Випуск 02

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Вип. 2 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Матричная структура оценки организационно-технологических возможностей строительной организации
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Радкевич, Анатолий Валентинович; Яковлев, Сергей Александрович; Матусевич, Александр Александрович
  RUS: Изложена методика матричного исчисления, оценки, организационно-технологических возможностей строительной организации.
 • Item
  Обеспечение точности съемки кривых при возрастании скоростей движения поездов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Корженевич, Иван Петрович; Ренгач, Николай Григорьевич
  UK: В умовах підвищення швидкості руху поїздів зростають вимоги до утримання кривих ділянок колії. У статті проаналізовані відомі методи зйомки кривих з точки зору точності інформації, що отримується. Надані рекомендації щодо технологій зйомки для підвищення точності.
 • Item
  Порівняльний аналіз та впровадження результатів практичних розрахунків земляного полотна з варіацією динамічного впливу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Бугайов, Андрій Костянтинович; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Цепак, Станіслав Владиславович
  UKR: В роботі викладено результати аналізу динамічного впливу на роботу земляного полотна при переході на швидкісний рух. Наведено впровадження методу конечних елементів у розрахунки під час модернізації реальних споруд.
 • Item
  Влияние параметров грунта на значения вертикального модуля упругости пути
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Данович, Виктор Данилович; Рыбкин, Виктор Васильевич; Патласов, Александр Михайлович; Бондаренко, Ирина Александровна
  UKR: У данній роботі доведена необхідність корегування значень вертикального модуля пружності колії шляхом врахування роду грунта земляного полотна, його стану та товщини й стану баластного шару. Надана чисельна оцінка параметрів, що впливають на модуль пружності колії.
 • Item
  Критерии определения допускаемой скорости движения в кривых
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Курган, Николай Борисович
  UK: Проаналізовані наявні критерії визначення допустимої швидкості руху в кривих, вказані напрямки розвитку при розгляданні швидкісного руху.
 • Item
  Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Рибкін, Віктор Васильович; Курган, Дмитро Миколайович; Курган, Микола Борисович; Харлан, Володимир Іванович
  UKR: Запропонований підхід перебудови кривих в плані базується на мінімізації дії вантажного рухомого складу на колію і комфортабельній їзді пасажирів при впровадженні швидкісного руху.
 • Item
  Исследования напряженно-деформированного состояния пути со скреплением КПП
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Уманов, Марк Ионович; Ковалев, Вячеслав Викторович; Сова, С. Н.
  UK: Проведена оцінка напружено-деформованого стану колії зі скріпленнями КПП під впливом дослідного рухомого складу, а також жорсткостних характеристик такої колії. Зіставлення цих показників з аналогічними для колії зі скріпленнями КБ показали досить близьку відповідність.
 • Item
  Результаты определения фактических значений жесткости пути для исследований взаимодействия пути и подвижного состава
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Татуревич, Анатолий Павлович
  UK: У роботі викладені результати визначення фактичних жорсткостей і модулів пружності колії для дослідження взаємодії колії і рухомого складу з врахуванням конструкцій верхньої будови колії, що змінилися за останні роки, особливо на залізобетонних шпалах. Уточнено значення модулів пружності підрейкових основ при горизонтальному вигині і крутінні рейкових ниток.
 • Item
  Определение допускаемых скоростей движения грузовых вагонов по ж.-д. путям колеи 1520 мм
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Рыбкин, Виктор Васильевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Трякин, А. Г.; Халипова, Наталья Владимировна; Данович, Виктор Данилович
  UK: Стаття присвячена питанням установлення допустимих швидкостей руху різних типів чотиривісних вантажних вагонів з візками моделей 18-100 (ЦНДІ-Х3) при різному завантаженні. Наведено результати комплексних досліджень динамічних якостей вагонів і оцінений їхній вплив на залізничну колію. У результаті досліджень пропонується установити диференційований підхід до установлення допустимих швидкостей руху для порожніх і навантажених вагонів.
 • Item
  Применение номограмм для определения возвышения наружного рельса и допускаемых скоростей движения в кривых
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Рыбкин, Виктор Васильевич; Патласов, Александр Михайлович; Власенко, А. В.
  UKR: У статті розглядається алгоритм побудови номограми для визначення підвищення зовнішньої рейки та допустимих швидкостей руху рухомого складу у кривих ділянках залізничної колії. Наводиться приклад використання номограми, побудованої за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, для конкретних вихідних даних.
 • Item
  Моделювання життєвого циклу залізничних рейок в колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Рибкін, Віктор Васильович; Баль, Олена Миронівна
  UK: В статті здійснюється моделювання життєвого циклу рейок в колії з метою визначення і прогнозування їх стану в будь-який момент часу.
 • Item
  Знаходження вертикальної нерівності залізничної колії вагона-колієвимірника
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Рибкін, Віктор Васильович; Сисин, Микола Петрович
  UK: У статті пропонуються два способи знаходження вертикальної нерівності колії в залежності від вимірів вагона–колієвимірника–на основі тригонометричних рядів і чисельний спосіб. Для оцінки точності вимірювань було визначено вертикальні нерівності по обох рейкових нитках і перекос, який було порівняно з виміряним перекосом.
 • Item
  Оцінка параметрів пружної клеми марки КП-5.2
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Костюк, Михайло Дмитрович; Рибкін, Віктор Васильович; Бондаренко, Ірина Олександрівна; Іванченко, Н. М.
  UKR: У даній роботі проведена чисельна оцінка параметрів працездатності пружної клеми марки КП-5.2. Визначені геометричні характеристики поперечного перерізу клеми, жорсткість клеми, а також виконані перевірні розрахунки клеми на міцність та витривалість.
 • Item
  История, достижения, перспективы отраслевой путеиспытательной научно-исследовательской лаборатории Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Рыбкин, Виктор Васильевич; Моисеенко, Констатин Владимирович
  UK: У статті подана історія розвитку і основні напрямки діяльності Галузевої колієвипробувальної науково-дослідної лабораторії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Воспоминания доцента Р. С. Липовского (ДИИТ)
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003)
 • Item
  Воспоминания профессора Т. Г. Яковлевой (МИИТ)
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003)
 • Item
  Биографический очерк о Моисее Абрамовиче Фришмане
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Рыбкин, Виктор Васильевич; Кутный, Е. А.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна