Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Роял Принт, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Історіографію проблеми дитячої безпритульності можна умовно поділити на чотири самостійні періоди, котрі базуються на сучасних наукових підходах до періодизації історіографії політичних та соціально-економічних процесів в УСРР. Перший охоплює час від початку 1920-х до кінця 1930-х рр., другий – з початку 40- х до середини 80-х рр. ХХ ст., третій з другої половини 1980-х до здобуття Україною незалежності і четвертий – з 1991р. - до сьогодення.
RU: Историографию проблемы детской беспризорности можно условно разделить на четыре самостоятельных периода, которые базируются на современных подходах к периодизации историографии политических и социально-экономических процессов в УССР. Первый охватывает время от начала 1920-х до конца 1930-х гг., второй – с начала 40-х до середины 80- х гг. ХХ столетия, третий со второй половины 1980-х гг. до получения независимости Украины и четвертый – с 1991 г. – до сегодняшнего дня.
Description
О. Паращевіна: ORCID 0000-0001-5058-2019
Keywords
історіографія, дитяча безпритульність, наукові історичні школи, методологія історичних досліджень, соціальні процеси, историография, детская беспризорность, научные исторические школы, методология исторических исследований, социальные процессы, historiography, street children, scientific historical school, methodology of historical research, social processes, КФС
Citation
Паращевіна, О. С. Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми : [препринт] / О. С. Паращевіна // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 29-30 листоп. 2013 р. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – Ч. 2. – С. 39–41.