Випуск 08

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Вип. 8 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Результаты исследований по установлению условий обращения электровоза ДС3-001 на сети железных дорог
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Рыбкин, Виктор Васильевич; Сова, С. Н.; Татуревич, А. П.
  UA: Подано пропозиції щодо умов обертання нового електровоза ДС3-001 на мережі залізниць.
 • Item
  К контактной задаче при установившемся качении
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна,, Днепропетровск, 2005) Ильман, Валерий Михайлович; Разумов, Сергей Юрьевич
  UA: На прикладі плоскої контактної задачі для пружних тіл показано, що нерівномірна якість з однорідною зоною зчеплення і неоднорідною контактною зоною з моделлю Петрова-Фромма неможливі.
 • Item
  Новый подход к решению задачи о моделировании продольной динамики и поступательного движения поезда
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Урсуляк, Людмила Викторовна; Железнов, Константин Игоревич
  UA: У статті викладено принципи об’єктно-орієнтованого підхода до розробки програмного забезпечення яке призначене для моделювання поздовжніх динамічних процесів та процесів поступального руху поїзда.Окрім того проаналізовано та обрано метод інтегрування системи диференціальних рівнянь, які описують ці процеси.
 • Item
  К вопросу модернизации тормозной рычажной передачи электровоза ДС3
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Панасенко, Виталий Яковлевич; Клименко, Иван Викторович
  UA: Розглянуті питання модернізації гальмової важільної передачі електровоза ДС3 з погляду усунення зайвих зв'язків. Така модернізація дозволить зменшити зноси в шарнірах; полегшити ремонт візків і зменшити його вартість; підвищити ефективність гальмування в кривих ділянках колії, що у свою чергу підвищить безпеку руху на залізницях України.
 • Item
  Поглощающий аппарат с переменной массой рабочего тела
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Манашкин, Лев Абрамович; Мямлин, Сергей Витальевич
  UA: Пропонується математична модель поглинаючого апарата для рейкових екіпажів. Основною особливістю математичної моделі є урахування температурних та інших фізичних явищ, які відбуваються в гідрогазових поглинаючих апаратах
 • Item
  Аэродинамика частично перекрытого межвагонного пространства скоростного поезда
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Кравец, Виктор Владимирович; Кравец, Е. В.
  UA: Розглянуто вплив аеродинамічних процесів на опір міжвагонного простору при зміні конфігурації його огородження і збільшення швидкості руху поїзда.
 • Item
  Алгоритм определения гироскопических сил и моментов при взаимодействии колесной пары скоростного экипажа и рельса
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Кравец, Виктор Владимирович
  RU: Предлагается алгоритм определения гироскопических сил и моментов, возникающих при взаимодействии колесной пары скоростного вагона и рельса. Алгоритм основан на применении нелинейных дифференциальных уравнений пространственного движения в форме Эйлера-Лагранжа и экспериментальной информации о кинематических параметрах движения колесной пары, формируемой бесплатформенной инерциальной системой.
 • Item
  Експериментальне дослідження зносу бандажів електровозів ВЛ11м з різними профілями
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Коротенко, Михайло Леонідович; Заболотний, Олександр Миколайович; Недужа, Лариса Олександрівна; Нестеренко, Н. М.; Ягода, Дмитро Олександрович
  UA: Проведені експериментальні дослідження зносу бандажів електровоза в гірських умовах Львівської залізниці. Розглядались періоди експлуатації електровоза з різними профілями коліс.
 • Item
  Влияние природы материалов на основные динамические параметры контактной подвески и на ее взаимодействие с токоприемником
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Колесов, Святослав Николаевич
  UA: Для збільшення швидкості руху потрібно застосування нових матеріалів з поліпшеними експлуатаційними властивостями. Показано, що основні динамічні параметри контактних підвісок залежать від природи використовуваних матеріалів.
 • Item
  Улучшение динамических характеристик токоприемников
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Клименко, Н. В.; Колесов, Святослав Николаевич
  UA: Для поліпшення динамічних характеристик струмоприймача пропонується використовувати графітові контактні вставки, нижня і бічна поверхні яких покриті міддю або алюмінієм. Це дозволяє зменшити коефіцієнт відриву і збільшити значення струму, що пропускається через ковзний контакт.
 • Item
  Определение по результатам ходовых испытаний усталостной прочности несущих конструкций железнодорожных вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Блохин, Евгений Петрович; Черкашин, Ю. М.; Манашкин, Лев Абрамович; Коротенко, Михаил Леонидович; Мямлин, Сергей Витальевич; Грановский, Роман Беркович; Горобец, Владимир Леонидович; Гаркави, Наум Яковлевич; Федоров, Евгений Федорович
  UA: Приведено алгоритми обробки результатiв ходових випробувань залiзничних вагонiв з метою визначення запасу витривалостi несучих конструктивних элементiв.
 • Item
  О некоторых результатах испытаний поглощающего аппарата эластомерного типа разработки ДИИТа
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Блохин, Евгений Петрович; Плахотник, Владимир Николаевич; Савчук, Орест Макарович; Заболотный, Александр Николаевич; Бубнов, Валерий Михайлович; Кабачный, В. П.
  UA: У статті розглянуті результати статичних і динамічних щодо співударяння вагонів і на копрі випробувань поглинаючого апарата эластомірного типу розробки ДІІТу. Зроблено висновки про необхідні удосконалення.
 • Item
  Особенности колебаний электровозов, имеющих подвешивание тягового привода класса II
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Блохин, Евгений Петрович; Коротенко, Михаил Леонидович; Грановский, Роман Беркович; Чумак, В. В.; Гаркави, Наум Яковлевич; Дзичковский, Евгений Михайлович
  UA: Стаття присвячена впливу розміщення тягових двигунів і редукторів на коливання рам візків і кузова електровоза, що має підвішування тягового привода класу II.
 • Item
  Результаты ударных испытаний магистрального электровоза ДС-3
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Блохин, Евгений Петрович; Бондарев, Александр Матвеевич; Горобец, Владимир Леонидович; Кривчиков, Алексей Евгеньевич; Ягода, Дмитрий Александрович; Чумак, В. В.
  UA: У роботі приведено результати ударних випробувань магістрального електровоза ДС3.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна