Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття»

Permanent URI for this collection

Відбулася 24.11.2016 р.
RU: Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Межкультурная коммуникация в начале XXI века», 24.11.2016 г.
EN: University Students Scientific and Practical Conference «Intercultural Communication in the Beginning of the XXIst Century», 24.11.2016.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Тези доповідей міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття»
    (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016)
    UK: У збірнику представлені тези міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття», яка відбулася 24 листопада 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тематика збірника охоплює результати наукових досліджень щодо теоретичних напрямів та практичних результатів аналізу проблем міжкультурної комунікації на початку XXI століття. Збірник призначений для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.