Випуск 12

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Вип. 12 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Системный подход к управлению затратами предприятий
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Шульга, Анатолий Васильевич; Топоркова, Елена Анатольевна
  RU: Рассмотрена проблема управления затратами производства, которая состоит в поиске и достижении оптимального их уровня как по предприятию в целом, так и по его структурным подразделениям. Исследование проблемы управления затратами предприятия должно носить системный характер. Предложен механизм управления затратами, состоящий из сочетания элементов организационного и экономического характера.
 • Item
  Система оподаткування та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Шульга, А. А.
  UK: Проаналізовано вплив системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств в умовах економічної трансформації в Україні.
 • Item
  Удосконалення методу оптимізації плану формування пасажирських поїздів з урахуванням обсягів інвестицій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Скалозуб, Владислав Васильович; Бараш, Юрій Савелійович; Вишнякова, Ірина Миколаівна
  UKR: Пропонується методика зменшення збитковості пасажирських перевезень за рахунок складання оптимального плану формування пасажирських поїздів. У процесі формування композиції пасажирських поїздів враховується попит за напрямами прямування поїздів, обсяг інвестицій, які спрямовуються на поновлення парку пасажирських вагонів.
 • Item
  Споживання електроенергії та енергозбереження на залізничному транспорті України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Малишко, Ілля Васильович; Малишко, Л. І; Пилипенко, Л. В.; Романко, Володимир Іванович
  UK: Наведано аналіз споживання електроенергії залізничним транспортом України на тягу поїздів, а також іншими споживачами за роки незалежності. Окремо показано аналіз заходів щодо енергозбереження.
 • Item
  Методические основы определения стратегии управления материальными запасами с позиций логистики
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Корецкая, С. А.
  RU: Представлен методический инструментарий, позволяющий количественно оценивать, анализировать и прогнозировать различные варианты формирования стратегии логистической системы управления материальными запасами на предприятии.
 • Item
  Методичні підходи щодо аналізу витрат підприємств локомотивного господарства залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Каламбет, Світлана Валеріївна; Привалова, Любов Василівна; Сергієнко, М. М.
  UK: Присвячена розробці методичних підходів щодо аналізу витрат підприємств локомотивного господарства залізничного транспорту, суть якого полягає в необхідності проведення як повного аналізу витрат, так і за окремими видами перевезень, видами сполучень та видами тяги з метою підвищення інформативності та ефективності управління ними.
 • Item
  Розробка методики визначення показників роботи рухомого складу для пасажирського поїзда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ,, 2006) Гненний, Олег Миколайович; Сидоренко, Інна Іванівна
  UK: Запропоновано методику визначення показників роботи рухомого складу для пасажирського поїзда з використанням інформаційної бази – розкладу руху пасажирських поїздів у дальньому сполученні.
 • Item
  Определение стоимостного износа зданий на железнодорожном транспорте
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Гненный, Николай Васильевич; Гненный, Олег Николаевич
  RU: С развитием рыночных отношений все большую актуальность, в том числе на железнодорожном транспорте, приобретают вопросы оценки активов, которая необходима для их бухгалтерского учета, отчуждения, аренды, залога и т. д., а также для корпоратизации и приватизации. Статья посвящена разработке методов определения обесценения строений, вызываемого их физическим износом. В работе получена модель для определения коэффициента годности строений, в отношение которых не практикуется выполнение капитальных ремонтов, чистый операционный доход от которых может считаться постоянным в течение срока полезного использования. Выявлено, что факторами стоимостного износа в этом случае являются: норма дохода инвестиций в подобное имущество, общий срок экономической жизни здания, доля стоимости ликвидации в стоимости замещения (воссоздания), остаточный срок экономической жизни.
 • Item
  Исследование основных параметров взрывного воздействия для практических расчетов прочности и устойчивости тоннельных конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: Приведены результаты исследования основных параметров взрывного воздействия для практических расчетов прочности и устойчивости тоннельных конструкций. Полученные зависимости основных параметров являются функциями и носят прикладной характер.
 • Item
  Метод построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения усилий между балками в пролетных строениях автодорожных мостов по данным статических испытаний
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Предложен метод построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения для пролетных строений автодорожных мостов по результатам всего одной установки испытательной нагрузки.
