Increasing of Wear Resistance of Linear Block-Polyurethanes by Thermal Processing Methods

Abstract
ENG: A significant imperfection of parts made from linear block-polyurethanes under conditions of friction contact in the presence of water medium is an intensification of hydrolysis processes and reduction of bulk strength. In order to slow down the hydrolysis process, samples of the polyurethanes were subjected to three types of thermal impacts: thermal processing during some time, infrared and laser irradiations. It has been established that processing in thermal fields of different intensity allows 5-10 times increase of wear resistance of these materials during friction in water medium.
UKR: Суттєвим недоліком деталей із лінійних блок-кополіуретанів в умовах фрикційного контактування у присутності водного середовища є інтенсифікація процесів гідролізу і зниження при цьому об’ємної міцності. Для затримання процесу гідролізу зразки розглянутих поліуретанів підлягали термічному впливу трьох видів: витримки у термокамірі, інфрачервоному і лазерному випромінюванню. Встановлено, что обробка у теплових полях різної інтенсивності дозволяє у 5 – 10 разів підвищити зносостійкість даних матеріалів при терті у рідині.
Description
V. M. Anisimov: ORCID 0000-0001-5205-9301
Keywords
linear block-polyurethane, friction in water, thermal processing, wear resistance, coefficient of friction, лінійний блок-кополіуретан, тертя у рідині, термічна обробка, інтенсивність зношування, коефіцієнт тертя, КТМ
Citation
Panda A., Anisimov V. M., Anisimov V. V., Dyadyura K., Pandova I. Increasing of Wear Resistance of Linear Block-Polyurethanes by Thermal Processing Methods. MM Science Journal. 2021. October. P. 4731–4735. DOI: 10.17973/MMSJ.2021_10_2021018.