 • Item
  Фактори ефективності впливу на якість управлінських рішень
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Рублівська, Ганна Олександрівна
  UKR: Аналізується резерв покращення ефективності суспільного виробництва за рахунок підвищення якості прийнятих рішень та шляхи удосконалювання цього процесу.
 • Item
  Ознаки інтелектуальності штучних інформаційних систем
  (Український державний університет науки і технологій, Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та бізнес-технологій», Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Андреєва, О. А.
  UKR: Розглядається роль та місце штучного інтелекту у сучасному інформаційному просторі, висвітлюються ознаки інтелектуальності штучних інформаційних систем.
 • Item
  Сучасна бібліотека: інформаційний ресурс та простір
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Решетілова, Оксана Михайлівна; Прокоф'єва, Катерина Анатоліївна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Йдеться про кризу традиційної концепції бібліотеки як комунікаційного посередника. Порушується питання пошуку інформації в умовах інформаційного хаосу. Роль бібліотеки як інфраструктури, що орієнтує користувача не просто на пошук інформації, а отримання вірогідних знань. Проблематизовано питання про нові потреби бібліотечної кадрової політики в контексті зростання консультативних функцій бібліотеки та питання про перспективи осмислення понять інформаційний ресурс та інформаційний простір.
 • Item
  Книга та бібліотека в реаліях кліп-культури
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна
  UKR: Проаналізовано соціокультурні наслідки розвитку інформаційних технологій. Розглянуто проблеми місця книги у «постгутенбергівську епоху», ролі бібліотеки в сучасній культурі.
 • Item
  Радянська бібліотека як тип «войовничої бібліотеки» (до ідей Петера Карштедта)
  (Маріупольський державний університет, Україна, 2021) Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Масова публічна бібліотека – феномен модерного суспільства, який забезпечує соціокультурну стабільність та екзистенційну тяглість соціуму. Кожному типу соціуму притаманний окремий вид бібліотеки як такої. Для суспільств патерналістичного типу з низьким рівнем громадської самоорганізації та індивідуальної ініціативи, зокрема, для країн Східної Європи, властивий тип масової ідеологічної бібліотеки з домінуванням просвітницько-пропагандистскої функції. На сьогодні постає питання, який тип суспільства відтворює сучасна масова бібліотека та в якому суспільстві вона може набути нових сенсів, стимулів та форм.