Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті розкрито роль основних фондів у діяльності підприємства, а також досліджено резерви підвищення рівня ефективності їхнього використання.
RU: В статье раскрыта роль основных фондов в деятельности предприятия, а также исследованы резервы повышения уровня эффективности их использования.
EN: The article explores the role of assets in the enterprise, and also the potential for raising the level of efficiency of their use.
Description
Keywords
основні фонди, ефективність, резерви, фондовіддача, фондомісткість, рентабельність, екстенсивний шлях, інтенсивний шлях, основные фонды, эффективность, резервы, фондоотдача, фондоемкость, рентабельность, экстенсивный путь, интенсивный путь, fixed assets, efficiency, reserves, capital, capital intensity, profitability, extensive way, intense way
Citation
Білиця, Ю. В. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства / Ю. В. Білиця, А. В. Шульга // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-ту. залізн. транс. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 87–89. – DOI: 10.15802/pte.v0i4.19307.