Статті КККГ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 207
 • Item
  Встановлення допустимих швидкостей руху поїздів по криволінійних стрілочних переводах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Патласов, Олександр Михайлович; Токарєв, Сергій Олександрович; Патласов, Євген Олександрович
  UKR: Мета. Стрілочні переводи відіграють одну з ключових ролей при виконанні перевізного процесу на залізничному транспорті. Протягом останніх 20 років у складних умовах (криві ділянки, горловини станцій) укладали одно-та різносторонні криволінійні стрілочні переводи, які мають ряд геометричних особливостей, на відміну від односторонніх звичайних. На сьогоднішній день нормативні документи забороняють нове укладання таких переводів у криві ділянки колії та тільки частково регламентують порядок оцінки їх реального стану. Залишається відкритим питання встановлення допустимої швидкості руху в межах криволінійних стрілочних переводів. Тому в науковому дослідженні пропонується встановлювати швидкість руху поїздів за критерієм комфортабельності їзди, спираючись на результати натурних вимірювань ординат від базисної лінії для конкретного криволінійного стрілочного переводу. Методика. Розглянуто критерії, за допомогою яких можна встановити допустимі швидкості руху на стрілочних переводах. Встановлено складність їх застосування, переваги та недоліки. Результати. Проаналізовано розподіл швидкостей по довжині реального криволінійного стрілочного переводу для прямого та бокового напрямку. Встановлено величини швидкості зміни непогашених прискорень для існуючих норм утримання кривих ділянок колії за різницею у суміжних стрілах вигину при швидкостях до 160 км/год. Наукова новизна. Авторами розроблено методику встановлення допустимої швидкості руху поїздів у межах криволінійного стрілочного переводу, яка враховує реальне геометричне положення у плані основного та бокового напрямків переводу. Даний підхід дає можливість встановити місця у плані на стрілочному переводі, які лімітують швидкість руху. Практична значимість. Запропонована методика дає можливість об’єктивно оцінити та встановити допустиму швидкість руху поїздів на основі вимірювання ординат основного і бокового напрямку криволінійного стрілочного переводу від базисної лінії за критерієм комфортабельності їзди. Методика була апробована на реальних стрілочних переводах, які знаходяться в межах Придніпровської залізниці.
 • Item
  Стосовно питань щодо підвищення стабільності земляного полотна залізничної колії
  (Державний економіко-технічний університет транспорту, Київ, 2012) Бондаренко, Ірина Олександрівна; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: На сьогодення практично відсутня як нормативна база параметрів стану земляного полотна, так і система їх натурного вимірювання. Показники працездатності земляного полотна мають суттєвий вплив на роботу всієї залізничної колії. Умови експлуатації залізниць змінилися у порівнянні з тими, що закладалися в період будівництва, тому нижня будова колії може не забезпечувати сучасні потреби. Вирішення задачі повинне базуватися на сучасних теоретичних обґрунтуваннях. Різноманіття форм і методів побудови динамічних моделей, що принципово розрізняються між собою, свідчить про те, що вони виходять не з теоретичної суті процесів, а ґрунтуються на емпіричному підході, фіксуючи окремі зовнішні прояви динаміки.
 • Item
  Визначення методики розрахунку модуля пружності підрейкової основи за результатами експериментальних вимірювань показників взаємодії колії і рухомого складу
  (Донецький інститут залізничного транспорту, Донецьк, 2012) Бондаренко, Ірина Олександрівна; Курган, Дмитро Миколайович; Савлук, Віталій Євгенович
  UKR: У статті описується визначення методики розрахунку модуля пружності підрейкової основи за результатами експериментальних вимірювань показників взаємодії колії та рухомого складу.
