Випуск 39

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Вип. 39 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Механічні характеристики титанових сплавів з поверхневими зміцненими шарами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Погрелюк, І. М.; Ткачук, О. В.; Самборський, О. В.; Сірик, Зіновій Орестович
  UK: Вивчено вплив оксинітрування та борування на механічні характеристики (тимчасовий опір руйнуванню за одновісного розтягу, пластичність, схильність до сповільненого руйнування, опір втомі при згині з обертанням, втомну довговічність при мало цикловому чистому згині) титанових сплавів.
 • Item
  Двосторонні обчислювальні схеми розв’язування налінійних диференціальних рівнянь з оцінкою головного члена похибки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Пелех, Р. Я.; Лучко, Йосип Йосипович
  UK: Виведено двосторонні розрахункові формули другого порядку точності розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, що базуються на неперервних дробах. У запропонованих обчислювальних формулах можна оцінити значення головного члена локальної похибки без додаткових звертань до правої частини диференціального рівняння.
 • Item
  Влияние вида напряженного состояния на деформирование нержавеющей стали при импульсных подгрузках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Чаусов, Н. Г.; Пилипенко, А. П.; Березин, В. Б.; Параца, В. Н.; Лучко, Иосиф Иосифович
  RU: Выявлены особенности образования диссипативной структуры в нержавеющей стали при сложном режиме нагружения – статическое растяжение с изгибом с наложением импульсных подгрузок.
 • Item
  Дослідження експлуатаційного ресурсу попередньонапружених залізобетонних шпал українського виробництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Рибкін, Віктор Васильович; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Коваленко, Валентина Володимирівна
  UK: Проведено аналіз експлуатаційних дефектів залізобетонних шпал та причин їх виникнення.
 • Item
  Особенности построения объемных конечных элементов для расчета континуальных моделей мостовых конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Распопов, Александр Сергеевич; Артемов, Виталий Евгеньевич
  RU: В работе рассмотрены теоретические основы разработки объемных конечных элементов, которые могут быть использованы при расчете континуальных моделей мостовых конструкций.
 • Item
  Багатофункціональні тензорезистори (давачі)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Ковальчук, Віталій Володимирович; Лучко, Йосип Йосипович
  UK: Вибрані і проаналізовані тензорезистори (давачі) постійного опору для еластичних елементів різних конструкцій (як найраціональніший елемент апаратури для дослідження тензорезистивних характеристик). Представлені конструкція і принцип роботи чутливих елементів апаратури для досліджень.
 • Item
  Напружено-деформований стан залізобетонної плити безбаластного мостового полотна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Закора, Олександр Леонтійович; Ключник, Сергій Владиславович; Линник, Георгій Олегович; Дитиненко, М. П.; Івашкевич, Д. Л.; Забіяка, О. А.
  UKR: В статті розглянуто вплив основних силових факторів на напружено-деформований стан залізобетонної плити БМП. Приведенні рекомендації щодо підвищення її експлуатаційних якостей.
 • Item
  Оцінювання технічного стану залізобетонних залізничних мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Гармаш, Артур Володимирович; Соломка, Валентина Іванівна; Горбова, Олександра Вікторівна
  UKR: У статті розглядаються методи оцінювання технічного стану залізобетонних залізничних мостів: метод класифікації, бальної оцінки та метод теорії ймовірності. Для отримання максимально точної оцінки запропоновано використовувати комплексний підхід, що включає в себе всі три методи.
 • Item
  Комплексний аналіз колонної станції із варіацією глибини закладення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Петренко, Володимир Іванович
  UKR: В роботі представлені результати комплексного аналізу колонної станції із варіацією глибини закладення та з’ясуванням впливу рухомого навантаження на перекриття.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна