№ 3 (45)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  3 (45) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Оцінка якісних показників контактування поверхневих шарів трибологічної системи «Колесо–Рейка»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Куліченко, Анатолій Якович; Кузін, Микола Олегович; Вакуленко, Ігор Олексійович
  UK: Мета. Сучасні уявлення про контактну взаємодію тіл в умовах тертя ґрунтуються на моделях, які враховують геометричні параметри приповерхневих шарів складових трибо-систем. Дані моделі дозволяють із високим рівнем адекватності описувати особливості рельєфу поверхонь деталей та їх вплив на експлуатаційні характеристики вузлів тертя в умовах пружних навантажень. Разом із тим можливість появи пластичних деформацій, особливо перед початком експлуатації фрикційних систем, дані моделі не враховують. Метою даної роботи є розробка нових математичних підходів опису попередньо прикладених деформацій та їх вплив на експлуатаційні характеристики трибо-систем. Методика. Із використанням підходів контактної механіки проведено аналіз впливу попереднього навантаження на контактування плоских шорстких поверхонь із використанням моделі, яка ґрунтується на припущеннях про нормальний розподіл висот мікронерівностей і пластичного деформування при першому навантаженні. Результати. Аналітично встановлено, що при помірному зниженні тиску порівняно із початковим фактична площа контакту є пропорційною тиску у відношенні 2/3. Наукова новизна. Встановлено, що розмір плями контакту є пропорційним тиску першого навантаження. Практична значимість. Показано, що при тисках, менших ніж початково прикладені до контактуючих поверхонь, характерними є більші значення фактичної поверхні контакту, число плям фактичного контакту, ніж для тих же тисків при першому навантаженні.
 • Item
  Evaluation of Longitudinal Loading of Tank Trains During Motion in Longitudinal Changes of Gradient
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Myamlin, Serhiy V.; Romanyuk, Yanina N.
  EN: Purpose. To research the tank train longitudinal loading during motion by track sections with changes of gradient. The trains of different length that consist of bogie tank wagons should be examined. Influence of cargo type on longitudinal loading of train during motion in concave section of track should be evaluated. Methodology. The level of the largest longitudinal forces was estimated by mathematical simulation. It was assumed that change of gradient is formed by two grades with baffle platforms, length 50 meters, so that the algebraic difference of limiting grades vary from 10 to 40 ‰, pitch 10 ‰. The initial speeds were 40, 60, 80, 100, 120 km/h. For evaluation of the longitudinal loading the regulating braking and motion «by coasting» was considered. For evaluation of buffing loads the entry to the concave gradient change of expanded train is considered, and in order to determine the quasi-static forces the compressed train is considered. Findings. As a result of calculations the dependencies of maximal longitudinal forces in the trains on the cargo type, the algebraic difference of the grades, the number of tank wagons, the initial speed, motion modes, and initial gaps condition in the train were obtained. Originality. The longitudinal loading of freight cars of different length formed by the similar bogie tank wagons with one locomotive was obtained. The locomotive is placed in the train head during motion in concave track sections with various algebraic difference of the grades «on coasting» and during the regulating braking mode. The obtained results can be used for parameters standardization of profile elevation of the track. Practical value. The obtained results show that during operation of tank trains on track sections of complex breakage the most dangerous is regulating braking of preliminary compressed trains during entering on concave parts of track. Level of the greatest buffing and quasi-static longitudinal forces is almost independent of cargo and slightly depends on the initial speed.
 • Item
  To the Question of Modeling of Wheels and Rails Wear Processes
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Manashkin, Lev A.; Myamlin, Serhiy V.
  EN: Purpose. There is a need of wear process modeling in the wheel-rail system. This is related to the fact that the wear processes in this system are absolutely different in the initial and final stages. The profile change of rail and, especially, of the wheels caused by the wear significantly affects the rolling stock dynamics, traffic safety and the resource of the wheels and rails. Wear modeling and the traffic safety evaluation requires the accounting of the low frequency component forces (including the modeling of transitional areas) affecting the wheel on the side of the rail and carriage in motion of rolling stock, so the statistical analysis is not possible. Methodology. The method of mathematical modeling of the wheel set and the rail interaction was used during the research conducting. Findings. As a result of the modeling of the wheel set motion on the rail track, the mathematic model with 19 freedom degrees was obtained. This model takes into account the axle torque and studies wheels constructions as the components of the mechanical systems, consisting of a hub and tire. Originality. The mathematic model allows evaluating the wear degree of the wheels and rails when using on the rolling stock not only all-metal wheel sets, but also compound ones with the use of spring wheels and independent rotation of semi-axes with the wheels. Practical value. The development of the improved mathematical model of freight car wheel set motion with differential rotation of the wheels and compound axles allows studying the wear processes of wheels and rails.