 • Item
  Експериментальні дослідження взаємодії рухомого складу та залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5
  (Державний економіко–технологічний університет транспорту, Київ, 2014) Настечик, Микола Петрович; Маркуль, Руслан Володимирович
  UKR: Одним із основних видів скріплення, яке ввійшло в постійну експлуатацію є проміжне рейкове скріплення типу КПП-5. Дані попередніх експериментальних досліджень достовірно не давали чітких науково-обґрунтованих результатів роботи вузла скріплення. Тому метою являється розробка та обґрунтування методики проведення експериментального дослідження роботи вузла скріплення типу КПП-5 з детальною оцінкою місць появи напруженого стану в його елементах підчас експлуатації. Методика. В основі експериментального дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5 виникає необхідність у виборі дослідної ділянки колії, замірюванні параметрів утримання колії, обґрунтування місць установки вимірювальних приладів. Результати. З допомогою проведених експериментальних досліджень, були визначені та обґрунтовані такі значення: бокових сил, вертикальних сил, напружень в рейках вертикальні прогини та горизонтальні віджимання рейкових ниток. Всі попередньо отримані експериментальним способом значення не перевищують гранично-допустимих величин згідно з [14]. Наукова новизна. На сьогоднішній день в даній роботі вперше були отримані положення та експериментальні результати роботи залізничної колії із скріпленням типу КПП-5. Це дозволило більш чітко дослідити та проаналізувати роботу проміжних елементів вузла скріплення, а саме найбільш імовірні місця появи напруженого стану в прутках клеми. Практична значимість. О тримані в даній роботі експериментальні результати дозволили практично в повній мірі дослідити роботу залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, особливо дослідити роботу пружних клем типу КП-5, як основних елементів у вузлі скріплення.
 • Item
  Встановлення допустимих швидкостей руху поїздів по криволінійних стрілочних переводах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Патласов, Олександр Михайлович; Токарєв, Сергій Олександрович; Патласов, Євген Олександрович
  UKR: Мета. Стрілочні переводи відіграють одну з ключових ролей при виконанні перевізного процесу на залізничному транспорті. Протягом останніх 20 років у складних умовах (криві ділянки, горловини станцій) укладали одно-та різносторонні криволінійні стрілочні переводи, які мають ряд геометричних особливостей, на відміну від односторонніх звичайних. На сьогоднішній день нормативні документи забороняють нове укладання таких переводів у криві ділянки колії та тільки частково регламентують порядок оцінки їх реального стану. Залишається відкритим питання встановлення допустимої швидкості руху в межах криволінійних стрілочних переводів. Тому в науковому дослідженні пропонується встановлювати швидкість руху поїздів за критерієм комфортабельності їзди, спираючись на результати натурних вимірювань ординат від базисної лінії для конкретного криволінійного стрілочного переводу. Методика. Розглянуто критерії, за допомогою яких можна встановити допустимі швидкості руху на стрілочних переводах. Встановлено складність їх застосування, переваги та недоліки. Результати. Проаналізовано розподіл швидкостей по довжині реального криволінійного стрілочного переводу для прямого та бокового напрямку. Встановлено величини швидкості зміни непогашених прискорень для існуючих норм утримання кривих ділянок колії за різницею у суміжних стрілах вигину при швидкостях до 160 км/год. Наукова новизна. Авторами розроблено методику встановлення допустимої швидкості руху поїздів у межах криволінійного стрілочного переводу, яка враховує реальне геометричне положення у плані основного та бокового напрямків переводу. Даний підхід дає можливість встановити місця у плані на стрілочному переводі, які лімітують швидкість руху. Практична значимість. Запропонована методика дає можливість об’єктивно оцінити та встановити допустиму швидкість руху поїздів на основі вимірювання ординат основного і бокового напрямку криволінійного стрілочного переводу від базисної лінії за критерієм комфортабельності їзди. Методика була апробована на реальних стрілочних переводах, які знаходяться в межах Придніпровської залізниці.