 • Item
  Модели эксплуатационной надежности резервуарных конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Семенец, С. С.; Афанасьев, В. П.
  RU: Сформулированы условия работоспособности основных конструктивных элементов стальных резервуаров для нефтепродуктов в процессе эксплуатации. Предложены новые модели эксплуатационной надежности, дающие обобщенную оценку влияния факторов начальной дефектности, эксплуатационной повреждаемости и восстановления на несущую способность нефтяных резервуаров.
 • Item
  Вопросы повышения надежности и долговечности железобетонных автодорожных мостов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: Обобщены основные критерии оценки надежности и долговечности железобетонных автодорожных мостов. Предложены рекомендации по повышению надежности и долговечности железобетонных автодорожных мостов.
 • Item
  Теоретичні основи оцінки боєздатності органів управління Держспецтрансслужби під час виконання завдань за призначенням
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Мальков, М. І.; Степаненко, О. О.; Радкевич, Анатолій Валентинович; Худенко, Валерій Федорович
  UKR: Розглянуті питання конкретизування значення виробничих можливостей формування Державної спеціальної служби транспорту на кожний день особливого періоду з урахуванням працездатності органів управління, в тому числі з урахуванням втрат особового складу під час бойових дій і зниження рівня професійної підготовки посадових осіб органів управління.
 • Item
  Розробка високорухливих розчинів для ремонту бетонних та кам’яних транспортних споруд способом підводного ін’єктування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Момот, Віталій Олександрович
  UK: Наведено дослідження щодо розробки високорухливих розчинів для ремонту бетонних та кам’яних транспортних споруд способом підводного ін’єктування. По результатах досліджень також рекомендовано складові для виготовлення високорухливих сумішей та розроблено технологію їх приготування.
 • Item
  Теоретичне дослідження умов структурної сумісності матеріалів старого і нового бетонів під час ремонту транспортних споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Громова, Олена В'ячеславівна
  UK: Розглянуто застосування методу скінченноелементного аналізу програмного забезпечення «ANSYS» для вирішення питань, пов’язаних зі структурною сумісністю матеріалів основи споруди – старого бетону і ремонтного матеріалу – нового бетону з метою теоретичного обґрунтування процесів зчеплення під час ремонту транспортних споруд.
 • Item
  Оцінка технічного рівня будівельно-відновлювальної техніки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006) Гавриш, О. М.; Яковлєв, Сергій Олександрович; Боренко, Микола Віталійович; Гуменюк, Валерій Євгенович
  UKR: Приведені оцінки технічного рівня будівельно-відновлювальної техніки, на основі яких розроблені методики технічного оснащення Державної спеціальної служби транспорту і практичні рекомендації щодо її технічного оснащення.
 • Item
  К вопросу об оценке усталостной прочности деталей из малоуглеродистых и низколегированных сталей при циклическом нагружении
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Блохин, Евгений Петрович; Коротенко, Михаил Леонидович; Мямлин, Сергей Витальевич; Грановский, Роман Беркович; Горобец, Владимир Леонидович; Гаркави, Наум Яковлевич; Федоров, Евгений Федорович; Клюевский, Вячеслав Васильевич; Черкашин, Ю. М.; Манашкин, Лев Абрамович
  RU: Предлагается методика экспериментальной оценки усталостной прочности конструкции при помощи трехэлементной розетки деформаций.
 • Item
  Исследование сопротивления движению автономного рельсового экипажа
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006) Бабаев, Анатолий Максимович; Бодня, Н. В.; Гаркави, Наум Яковлевич
  RU: Теоретически и экспериментально определены величины удельного сопротивления движению и сопоставлены с зависимостями, используемыми железными дорогами СНГ, Великобритании, Польши.
 • Item
  Об организации текущего содержания пути и контактной сети на грузонапряженных участках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 2006) Савенко, Анатолий Семенович; Музыкина, Светлана Игоревна
  RU: Рассмотрен вопрос выделения «окон» как сложная комплексная задача, при решении которой должны учитываться противоположные требования и условия работы всех подразделений железнодорожного транспорта.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна