ВКР КТ

Permanent URI for this collection

UK: ВКР "Теплотехніка"
EN: Master Thesis of Heat Technology

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Зостосування комбінованих приймачів сонячної енергії для тепло- та електропостачання університета
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Омельченко, Євген Олександрович
  UK: У дисертації досліджується проблема застосування вторинних джерел енергії. В якості вторинних джерел енергії досліджується застосування тепла димових газів котельної, яка розташована на території ДНУЗТа. Ця проблема є актуальною для сучасних умов України. Зменшення втрат тепла з відхідними продуктами згоряння можливо тільки шляхом зниження їх температури. Для цього проведен аналіз основних експлуатаційних характеристик котельної ДНУЗТ і визначені направлення її модернізації по критерію ресурсозбереження. Вибрано основний варіант утилізації теплоти вихідних газів в двох варіантах і розробленні дві схеми конструкційного виконання теплообмінника та визначені їх основні параметри. Розроблен рекуперативний теплообмінник, який забезпечує відбір теплоти з вихідних газів котельні ДНУЗТ і підігрів додаткових обсяг води від 5℃ до 65℃, яка призначена для гарячого водопостачання. Отримано, що сучасна робота котла КВГ-6,5 з теплообмінником у номінальному режимі дозволяє забезпечити річне зниження витрати газу на 21407 м3. Окупність даного проекту становить приблизно рік, плюс до всього підвищується ККД котельні, майже на 5%. Отримано, що будуть мати місце відносно не великі витрати на модернізацію котельні. З негативних моментів можна відзначити, що доведеться зробити систему відведення конденсату в каналізацію. Даний досвід можна переносити на інші газові котельні, як стандарне рішення, де немає глибокої утилізації тепла вихідних газів. Об’єкт дослідження – сучасні технології використання вторинних джерел енергії. Предмет дослідження – підвищення ефективності рекуперативних теплообмінників. Методи дослідження – аналіз математичних моделей з порівнянням з найбільш ефективними конструкціями таких теплообмінників по критерію ресурсозбереження.
 • Item
  Підвищення ефективності очистки димових газів від золи на котлах ТП-90
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Синельник, Максим Сергійович
  UK: У роботі досліджується об’єкт розробки – удосконалення способів технології очистки димових газів від золи на котлах теплових електростанцій. Мета роботи – побудова математичної моделі коагулятора для створення досконалішого методу розрахунку ефективності уловлювання золи, використання можливості ЕОМ для чисельної інтеграції рівнянь руху і випаровування крапель і, як результат, практична реалізація резервів підвищення ефективності золоуловлювачів. Розроблена математична моделі коагулятора, що дозволяє створити більш досконалий метод розрахунку ефективності уловлювання золи з використання можливості ЕОМ для чисельного інтегрування рівнянь руху і випаровування крапель і, в кінцевому рахунку, практична реалізація резервів підвищення ефективності золоуловлювачів. Математичне моделювання руху крапель води, що випаровуються, дозволяє визначити траєкторії крапель в коагуляторі та оцінити охолодження димових газів. В залежності від характеристик розпилювання та параметрів газу, проведений вибір розташування форсунок в коагуляторі з максимальним уловлюванням золи.
 • Item
  Дослідження можливості забезпечення цілорічної роботи басейну університету за рахунок вторинних та поновлювальних джерел енергії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Мітрюхін, Микита Юрійович
  UK: У дисертації досліджується проблема застосування вторинних джерел енергії. В якості вторинних джерел енергії досліджується застосування тепла димових газів котельної, яка розташована на території ДНУЗТа. Ця проблема є актуальною для сучасних умов України. Зменшення втрат тепла з відхідними продуктами згоряння можливо тільки шляхом зниження їх температури. Для цього проведен аналіз основних експлуатаційних характеристик котельної ДНУЗТ і визначені направлення її модернізації по критерію ресурсозбереження. Вибрано основний варіант утилізації теплоти вихідних газів в двох варіантах і розробленні дві схеми конструкційного виконання теплообмінника та визначені їх основні параметри. Розроблен рекуперативний теплообмінник, який забезпечує відбір теплоти з вихідних газів котельні ДНУЗТ і підігрів додаткових обсяг води від 5℃ до 65℃, яка призначена для гарячого водопостачання. Отримано, що сучасна робота котла КВГ-6,5 з теплообмінником у номінальному режимі дозволяє забезпечити річне зниження витрати газу на 21407 м3. Окупність даного проекту становить приблизно рік, плюс до всього підвищується ККД котельні, майже на 5%. Отримано, що будуть мати місце відносно не великі витрати на модернізацію котельні. З негативних моментів можна відзначити, що доведеться зробити систему відведення конденсату в каналізацію. Даний досвід можна переносити на інші газові котельні, як стандарне рішення, де немає глибокої утилізації тепла вихідних газів. Об’єкт дослідження – сучасні технології використання вторинних джерел енергії. Предмет дослідження – підвищення ефективності рекуперативних теплообмінників. Методи дослідження – аналіз математичних моделей з порівнянням з найбільш ефективними конструкціями таких теплообмінників по критерію ресурсозбереження.
 • Item
  Розробка математичної моделі та визначення раціональних параметрів процесу спалювання вугільної аеросуміші в котлах ТЕС
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Коломієць, Надія Вадимівна
  UK: Розроблена математична модель процесу згоряння частинок вугілля в топці котла, що базується на фундаментальних законах збереження маси, кількості руху, енергії та рівняннях швидкостей хімічних реакції по закону Ареніуса, яка дозволяє визначити втрати з механічним недопалом і відрізняється тим, що безпосередньо враховує змінність параметрів частинок під час руху у факелі. Проведено розрахунки процесу згоряння аеросуміші в топці котла ТПП 210, визначено основні параметри процесу. Визначено раціональні параметрами вугільної аеросуміші для котла ТПП 210. Мета дослідження – розробка математичної моделі та визначення раціональних параметрів процесу спалювання вугільної аеросуміші в котлі ТЕС. Об’єкт дослідження - процес вигоряння частинок вугілля в котельному агрегаті теплової електричної станції. Предмет дослідження – математичне моделювання руху, теплообміну та згоряння частинок вугільної аеросуміші. Методи дослідження - чисельні.
 • Item
  Дослідження взаємодії трансзвукових струмин газу з тупиковим каналом
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Гавриленко, Тетяна Миколаївна
  UK: Обґрунтовано передумови використання трансзвукової газової струмини для охолодження прокату. Виконано математичне моделювання процесу взаємодії газової струмини з перешкодою. Виконано фізичне моделювання газодинамічних та теплових процесів взаємодії газової струмини з перешкодою. Одержані результати можуть бути використані при проектуванні зони вторинного охолодження неперервнолитих зливків. Мета дослідження – розробка ефективних режимів охолодження неперервнолитого зливка шляхом застосування повітряного способу охолодження. Об’єкт дослідження - процес повітряного охолодження зливка для установки неперервного розливання сталі. Предмет дослідження – газодинаміка та теплообмін між струминою та поверхнею зливка. Методи дослідження - математичне моделювання процесу взаємодії газової струмини з перешкодою та фізичне моделювання газодинамічних та теплових процесів взаємодії газової струмини з перешкодою.