 • Item
  Методика побудови раціональної структури мережі підприємства за допомогою імітаційних моделей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UK: Мета. Пошук нових варіантів для переходу від технології Ethernet. Методика. Фізична структуризація мережі Fast Ethernet на основі хабів і логічне структурування мережі Fast Ethernet за допомогою комутаторів. Організація VLAN на основі групування мережі портів і відповідно до стандарту IEEE 802.1Q. Результати. Запропоновано можливі варіанти удосконалення мережі Ethernet: згідно з технологіями Fast Ethernet і VLAN на імітаційних моделях у пакетах NetCraker і Cisco Packet Tracer відповідно. Наукова новизна. Запропоновано методику проектування локальної мережі за допомогою технології VLAN. Практична значимість. Кожний з варіантів удосконалення мережі «Дніпрозалізничпроект» має свої переваги. Перехід від технології Ethernet до технології Fast Ethernet простий і економічний, потребує одного комутатора, а при організації VLAN – не менше двох. Однак технологія VLAN має такі переваги: зменшення навантаження на мережу, ізолювання широкомовного трафіка, зміна логічної структури мережі без зміни фізичної структури, збільшення безпеки мережі. Перехід від технології Ethernet до технології VLAN дозволяє відділити фізичну топологію від логічної, а формат кадрів за стандартом ІEEE 802.1Q дає можливість спростити сам процес впровадження віртуальних мереж у підприємства.
 • Item
  Об эквивалентности критериев безопасности от схода колеса с рельсов при использовании направляющей либо боковой силы
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Блохин, Евгений Петрович; Коротенко, Михаил Леонидович; Клименко, Игорь Владимирович
  RU: Цель. Уточнение критериев безопасности от схода колеса с рельсов, в которых используется либо боковая, либо направляющая силы. Методика. Методика связана с анализом выражений критериев безопасности от схода колеса с рельсов, в которых используется боковая или направляющая силы в положении предельного равновесия системы, а также с анализом выражений для коэффициента запаса устойчивости от схода колеса с рельсов при использовании указанных критериев. Результаты. Показано, что критерии безопасности от схода колеса с рельсов, представляющие собой либо отношение боковой силы к вертикальной, либо направляющей силы к вертикальной, действующие в точке контакта гребня набегающего колеса с головкой рельса, эквиваленты. В отношении коэффициента запаса устойчивости от схода колеса с рельсов показано, что вблизи границы безопасности их использование дает практически одинаковые результаты. Научная новизна. Проведена детализация понятий критериев безопасности, использующих боковую или направляющую силы, и показана их эквивалентность. Практическая значимость. Полученные результаты позволяют вместо двух выражений критериев безопасности, приводящихся в нормативной литературе, использовать одно из этих двух выражений, что дает ряд удобств при обработке результатов испытаний. Также даны рекомендации по использованию критериев, в которых используется отношение боковой или направляющей силы к вертикальной, действующих в точке контакта гребня набегающего колеса с головкой рельса.
 • Item
  Перспектива використання атермічних технологій пом’якшення металу елементів рухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Вакуленко, Ігор Олексійович; Пройдак, Світлана Вікторівна; Грищенко, Микола Миколайович
  UK: Мета. Метою роботи є оцінка можливості використання атермічних технологій пом’якшення металу елементів кузова і колеса залізничного вагону. Методика. Матеріалом для дослідження були вуглецеві сталі фрагмента ободу залізничного колеса з 0,55 % С, 0,74 % Mn, 0,33 % Si і сталь 20. Сталь залізничного колеса досліджували в стані після термічного зміцнення і холодного наклепу після експлуатації. Сталь 20 досліджували після холодної пластичної деформації прокаткою. Електричну імпульсну обробку (ЕО) здійснювали на спеціальному устаткуванні. В якості характеристики міцності металу використовували твердість за Віккерсом. Дослідження мікроструктури здійснювали з використанням світлового та електронного мікроскопів. Результати. При експлуатації елементів рухомого складу різного рівня міцності виникнення ушкоджень на металевих поверхнях обумовлене одночасною дією достатньо складних навантажень. Враховуючи, що формування осередків руйнування в значній мірі визначається станом об'ємів металу поблизу з місцями максимальних діючих напружень, розробка технологій зниження темпу накопичення дефектів або рівня діючих напружень дозволить подовжити термін роботи елементів рухомого складу. Після ЕО фрагменту ободу колеса змінам твердості відповідали закономірні зміни внутрішньої будови металу. Пропорційно зростанню ступеню холодної деформації прокаткою міцність низьковуглецевої сталі зростає. Знакозмінне вигинання холоднодеформованого листового прокату супроводжується зниженням міцності, яке обумовлене змінами субструктури металу. Наукова новизна. Процес пом’якшення наклепаної сталі супроводжується субструктурними змінами, які більшою мірою притаманні зміцненню від холодної пластичної деформації: диспергування дислокаційної чарункової структури, формування нових та переміщення сформованих субмеж. Практична значимість. Впровадження в умовах ремонтної бази залізничних депо технології електричної імпульсної обробки дозволить без застосування нагріву металу досягти необхідного рівня пом’якшення наклепаної по поверхні кочення сталі залізничного колеса. Наведена обробка дозволить знизити твердість і подовжити термін використання різців при відновленні профілю катання залізничного колеса.
