Психологія розвитку і фізичне виховання

Abstract
UKR: Фізичне виховання є однією із сфер життєдіяльності людини, яка здійснює суттєвий вплив на розвиток особистості. Водночас, відповідно спрямованих концепцій і педагогічних технологій у цій сфері явно бракує. Їх розробка повинна проводитись з врахуванням теоретичних засад сучасної психології розвитку. Дослідження спрямоване на окреслення теоретичних передумов для розробки педагогічних концепцій і технологій щодо розвитку особистості у сфері фізичного виховання.
ENG: Physical education is one of the spheres of human life, which has a significant impact on the development of personality. At the same time, there is a clear lack of appropriately directed concepts and pedagogical technologies in this area. Their development should be carried out taking into account the theoretical foundations of modern developmental psychology. The research is aimed at outlining the theoretical prerequisites for the development of pedagogical concepts and technologies for the development of personality in the field of physical education.
Description
Валерій Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X; В. Умеренко: ORCID 0000-0002-7894-8075
Keywords
розвиток, психіка, діяльність, фізичне виховання, спорт, development, psyche, activity, physical education, sport, КФВ
Citation
Пічурін В. В., Умеренко В. Л., Дутко Т. Р. Психологія розвитку і фізичне виховання. Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization. №30 (143) : Proc. of the 5th Intern. Sci. and Practical Conf., (February 19-20, 2023, Umeå, Kingdom of Sweden). Umeå, 2023. Р. 535–541. DOI: 10.51582/interconf.19-20.02.2023.055.