Напружено-деформований стан залізобетонної плити безбаластного мостового полотна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В статті розглянуто вплив основних силових факторів на напружено-деформований стан залізобетонної плити БМП. Приведенні рекомендації щодо підвищення її експлуатаційних якостей.
RUS: В статье рассмотрено влияние основных силовых факторов на напряженно-деформированное состояние железобетонной плиты БМП. Приведены рекомендации относительно повышения ее эксплуатационных качеств.
ENG: In the paper the influence of basic power factors on the stained-and-stressed state of reinforced-concrete tiles of BMP is considered. The recommendation for the increase of its operating qualities are given.
Description
С. Ключник: ORCID 0000-0001-7771-8377
Keywords
прогонова будова, безбаластне мостове полотно, напружено-деформований стан, тріщини, розтягувальні напруження, пролётное строение, безбалластное мостовое полотно, напряженно-деформированное состояние, трещины, растягивающие напряжения, span, ballastless bridge deck structured system, stained-and-stressed state, cracks, stretching tensions, КМТ
Citation
Напружено-деформований стан залізобетонної плити безбаластного мостового полотна / О. Л. Закора, С. В. Ключник, Г. О. Линник та ін. // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 39. – С. 47–50. – DOI: 10.15802/stp2011/6870.