Випуск 04 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Нормування виробничих запасів у структурних підрозділах залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сначов, Микола Павлович; Абакумова, Юлія Сергіївна
  UK: У статті розглядаються основні підходи до нормування виробничих запасів на залізниці
 • Item
  Проблеми залучення іноземних інвестицій в транспорт України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нечай, А. А.; Кассір, Віта Володимирівна
  UK: Статтю присвячено питанню залученню іноземних інвестицій в транспорт України на прикладі створення сприятливих умов і реальних можливостей для розвитку транспортно-транзитного потенціалу. Зауважено на важливості проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку, висвітлення пропозицій для розв’язання цієї проблеми.
 • Item
  Удосконалення організації обліку преміювання та інших програм матеріального стимулювання в ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бобиль, Володимир Володимирович; Адамян, А. С.
  UK: У статті розглядаються основні підходи до удосконалення організації обліку матеріального стимулювання працівників.
 • Item
  Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Білиця, Ю. В.; Шульга, Анатолій Васильович
  UK: У статті розкрито роль основних фондів у діяльності підприємства, а також досліджено резерви підвищення рівня ефективності їхнього використання.
 • Item
  Застосування методики факторного аналізу для визначення забезпеченості запасів на підприємстві
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Шерепа, Катерина МиколаЇвна; Шерепа, Екатерина Николаевна; Sherepa, K. N.
  UK: У статті автор наводить аналіз рівня забезпеченості запасами на підприємстві на основі використання факторного аналізу.
 • Item
  Автоматизація обліку необоротних активів у структурному підрозділі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Шило, Лілія Анатоліївна; Железняк, Вікторія Валеріївна; Груберт, У. А.
  UK: У статті розглянуто етапи впровадження сучасних інформаційних технологій на залізницях України. Вступ: в наш час одним з головних питань для зручного ведення бухгалтерського обліку основних засобів є їх автоматизація. Мета: на прикладі автоматизації основних засобів на залізницях України розглянути етапи впровадження сучасних інформаційних технологій та їх вплив на покращення робочого місця бухгалтера. За допомогою комп’ютерів ефективно вирішити проблему аналітичного обліку. Висновки: застосування комп’ютерних мереж являє собою новий етап використання обчислювальної техніки. Вони дозволяють ефективно поєднувати можливості комп’ютерів і ліній зв’язку.
 • Item
  Дослідження показників інтенсивності конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: У статті запропоновано результати розробки методичного підходу щодо управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень в умовах сучасного ринку з урахуванням усіх можливих факторів, які впливають на ефективність їх функціонування на ринку транспортних послуг.
 • Item
  Історія реформування залізниць України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Проаналізовано програмні документи щодо структурної реформи залізниць України, представлені до впровадження протягом 2006-2012 років, етапність, терміни проведення кожного етапу, заходи, передбачені кожним етапом.
 • Item
  Витрати на будівельно-монтажні роботи – класифікація та порядок організації обліку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Топоркова, Олена Анатоліївна; Шрубковська, В. С.
  UK: Розглянуто основні ознаки класифікації витрат на будівельно-монтажні роботи, визначено напрямки організації бухгалтерського обліку залежно від об’єктів.
 • Item
  Роль залізничного транспорту в соціально-економічному житті України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бараш, Юрій Савелійович
  UK: У статті описано історію розвитку залізниць України, подано соціально-економічні й стратегічні особливості формування залізничної мережі, місце та роль залізничного транспорту в транспортній системі України.