Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття»

Permanent URI for this collection

Відбулася 24.11.2016 р.
RU: Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Межкультурная коммуникация в начале XXI века», 24.11.2016 г.
EN: University Students Scientific and Practical Conference «Intercultural Communication in the Beginning of the XXIst Century», 24.11.2016.

Browse