 • Item
  Перспективи укладання скріплення типу СКД65-Б в кривих ділянках колії малого радіуса
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Настечик, Микола Петрович; Маркуль, Руслан Володимирович
  UKR: Мета. На сьогоднішній день існує тенденція щодо повного переходу головних колій на залізобетонні шпали. Причиною цього є дефіцит дерев'яних шпал, їх висока вартість та низький термін служби, що вкривих ділянкахколіїрадіусом R≤300м складає всього 5–7років (це у 5 разівменше строку служби залізобетонних шпал). Із впровадженням скріплення типу СКД65-Б з’явиласьможливість плавно розширювати колію від 0 мм до 14мм тазвузити–від 0мм до 28мм із кроком 1мм. При збільшеному поїзному навантаженні на колію 75...130кН в горизонтальній площині, що характерно для кривих ділянок колії R≤300м, часто відбуваються порушення геометрії колії уплані. Це призводить до частих виправок, періодичність проведення якихпри скріпленні типу СКД65-Б на сьогоднішній день відсутня. Тому метою статті єрозробка рекомендацій щодо утримання рейкової колії уплані зі скріпленням типу СКД65-Б. Методика. В основі методики проведення досліджень лежить порівняльна оцінка впливу динаміки зміни ширини рейкової колії на періодичність виконання виправки її в планіу випадку використання скріплення типу ДОта СКД65-Б. Результати. За допомогою розробленої методики досліджень було встановлено, що першерегулювання ширини рейкової колії при скріпленні типу ДО необхідно виконувати вже на 14-ий місяць, а при скріпленні типу СКД65-Б–на 28-ий місяць експлуатації. Наукова новизна.Вперше було описано та виражено емпіричною залежністю процес зміни ширини рейкової коліїта періодичність виконання її регулювання у випадку використання скріплення типуСКД65-Б. Практична значимість. Розроблені авторами рекомендації дозволятьвчасно виконувати регулювання ширини рейкової колії при скріпленні типу СКД65-Б і одночасно забезпечують безпеку руху поїздів.
 • Item
  Вплив вагонів з осьовим навантаженням 25 тс/вісь на стан залізничної колії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Патласов, Олександр Михайлович; Федоренко, Єлізавета М.
  UKR: Мета. Дослідження спрямоване на визначення змін у стані геометричних параметрів залізничної колії залежно від пропущеного тоннажу за динамічної взаємодії з рухомим складом із навантаженням 25 тс/вісь. Методика. Для досягнення мети автори провели статистичний аналіз показників вимірювань стану колії вагонами-колієвимірювачами типу КВЛ–П. За допомогою програми розрахунку середньоквадратичного відхилення геометричних параметрів колії оцінено відхилення параметрів у межах дослідних ділянок. Результати. За період спостережень виявлено, що інтенсивність накопичення деформації колії в середньому зростає. Однак за результатами факторного дисперсійного аналізу з ймовірністю 95 % не можна однозначно стверджувати про вплив вагонів з осьовим навантаженням до 25 тс/вісь на погіршення показників стану колії. При цьому слід зазначити, що частка вантажу, перевезеного у вагонах з осьовим навантаженням до 25 тс/вісь, за період спостережень склала менше одного відсотка. За показниками величини середньоквадратичного відхилення оцінено стан геометричних параметрів колії та їх прогнозні зміни. Аналіз показав, що підвищення осьового навантаження призведе до зменшення ресурсу експлуатації рейок, які є найдорожчими з елементів верхньої будови колії, скорочення терміну служби стрілочних переводів і збільшення витрат праці робітників, зайнятих ремонтом і утриманням колії. Рекомендовано скорочення міжремонтних періодів, яке відповідає нормативам. Для того, щоб великовантажні вагони не руйнували інфраструктуру, має діяти як мінімум два обмеження: за видами вантажів, які перевозять, і за швидкістю руху. Наукова новизна. Автори провели дослідження оцінки впливу вагонів з осьовим навантаженням 25 тс/вісь на стан геометричних показників залізничної колії й запропонували шляхи вирішення питання щодо впровадження в Україні рухомого складу з осьовим навантаженням 25 тс/вісь. Практична значимість. На основі отриманих результатів можна оцінити вплив осьового навантаження на інтенсивність змін стану колії та прогнозувати скорочення міжремонтних термінів у зв’язку з його погіршенням і відповідно до обмеження швидкості руху поїздів.
 • Item
  Аналіз ефективності використання дерев’яних шпал в сучасних умовах експлуатації
  (Вид-во ДП «ДОСЗТ», Дніпро, 2021) Бондаренко, Ірина Олександрівна
  UKR: В роботі отримано та проаналізовано результати зміни силового впливу на конструкцію колії з використанням дерев’яних шпал при зміні модуля пружності підрейкові основи. Результати показали, що динамічні добавки силового впливу на дерев’яні шпали на залізницях України значно перевищують як європейські нормативи по допустимим відхиленням, так і вимоги щодо розтріскування шпал. Аналіз силового впливу на конструкцію колії з використанням дерев’яних шпал при зміні модуля пружності підрейкові основи в поєднанні з аналізом причин руйнування дерев’яних шпал показали, що вони не призначені для сучасних умов експлуатації.
 • Item
  Аналіз умов функціонально-безпечної роботи пружного кріплення
  (Вид-во ДП «ДОСЗТ», Дніпро, 2020) Бондаренко, Ірина Олександрівна; Тупчий, Дмитро Сергійович
  UKR: В роботі отримано та проаналізовано результати зміни силового впливу на конструкцію колії при зміні модуля пружності підрейкові основи. Отримані результати показали, що динамічні добавки силового впливу на рейки і вузли скріплень на залізницях України значно перевищують європейські норматив по допустимим відхиленням. В першу чергу, це пов'язано з відсутністю нормування і контролю жорсткості конструкції колії в цілому, і жорсткості елементів в конструкції колії. По-друге, відсутні технічні вимоги по допустимим співвідношенням сил, що передаються від елемента до елементу конструкції колії. У зв’язку з чим запропоновано доповнити існуючі вимоги до характеристик жорсткості як конструкції колії, так і до конструкції її елементів.
 • Item
  Моделювання процесу розвитку вертикальних деформацій залізничної колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Мета. Стан залізничної колії повинен відповідати умовам безпеки руху, плавності й комфортабельності їзди. Наявність нерівностей погіршує динаміку взаємодії колії та рухомого складу, стає причиною обмеження швидкості руху, створює можливість порушення умов безпеки руху. Постає питання дослідження факторів, що призводять до можливості утворення нерівностей колії та процесу їх розвитку. Метою даної роботи є аналіз процесів виникнення та розвитку нерівностей у зоні вертикальної нерівнопружності залізничної колії із застосуванням математичного моделювання. Методика. Залізнична колія під поїздами працює як система пружних тіл, тому поява та розвиток нерівностей можна представити як процес переходу від пружних до залишкових деформацій. Збільшення розмірів нерівності буде впливати на динаміку взаємодії колії та рухомого складу не тільки під час розташування колеса безпосередньо в зоні нерівності, а й на певній відстані за її межами. Тому для дослідження розвитку нерівності, в тому числі по довжині колії, необхідно моделювати саме процес руху колісного навантаження по ділянці. Прийнята модель, яка складається із колісної пари, що рухається по безінерційній балці та опирається на окремі опори. Вона описується системою диференційних рівнянь Лагранжа. Введена гіпотеза, що рівень залишкових деформацій розподіляється пропорційно похідній динамічного прогину. Результати. Розташування вертикальної нерівності по довжині не обов’язково повторює місце положення проблемної ділянки. З часом експлуатації вертикальна нерівність поширюється не тільки в глибину, а й уздовж колії, причому збільшення довжини супроводжується зміщенням положення локальних максимумів та появою нових. Це призводить до розвитку так званих «ям» на підході до нерівнопружної ділянки. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку задачі моделювання взаємодії колії і рухомого складу, зокрема для врахування ділянок нерівнопружності та їх впливу на утворення нерівностей колії. Запропоновані нові підходи щодо моделювання процесу переходу від пружних до залишкових деформацій, які дають змогу прогнозувати розвиток розмірів нерівностей колії в залежності від характеристик ділянки. Практична значимість. Отримані автором результати можуть бути використані для визначення термінів призначення ремонтних робіт із оновлення рівнопружності колії, а також для аналізу заходів, спрямованих на запобігання розвитку нерівностей у зонах із змінною пружністю залізничної колії.
