Випуск 07

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Вип. 7 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Визначення економічної ефективності витрат на розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Пшінько, Олександр Миколайович; Мямлін, Сергій Віталійович; Бараш, Юрій Савелійович; Гненний, Олег Миколайович; Федюшин, Юрій Михайлович; Приходько, Володимир Іванович; Шкабров, Олег Анатолійович
  UA: Наведено розрахунок економічної ефективності від реалізації проекту із впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень на залізницях України.
 • Item
  Расчет экономической эффективности от использования оптимальных параметров рессорного подвешивания пассажирских вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Федюшин, Юрий Михайлович; Приходько, Владимир Иванович; Шкабров, Олег Анатольевич
  UK: Запропонована оцінка економічної ефективності від використання візків пасажирських вагонів з оптимальними параметрами ресорного підвішування із застосуванням тягових розрахунків.
 • Item
  Программа вычислений динамических показателей пассажирского вагона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич
  UA: Наведено опис алгоритму складання програми розрахунку динамічних показників пасажирського вагона з використанням об’єктно-орієнтованого моделювання, яке застосовувалося для виконання теоретичних досліджень пасажирських вагонів з різними характеристиками.
 • Item
  Основные динамические показатели пассажирского вагона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Федюшин, Юрий Михайлович; Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Донченко, Анатолий Владимирович; Лобойко, Леонид Михайлович
  UA: Запропоновано наводиться опис основних динамічних показників якостей пасажирського вагона його і впливу на колію. А також описано алгоритм оцінки стійкості руху за Ляпуновим.
 • Item
  Объектно-ориентированная математическая модель пространственных колебаний рельсовых экипажей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Мямлин, Сергей Витальевич; Пшинько, Александр Николаевич; Письменный, Евгений Александрович; Приходько, Владимир Иванович
  UA: Докладно розглянуто методику складання диференціальних рівнянь коливань рейкового екіпажа, що дозволяє визначити принципи «автоматичної» побудови цих рівнянь. Описано класи, що містять функції, які виконують усі необхідні операції над самими об’єктами і зв’язками, що їх з’єднують, і з яких може бути побудована модель екіпажа.
 • Item
  Математическая модель пространственных колебаний пассажирского вагона в обычной постановке
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Приходько, Владимир Иванович; Шкабров, Олег Анатольевич; Игнатов, Георгий Сергеевич; Донченко, Анатолий Владимирович; Федюшин, Юрий Михайлович
  UA: Запропонована математична модель для вивчення просторових коливань пасажирських вагонів, за допомогою якої проведено значні теоретичні дослідження з вивчення нових моделей пасажирських вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Дослідження у подальшому проводилися у робочому діапазоні швидкостей 20…200 км/год на різних ділянках колії. Результати розрахунків підтвердили правильність конструкційних рішень.
 • Item
  Усовершенствование методов оценки эффективности тормозов вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Приходько, Владимир Иванович; Шкабров, Олег Анатольевич; Стеринзат, Яков Моисеевич; Игнатов, Георгий Сергеевич; Коробка, Борис Афанасьевич
  UK: Запропоновано уточнені методи оцінки ефективності гальмівної системи вагонів. Ці методи враховують різноманітність факторів і максимально наближають розрахункову оцінку гальмівної системи до реальної конструкції.
 • Item
  Усовершенствование системы контроля нагрева букс пассажирского вагона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Приходько, Владимир Иванович; Шкабров, Олег Анатольевич; Игнатов, Георгий Сергеевич; Высоколян, Николай Васильевич; Макаренко, Валентин Николаевич; Миргородская, Алла Ивановна
  UK: Запропоновано опис удосконаленої системи контролю нагріву букс нового пасажирського вагона з можливістю реєстрації необхідних параметрів.
 • Item
  Оптимизация параметров рессорных комплектов тележек пассажирского вагона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Мямлин, Сергей Витальевич; Пшинько, Александр Николаевич
  UA: У статті поставлена та вирішена задача із знаходження оптимальних значень параметрів ресорних комплектів буксового та центрального підвішування візків пасажирського вагону. Це дозволяє збільшити конструкційну швидкість пасажирського вагона до швидкостей вище 160…200 км/год.
 • Item
  Оценка динамических качеств пассажирского купейного вагона модели 61-779
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Ягода, Павел Александрович; Донченко, Анатолий Владимирович; Лобойко, Леонид Михайлович; Приходько, Владимир Иванович; Игнатов, Георгий Сергеевич
  UA: У статті наведено розрахунок основних нормуємих динамічних показників нового пасажирського вагона для швидкості 160 км/год.
 • Item
  Забезпечення реалізації державної промислової політики з питань якості пасажирського рухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Донченко, Анатолій Володимирович; Лобойко, Леонід Михайлович; Федюшин, Юрій Михайлович
  UA: Викладена концепція державної промислової політики з питань якості.
 • Item
  Аналіз світових тенденцій і перспектив розвитку пасажирського вагонобудування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Федюшин, Юрій Михайлович; Лобойко, Леонід Михайлович; Донченко, Анатолій Володимирович; Пшінько, Олександр Миколайович; Приходько, Володимир Іванович; Шкабров, Олег Анатолійович
  UA: Наведений аналіз світових тенденцій розвитку конструкцій пасажирських вагонів та перспектива їх розвитку.
 • Item
  Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Федюшин, Юрій Михайлович; Лобойко, Леонід Михайлович; Пшінько, Олександр Миколайович; Мямлін, Сергій Віталійович; Донченко, Анатолій Володимирович; Приходько, Володимир Іванович; Шкабров, Олег Анатолійович; Ігнатов, Георгій Сергійович; Високолян, Микола Васильович; Макаренко, Валентин Миколайович
  UA: Розкрито основні етапи створення та освоєння виробництва й впровадження сімейства швидкісних пасажирських вагонів на ВАТ «КВБЗ» спільно з провідними науковими організаціями.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна