Удосконалення технології ремонту колісних пар електровозів в умовах Львівського ЛРЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 7 таблиць та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологічний процес ремонту колісних пар у колісному цеху Львівського ЛРЗ. Мета роботи – підвищення ефективності технологічного процесу ремонту колісних пар шляхом технічного переоснащення колісного цеху та удосконалення технології ремонту колісних пар. Для досягнення зазначеної вище мети у дипломному проекті розраховані основні параметри цеху, проаналізовано існуюче обладнання, доведена можливість технічного переоснащення, запропоновано впровадити у цеху потокову форму виробництва, запроектовано розміщення потокової лінії, запропоновано впровадження мийної машини у приміщенні цеху, заміну газового горна, яке використовувалось для нагріву бандажів колісних пар на індукційний нагрівач, який обладнаний системою контролю температури нагріву бандажа. Удосконалено технологію відновлення колісних пар електровозів постійного струму з використанням запропонованого обладнання. Розроблено кондуктор для свердління отворів у торці осі колісної пари електровоза ДЕ1. Розглянуто стан охорони праці у колісному цеху Львівського ЛРЗ та за-пропоновано заходи зі зменшення впливу шкідливих та небезпечних факторів на захворювання та травматизм.
Description
Keywords
локомотиворемонтний завод, колісний цех, ремонт, технічне переоснащення, технологічний процес, колісна пара, КРС (ЛІ)
Citation
Макота В. В. Удосконалення технології ремонту колісних пар електровозів в умовах Львівського ЛРЗ : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. С. Джус ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 56 с.