 • Item
  The Problem of a Lack of Material Behaviour Data For Risk Assessment
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Bondarenko, Iryna O.; Nеduzha, Larysa O.
  ENG: Purpose. The main purpose of this work is to provide theoretical support for the need to expand data on changes in the material behaviour under dynamic loads when railway track risk assessment over time due to railway track elements deformability. Methodology. For the research, an original model of railway track design described using the original method based on the ability of elastic waves to propagate energy of power pulses in space and time, as well as a model describing materials as discrete substances were used. Findings. It has been established that the properties of the material affect the deformability of the elements and the design of the railway track; the main parameter in the study of deformability processes is time; material, as a substance, consists of atoms and molecules, and therefore is not continuous; internal physical processes determine changes in the behaviour of the material of an element. Originality. It has been proposed to develop classifications of changes in the physical properties of materi-als according to the probability of irreversible deformations and the impossibility of deformations, as well as classi-fications of changes in the mechanical properties of materials according to the probability of the defect appearance and changing the material structure. Practical value. The ability to simulate analytically any physical processes occurring inside elements due to the proposed method allows combining the influence of mechanical and physical effects into a single calculation. This enables to assess the probability of appearing defects in elements under certain dynamic loads when assessing the railway track risk over time due to railway track elements deformability.
 • Item
  Use of Container and Piggyback Services in International Railway Traffic
  (Springer, Cham, 2020) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Černiauskaite, Laura
  ENG: A modern cargo owner imposes rather strict requirements on transport services in terms of delivery time, cargo safety, quality of forwarding services. In the current conditions, it is necessary to explore the possibility of developing new additional types of carriage on rail transport, in close cooperation with the road transport. In the interaction of rail and road transport the reliability, speed and carrying capacity of the first one is combined with the flexibility and efficiency of the other. However, many issues within the framework of interaction between rail and road carriers still require scientific solutions – from the selection of criteria to a comprehensive assessment of the effectiveness of piggyback transportation. Principles of transport service quality management were formulated and evaluation criteria were determined. Piggyback traffic in the direction of Odessa-Klaipeda will allow Ukraine, Belarus and Lithuania to maintain roads, ensure purity of environment, make it possible to save fuel, as well as allow owners and carriers to significantly reduce operating costs and improve the quality of services provided.
 • Item
  Study of the Interaction of the Railway Track and the Rolling Stock Under Conditions of Accelerated Movement
  (IOP Publishing, 2020) Hubar, Oleksіy V.; Markul, Ruslan V.; Tiutkin, Oleksii L.; Andrieiev, Volodymyr S.; Arbuzov, Maxim; Kovalchuk, O.
  ENG: Comprehensive studies of the interaction of the railway track and the investigated rolling stock under accelerated conditions have been carried out. The basis of the research was to obtain and substantiate the process of stress state, force interaction of the railway track and the rolling stock under conditions of accelerated movement. Introduction of the new rolling stock into continuous operation is a serious task that must be solved comprehensively. The implementation of this direction significantly affects the reliability of the elements of the railway track. Within the framework of the research, the approach was used that takes into account theoretical and experimental parts of the research using the methodology of prof. O. P. Yershkov. As a result of the studies, average stress values were established: in rails, they variate within the range 44.37...70.99 MPa; in the sleeper, they reach 0.78 MPa; in the ballast layer, they have 0.13 MPa; in the body of the subgrade, they reach 0.04 MPa, which is significantly less than the maxima allowable values. While speed change from 140 to 160 km/h, the values of the studied parameters decrease: vertical force (9.39 %), lateral forces (19.79 %); stresses in the edge of the rail flange (15.86 %); stresses in the edge of the rail head (16.67 %); stresses in the neck of the rail (8.74 %). The obtained results made it possible to form trends and recommendations on the feasibility of further increasing speeds development. At the same time, this made it possible to substantiate in more detail the operation of the railway track in the case of accelerated movement.
