Реконструкція ділянки автомобільної дороги з дослідженням надійності дорожнього одягу при застосуванні ділянки як злітну смугу під час воєнного стану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дипломна виконана на 87 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 7 таблиць та 24 джерела. У магістерській роботі проведено огляд наукових досліджень щодо питань влаштування аеродромних покриттів, їх роботи та можливість використання автомобільних доріг як тимчасові аеродроми у військовий час. Наведено результати розрахунку варіантів дорожнього одягу на етапі проектування, що задовольняють конструктивно умови ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги» та вимоги конструювання аеродромних покриттів. Проаналізовано економічні аспекти трьох варіантів дорожнього одягу. За результатами виконаних розрахунків наведено рекомендації щодо обґрунтування найбільш раціонального варіанту дорожнього одягу та надана оцінка надійності їхньої роботи.
ENG: The master's thesis consists of 87 pages, including 14 illustrations, 7 tables, and 24 sources. The thesis reviews scientific research on airport pavement construction, their performance, and the possibility of using highways as temporary airfields during wartime. Results of pavement design options calculation satisfying the structural conditions of DBN V.2.3-4 "Highways" and airport pavement construction requirements are provided. Economic aspects of three pavement design options are analyzed. Based on the calculation results, recommendations are given for justifying the most rational pavement design option and an assessment of their reliability is provided.
Description
Keywords
план автомобільної дороги, поздовжній профіль, автодорожнє покриття, надійність дорожнього покриття, аеродромне покриття, road design, longitudinal profile, pavement, pavement reliability, airport pavement, ВКР, КТІ
Citation
Бердник В. В. Реконструкція ділянки автомобільної дороги з дослідженням надійності дорожнього одягу при застосуванні ділянки як злітну смугу під час воєнного стану : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Ф. Лужицький ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 87 с.