Оцінювання технічного стану залізобетонних залізничних мостів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті розглядаються методи оцінювання технічного стану залізобетонних залізничних мостів: метод класифікації, бальної оцінки та метод теорії ймовірності. Для отримання максимально точної оцінки запропоновано використовувати комплексний підхід, що включає в себе всі три методи.
RUS: В статье рассматриваются методы оценки технического состояния железобетонных железнодорожных мостов: метод классификации, бальной оценки и метод теории вероятности. Для получения максимально точной оценки предложено применять комплексный подход, который включает в себя все три метода.
ENG: Methods of technical state estimation, such as method of classification, mark estimation and law of probability method, are considering in this article. In order to receive maximal precise estimation it is proposed to use the complex way, which includes all three methods.
Description
В. Соломка: ORCID 0000-0003-0567-6483; О. Горбова: ORCID 0000-0002-5612-2715
Keywords
технічний стан, надійність, дефектність, відмова, прогонова будова, техническое состояние, надежность, дефектность, отказ, пролетное строение, technical estimation, reliability, presence of defects, superstructure, КМТ, КІТ
Citation
Гармаш, А. В. Оцінювання технічного стану залізобетонних мостів / А. В. Гармаш, В. І. Соломка, О. В. Горбова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 39. – С. 33–36. – DOI: 10.15802/stp2011/6868.