Комплексний аналіз колонної станції із варіацією глибини закладення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В роботі представлені результати комплексного аналізу колонної станції із варіацією глибини закладення та з’ясуванням впливу рухомого навантаження на перекриття.
RUS: В работе представлены результаты комплексного анализа колонной станции с вариацией глубины заложения с выяснением влияния подвижной нагрузки на перекрытие.
ENG: In the article the results of complex analysis of the columnar station with variation of depth contour interval with research of mobile loading influencing on ceiling are represented.
Description
В. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593
Keywords
комплексний аналіз, колонна станція, рухоме навантаження, комплексний анализ, колонная станция, подвижная нагрузка, complex analysis, columnar station, mobile loading, КТОФ
Citation
Петренко, В. Д. Комплексний аналіз колонної станції із варіацією глибини закладання [Електронний ресурс] / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, В. І. Петренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 39. – С. 138–143. – DOI: 10.15802/stp2011/6901.