 • Item
  Investigation of the Operation of the Railway Track with Reinforced Concrete Sleepers in Curved Sections with Radius R ≤ 350 m
  (Printing House “Technologija”, Kaunas, Lithuania, 2020) Markul, Ruslan V.; Hubar, Oleksіy V.; Arbuzov, Maxim; Andrieiev, Volodymyr S.; Tiutkin, Oleksii L.; Savyts’kyy, V.; Ganich, Ruslan Ph.
  ENG: The article presents the results of the research on polygon extension for laying reinforced concrete sleepers under difficult conditions (R≤350 m, mountainous terrain) with ensuring safety traffic and reliable operation of the railway track. Changes in the geometry of the track in the plane with wooden sleepers and Д0 fastener as well as reinforced concrete sleepers with СКД65-Б fastener in the curve with the radius of 350 m were investigated. The results of the research allowed to obtain: - method and algorithm for determining the tapping section of the track gauge extension on reinforced concrete sleepers in curves with radius R ≤ 350 m; - comparative assessment of the track gauge change with the use of Д0 fastener (wooden sleepers) and СКД65-Б fastener (reinforced concrete sleepers) in curves with a radius R ≤ 350 m; - factors impact on the track gauge extension under difficult operating conditions; - empirical dependence of the process of the track gauge width change and the frequency of its adjustment in the cases of СКД65-Б fastener (reinforced concrete sleepers) and Д0 fastener (wooden sleepers) use in curves with radius R ≤ 350 m; - conclusions on the probability and feasibility of concrete sleepers use under mountainous terrain conditions, including difficult operating conditions (R ≤ 350 m).
 • Item
  Research of the Reduced Mass of the Railway Track
  (Széchenyi István University, Győr, Hungary, 2020) Kurhan, Dmytro ; Leibuk, Yaroslav
  ENG: In an overall view, a vehicle is described as a system of bodies interconnected by elastic and dissipative couplings. Bodies have a mass concentrated at a point, the movement of which describes their motion. Certain difficulties arise when introducing a railway track into such models. While interacting with the rolling stock, the track operates as an elastic body, and its mass is specified as reduced to the point of interaction. The purpose of this work is to provide a reasonable value of the reduced mass of the railway track depending on its parameters. The task is solved by applying a spatial model of dynamic deformations of the railway track on the basis of the elasticity theory. Such an approach makes it possible to determine which part of the railway track interacts with the wheel based on the propagation of deformations as elastic waves.
 • Item
  The Mathematical Support of Machine Surfacing for the Railway Track
  (Széchenyi István University, Győr, Hungary, 2020) Kurhan, Dmytro ; Havrylov, Maksym
  EN: The condition of a railway track is characterized by many indices, including its geometric shape, both in the horizontal and vertical planes. The purpose of this paper is to create a mathematical tool to ensure the operation of track machines for surfacing, tamping, and alignment, which are equipped with automation systems. The developed mathematical model will be integrated into the AS "Strela" software package which is currently installed on machines. Scientific approaches used in the mathematical model allowed to reduce the operation of machines in "window", to simplify the work of maintenance personnel, to create an information base of track parameters, to establish rational parameters of curves during surfacing.
 • Item
  The Advisability of Using Dual Gauge for Expansion of the International Traffic
  (Printing House “Technologija”, Kaunas, Lithuania, 2020) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Husak, Marina ; Hmelevska, Nelya
  ENG: The possibilities of railway transport for the organization of transportation between the countries are not used to the full extent, since there are a number of technical reasons. The usage of dual gauge (1435/1520 mm) is one of the solutions. As an example of using dual gauge is the international project "Rail Baltica", Lviv railway and etc.
 • Item
  Impact of The Variable Stiffness Section on The Conditions of Track and Rolling Stock Interaction
  (IOP Publishing Ltd., 2020) Kurhan, Dmytro ; Kurhan, Mykola ; Husak, Marina
  ENG: Railway track stiffness is one of the main parameters that determine the track and rolling stock interaction. The inelasticity of the rail base may occur for two reasons: either as a consequence of the deteriorated condition of a track or due to the structural features of a section. As a rule, areas before bridges or tunnels are treated. Today, there are several options for relevant design solutions. The main purpose of this work is to determine the characteristics of a "railway track" object with which it can be represented in the rolling stock models in the simplest way possible but adequate for sections of transient stiffness. The railway track is introduced into the rolling stock model as a sequence of elements with which the wheels of the rolling stock interact. It is assumed that a single element in its characteristics must be equivalent to the track response when passing the wheel from one inter-sleeper section to the next one, that is, to reproduce a sequence that is cyclically repeated. Such a track element will be characterized by reduced mass, stiffness and dissipation factor.
