Знаходження вертикальної нерівності залізничної колії вагона-колієвимірника

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті пропонуються два способи знаходження вертикальної нерівності колії в залежності від вимірів вагона–колієвимірника–на основі тригонометричних рядів і чисельний спосіб. Для оцінки точності вимірювань було визначено вертикальні нерівності по обох рейкових нитках і перекос, який було порівняно з виміряним перекосом.
RU: В статье предлагаются два способа нахождения вертикальной неровности пути в зависимости от измерений вагона-путеизмерителя –на основе тригонометрических рядов и численный способ. Для оценки точности измерений были определены вертикальные неровности по обеим рельсовым нитям и перекос, который был сравнен с измеренным перекосом.
EN: Two methods are proposed for the vertical roughness determination of railway track depending on data of the measuring carriage – trigonometric series method and numerical method. The vertical roughness and a warp were calculated on each rail. The warp was compared with the measured warp to estimate the precision of the measurement.
Description
М. Сисин: ORCID 0000-0001-6893-0018
Keywords
вертикальна нерівність колії, вагон–колієвимірник, чисельний спосіб, вертикальная неровность пути, вагон-путеизмеритель, численный способ, vertical determination of railway track, measuring carriage, numerical method, КККГ
Citation
Рибкін, В. В. Знаходження вертикальної нерівності залізничної колії вагона-колієвимірника / В. В. Рибкін, М. П. Сисин // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 2. – С. 24–30. – DOI: 10.15802/stp2003/21029.