Забезпечення реалізації державної промислової політики з питань якості пасажирського рухомого складу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UA: Викладена концепція державної промислової політики з питань якості.
RU: Изложена концепция государственной промышленной политики по вопросам качества.
EN: In article the concept of the state industrial politics on questions of quality is stated.
Description
Keywords
державна, промислова політика, якість, государственная, промышленная политика, качество, state, industrial policy, quality, КУПББМ
Citation
Донченко, А. В. Забезпечення реалізації промислової політики з питань якості пасажирського рухомого складу / А. В. Донченко, Ю. М. Федюшин, Л. М. Лобойко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 7. – С. 33–38. – DOI: 10.15802/stp2005/20318.