 • Item
  Improvement of The Railway Track Efficiency by Minimizing the Rail Wear in Curves
  (IOP Publishing Ltd., 2020) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Novik, R.; Baydak, Sergii; Hmelevska, Nelya
  ENG: The article presents the analysis results for the parameters measurements of the rail track and the ratio between values of the vertical and side wears of rails in curves of different radii under different operating conditions. It is shown that the installed elevations of the outer rail do not meet the contemporary requirements in increasing the efficiency of the track while minimizing the rail wear. At the second stage of the research, various sections were examined by type of traction, technical equipment, plan parameters and the longitudinal profile. As an example, the results of calculations are presented in Lviv-Rava-Ruska section as a promising project that can ensure the integration of railway transport in Lviv-Warsaw direction. Analysis of the results obtained with the help of the software package – MoveRW and RWPlan programmes, allowed to determine such a combination of elevations of the outer rail in curves, so that trains of different categories realize the lowest values of cross unbalanced accelerations, which provide the minimum wear of rails in compliance with regulatory requirements for unbalanced acceleration, changing this acceleration in time, elevating speed of a wheel on the removal of the outer rail.
 • Item
  Аналіз ризиків при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень вантажів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Дорош, Андрій Сергійович; Демченко, Євген Борисович; Маркуль, Руслан Володимирович; Бердичевська, Т. М.
  UKR: Робота виконана в рамках проекту «Кризи і ризик-інжиніринг транспортних послуг» за програмою Еразмус+. Мета. В сучасних умовах ключова роль в забезпеченні бізнес-процесів як в середині держави, так і при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності належить транспортній галузі. Перевезення вантажів і пасажирів на відносно коротких відстанях є економічно привабливим для автомобільного транспорту, який за останні роки демонструє значний приріст обсягів перевезень. В той же час при виконані автомобільних перевезень в міжнародному сполученні мають місце випадкові фактори та спричинені цим ризики, що не дозволяє з достатньою точністю оцінити вартість та тривалість такої доставки. Тому метою даної роботи є аналіз процесу міжнародної доставки вантажів автомобільним транспортом та ідентифікація ризиків і причин їх виникнення на кожному етапі перевезення. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення обсягів та структури зовнішньоекономічної діяльності в сфері надання транспортних послуг; методи системного аналізу, в тому числі SWOT-аналіз, для визначення характерних особливостей та ідентифікації ризиків на етапах здійснення міжнародної доставки вантажів автомобільним транспортом. Результати. Виконаний авторами аналіз обсягів зовнішньоекономічної діяльності України дозволив встановити, що Європейський Союз є основним її зовнішньоекономічним партнером, а перевезення 10 % товарів за обсягом та 38 % за вартістю між вказаними сторонами виконується саме автомобільним транспортом. Збільшення частки автомобільних перевезень в забезпеченні зовнішньої торгівлі з ЄС також підтверджується зростанням кількості перетинів вантажними автомобілями західної частини державного кордону України, особливо суміжною з Польщею ділянки. З використанням SWOT-аналізу визначені сильні і слабкі сторони, а також ризики і можливості при наданні послуг міжнародної доставки вантажів автомобільним транспортом. Наукова новизна. Встановлено, що наявність великої кількості учасників процесу перевезення та можливі їх некомпетентні дії призводять до зростання кількості випадкових факторів та спричинених цим ризиків. Авторами виконано ідентифікацію транспортних ризиків та причин їх виникнення при здійсненні автомобільних перевезень вантажів в міжнародному сполученні. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в процесі ризик-менеджменту для підвищення ефективності управління міжнародними вантажними перевезеннями автомобільним транспортом.