Методичні підходи щодо аналізу витрат підприємств локомотивного господарства залізничного транспорту України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Присвячена розробці методичних підходів щодо аналізу витрат підприємств локомотивного господарства залізничного транспорту, суть якого полягає в необхідності проведення як повного аналізу витрат, так і за окремими видами перевезень, видами сполучень та видами тяги з метою підвищення інформативності та ефективності управління ними.
RU: Посвящена разработке методических подходов к анализу расходов предприятий локомотивного хазяйства железнодорожного транспорта, сущность которого состоит в необходимости проведения как полного анализа расходов, так и по отдельным видам перевозок, видам сообщений и видам тяги с целью повышения информационности и еффективности управления ими.
EN: Аrticle is devoted to working out the systematic approaches to locomotive enterprises expenses analysis in railway transport. Its main idea lies in the necessity of both conducting the full expenses analysis and the analysis of particular transportations, services and types of traction. This aims getting more information and efficiency in the expenses control.
Description
Keywords
залізничний транспорт, аналіз витрат, перевезення, тяга, железнодорожный транспорт, анализ расходов, перевозки, railway transport, expenses analysis, transportations, traction, КФБС
Citation
Каламбет, С. В. Методичні підходи щодо аналізу витрат підприємств локомотивного господарства залізничного транспорту України / С. В. Каламбет, Л. В. Привалова, М. М. Сергієнко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 12. – С. 237–240. – DOI: 10.15802/stp2006/18878.