Інші праці КТВ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 91
 • Item
  Інтероперабельність транспортних систем
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Берун, Наталія Юріївна; Демченко, Євген Борисович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи інтероперабельності залізничних транспортних систем України та Європейського Союзу. Розглянуті питання сумісності технічних параметрів рухомого складу, нормативних та технологічних основ здійснення міжнародних залізничних перевезень, узгодження параметрів інфраструктури залізниць України і ЄС. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Інтероперабельність транспортних систем».
 • Item
  Залізничні станції та вузли. Дільничні станції: приклади і розрахунки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Березовий, Микола Іванович; Божко, Микола Павлович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Єльнікова, Лідія Олегівна; Стехін, Павло Іванович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи технічного оснащення дільничних станцій, принципи побудови схем колійного розвитку, технологію роботи з поїздами та вагонами, умови використання дільничних станцій різних схем, а також приклади виконання розрахунку параметрів їх технічного оснащення. Навчальний посібник призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Залізничні станції та вузли».
 • Item
  Основи проєктування залізничних станцій та вузлів: приклади і задачі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Березовий, Микола Іванович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Боричева, Світлана Вікторівна; Берун, Наталія Юріївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення проєктування залізничних станцій та вузлів. Призначений для опанування освітньої компоненти «Основи проєктування залізничних станцій та вузлів» та дипломного проєктування за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для ОПП «Транспортноекспедиторська діяльність та логістика» і «Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті».
 • Item
  Взаємодія видів транспорту. Розробка графіку обробки кільцевого маршруту в пунктах навантаження та розвантаження
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Мазуренко, Олександр Олександрович; Боричева, Світлана Вікторівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» під час виконання практичних занять з дисципліни «Взаємодія видів транспорту». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, вихідні дані до практичних робіт, інструкції до виконання практичних робіт, рекомендації для побудови графіків обробки кільцевих маршрутів в пунктах навантаження та вивантаження.
 • Item
  Project Team Management and Personal Effectiveness
  (Talcom, Kyiv, 2022) Dorosh, Andrii S.; Chernova, Nataliia S.; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  New Challenges for Risk and Crisis Management of Transport Systems
  (Talcom, Kyiv, 2022) Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Взаємодія видів транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Боричева, Світлана Вікторівна; Стехін, Павло Іванович; Перепічко, Майя Євгенівна
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо взаємодії видів транспорту при здійсненні вантажних перевезень, основи технології функціонування та взаємодії видів транспорту в перевантажувальних терміналах, морських та річкових портах. Призначений для вивчення теоретичного матеріалу студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Взаємодія видів транспорту». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0).
 • Item
  Експертиза залізнично-транспортних пригод
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Болжеларський, Ярослав Володимирович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Мілянич, Андрій Романович
  UKR: У навчальному посібнику викладено правові аспекти судово-експертної діяльності в Україні та країнах ЄС. Розглянуто приклади побудови узагальнених моделей механізмів залізнично-транспортних пригод при проведенні судових експертиз та експертних досліджень, послідовність розробки методик експертних досліджень. Призначений для вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних і самостійних робіт студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Експертиза залізнично-транспортних пригод». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0).
 • Item
  Промисловий транспорт. Переробна спроможність вантажних фронтів: приклади та задачі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Сковрон, Ігор Ярославович; Боричева, Світлана Вікторівна; Малашкін, Вячеслав Віталійович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо визначення переробної спроможності вантажних фронтів пунктів навантаження та вивантаження масових сипучих вантажів. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Промисловий транспорт». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Item
  Транспортно-складські комплекси
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Кудряшов, Андрій Вадимович; Мазуренко, Олександр Олександрович; Демченко, Євген Борисович
  UKR: Методичні рекомендації містять основні теоретичні положення, які використовуються для визначення кількості укрупнених вантажних одиниць, а також розрахунку загальної площі складу та технічного забезпечення складського технологічного процесу. Викладання матеріалу супроводжується відповідними прикладами. Методичні рекомендації призначені для використання студентами денної форми навчання спеціальностей 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті» (спеціалізація «Транспортно-експедиторська діяльність та логістика») та 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» (спеціалізація «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті») під час виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-складські комплекси».
 • Item
  Crisis and Risk Engineering for Transport Services
  (Talcom, Kyiv, 2022) Chernova, Nataliia S.; Hajiyev, Nofal; Halan, Olha; Matsiuk, Viacheslav; Bulgakova, Iuliia; Khurshudov, Ilgar; Najimov, Arif; Valiyeva, Sapargul; Hudaygulyyev, Nuraly; Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.; Khara, Maryna; Nikolaienko, Iryna; Lyamzin, Andrii; Samsonkin, Valerii; Meredova, Maral; Halmamedov, Habib; Yurchenko, Oksana; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi; Dashdamirov, Fuad; Zohrabov, Nijat; Sharifov, Allahverdi; Chernova, Nataliia S.; Lewczuk, Konrad
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+ «Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Інформаційні системи і технології на залізничному транспорті : методичні рекомендації до лабораторного практикуму
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Дорош, Андрій Сергійович; Демченко, Євген Борисович; Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами денної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технологій на залізничному транспорті». Методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт а також контрольні запитання для перевірки набутих знань та практичних навичок.
 • Item
  Інформаційні системи і технології на залізничному транспорті. Інформаційне забезпечення перевізного процесу на сортувальній станції : методичні настанови до контрольної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Демченко, Євген Борисович; Дорош, Андрій Сергійович; Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Методичні настанови призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті» під час виконання контрольної роботи. Методичні настанови містять основні теоретичні та необхідні довідкові дані з інформаційного забезпечення перевізного процесу на технічних станціях; представлено порядок та приклад виконання контрольної роботи.
 • Item
  Інформаційні системи і технології на залізничному транспорті : методичні настанови до лабораторної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Демченко, Євген Борисович; Дорош, Андрій Сергійович; Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Методичні настанови призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технологій на залізничному транспорті». Методичні настанови містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Пристрій для укладання на колії гальмівних башмаків
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Сковрон, Ігор Ярославович; Дідечкін, Тихін Олександрович; Матвієнко, Христина Васілівна
  UKR: Пристрій для укладання на колії гальмівних башмаків для регулювання скочування вагонів з гірки, який містить рухомі ріжки з кільцевими амортизаторами.
 • Item
  Дослідження та вибір варіантів перевезення продукції підприємств автотранспортом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Цоцко, Ірина Володимирівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 97 сторінках, містить 15 рисунків, 12 таблиць та 43 використані джерела. В магістерській роботі виконано аналіз сучасного стану питання моделювання та прогнозування руху автотранспорту; аналіз роботи автомобільного транспорту України; вибір варіанту організації перевезення продукції автотранспортом; розрахунок техніко-економічних показників обраного варіанту перевезення; безпеки та охорони праці при перевезенні вантажу автомобільним транспортом. Метою роботи є дослідження варіантів організації перевезень вантажу автотранспортом. Об’єкт дослідження – процес перевезення продукції автомобільним транспортом. Предмет дослідження – взаємозв’язки показників транспортних засобів при розвезенні вантажів.
 • Item
  Вибір раціональної схеми перевезень негабаритних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Студенікін, Богдан Вячеславович
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків та 4 додатків, містить 22 ілюстрації, 8 таблиць та 29 літературних джерел. Об’єктом розробки дипломної роботи є процес перевезення негабаритних вантажів у міжнародному сполученні. Предметом розробки дипломної роботи є взаємозв’язок параметрів схеми доставки вантажу автомобільним транспортом з транспортними витратами та ризиками. Метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародного автомобільного перевезення негабаритного вантажу за рахунок оптимізації схеми перевезення з врахуванням ризиків. В роботі визначені виконаний аналіз публікацій, статистичних даних та нормативних документів з організації автомобільних перевезень негабаритних вантажів, виконано вибір рухомого складу та маршруту перевезення, проведено оцінку транспортних витрат за маршрутами перевезень з врахуванням ризиків.
 • Item
  Оптимізація доставки дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Солод, Валерія Костянтинівна
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків та 3 додатків, містить 29 ілюстрацій, 13 таблиць та 20 літературних джерел. Об’єктом розробки дипломної роботи є процес перевезення дрібнопартійних вантажів у міжнародному сполученні. Предметом розробки дипломної роботи є взаємозв’язок витрат з параметрами схеми перевезення та рівнем ризиків. Метою даної роботи є мінімізація витрат вантажовласників за рахунок удосконалення схеми перевезення дрібнопартійних вантажів у міжнародному сполученні з врахуванням ризиків. В роботі виконаний аналіз публікацій, статистичних даних та нормативних актів в сфері організації міжнародної доставки дрібнопартійних вантажів, розроблені альтернативні схеми доставки, визначені тривалість та вартість перевезення, оцінені ризики затримки вантажів.
 • Item
  Техніко-технологічне забезпечення логістичного ланцюга постачання зернових вантажів залізничним транспортом на експорт в умовах ризиків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Яковцов, Костянтин Ігорович
  UKR: Магістерська робота виконана на 99 сторінках, містить 25 рисунків, 21 таблицю, бібліографія включає 130 найменувань. В роботі розглянуто проблеми залізничних перевезень зернових вантажів у міжнародному сполученні на експорт через морські порти. Виконано оцінку інвестиційних проектів щодо придбання нових вагонів для організації перевезень зернових вантажів в умовах ризиків. Розглянуто різні сценарії можливих інвестицій – інвестиції за умов лізингу, інвестиції з допомогою власних фінансових ресурсів, придбання вагонів їхнього подальшої здачі у найм вантажовідправникам зерна та придбання вагонів в організацію перевезень власної зернової продукції. Розрахунки показали, що інвестиційні проекти є економічно ефективними, у терміни їх окупності становлять 4…7 років. Окрім того, виконано техніко-економічну оцінку маршрутизації перевезень зерна з великих станцій навантаження у один з портів Чорного моря, в т.ч. за умови організації руху маршрутних поїздів за розкладом.
 • Item
  Підвищення ефективності взаємодії вантажних станцій та під’їзних колій в умовах демонополізації ринку транспортних послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Слесь, Дар’я Сергіївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 137 сторінках, містить 19 рисунків, 37 таблиць, бібліографія включає 74 найменування. В роботі розглянуто проблеми функціонування вантажних станцій та залізничного транспорту під’їзних колій в сучасних умовах, що характеризуються демонополізацією ринку транспортних послуг, визначені основні недоліки в роботі та напрямки їх вирішення, проаналізовано досвід науковців у розробці математичних методів дослідження та удосконалення параметрів вантажних станцій. Апробацію виконано на прикладі вантажної станції К, що обслуговує велике промислово місто та декілька під’їзних колій підприємств. В роботі проаналізоване технічне оснащення та технологія роботи станції, визначені перспективні обсяги роботи, виконане нормування тривалості виконання операцій, виконана перевірка відповідності колійного розвитку обсягам роботи, а також графоаналітичне моделювання роботи станції. При розробці технології роботи запропоновано ряд удосконалень щодо організації взаємодії станції та під’їзних колій. На основі результатів моделювання визначено найбільш раціональні варіанти організації роботи критого складу при різному вхідному вантажопотоці.