 • Item
  Особенности расчета силового трансформатора повышенной частоты
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Забарило, Дмитрий Александрович
  RU: Цель. Обмотки мощных трансформаторов имеют малое значение активного сопротивления и значительную индуктивность, что приводит к снижению скорости нарастания тока в обмотках. Поэтому, задаваясь расчетной величиной тока, необходимо убедиться в возможности ее достижения. Так как индуктивность характеризуется напряжением короткого замыкания, то необходимо разработать методику для определения максимальной величины тока в обмотках трансформатора в зависимости от величины напряжения короткого замыкания и рабочей частоты. Методика. Для достижения поставленной цели в работе использован классический метод расчета переходных процессов для определения значения переходного тока в обмотках трансформатора. Результаты. Исследован и проанализирован характер переходного тока в обмотках высокочастотного трансформатора, который питается от инвертора напряжения. Научная новизна. Предложенметод для определения максимальной величины тока в зависимости от величины напряжения короткогозамыкания и частоты приложенного напряжения при прочих заданных параметрах. Практическая значимость. Предложенная методика позволит определить максимальное значение тока в обмотках высокочастотного трансформатора с учетом его RL-параметров. Это позволит сравнить величину заданного тока с возможным в зависимости от напряжения короткого замыкания и частоты приложенного напряжения. Материал исследований возможно применять при проектировании силовых трансформаторов.
 • Item
  Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Козаченко, Дмитрий Николаевич
  RUS: Цель. Статья направлена на создание математической модели функционирования железнодорожной станции для решения задач разработки станционной технологии на основании плана-графика. Методика. В качестве методов исследования использовались методы теории графов и объектно-ориентированного анализа. Модель плана-графика работы станции включает в себя: модель технического оснащения станции (сетка плана-графика) и модель процесса функционирования станции, которые формализованы на основании параметрических графов. Результаты. Представленная модель реализована в виде приложения к графическому пакету AutoCAD. Программное обеспечение разработано на языках Visual LISP и Visual Basic. Учитывая, что построение плана-графика представляет преимущественно традиционный процесс добавления, удаления и модификации значков, то разработанный интерфейс является интуитивно понятным технологу и практически не требует дополнительного обучения. Научная новизна. На основании методов теории графов и объектно-ориентированного анализа создана математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций, ориентированная на решение задач разработки технологии их работы. Практическая значимость. Предложенная математическая модель реализована в виде приложения к графическому пакету AutoCAD. Наличие математической модели позволяет выполнять автоматический анализ плана-графика и, за счет этого, сократить продолжительность его создания более чем в два раза.
 • Item
  Діагностування тягових електродвигунів за нерівномірністю обертання якоря
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2013) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Черняєв, Дмитро Вікторович; Шевченко, Ярослав Ігорович
  UKR: Мета. Запропонувати комплексний діагностичний параметр (або систему параметрів), який би дозволяв визначати несправності тягового електродвигуна як електромагнітного, так і механічного характеру. Методика. Останні роки в світовій практиці найбільш швидко розвиваються технології переходу на обслуговування і ремонт обладнання відповідно до його фактичного технічного стану. Основу таких технологій складає контроль обладнання і прогнозування його технічного стану з використанням методів неруйнівного контролю та безрозбірного діагностування. В умовах експлуатації необхідний рівень надійності електричних машин, у тому числі й тягових електродвигунів (ТЕД) підтримувати дуже складно. Аналізуючи несправності рухомого складу, що виникають у процесі експлуатації, можна переконатися, що ТЕД є найменш надійними вузлами. У роботі запропоновано діагностування ТЕД за нерівномірністю обертання якоря. Розроблено пристрій для вимірювання нерівномірності обертання якоря. Результати. Проведено експериментальне дослідження з метою визначення нерівномірності обертання вала якоря та зв’язку нерівномірності обертання якоря з пошкодженнями вузлів ТЕД. Отримані експериментальні залежності форми сигналу нерівномірності обертання якоря для двигунів з різним технічним станом. Наукова новизна. Вперше запропоновано метод діагностування тягових електродвигунів за нерівномірністю обертання вала якоря. Запропонований метод після подальшого удосконалення може бути використаний при проведенні стендових випробувань двигунів при їх роботі без навантаження, а також для оцінки якості проведеного ремонту. Практична значимість. Пристрій для виявлення дефектів вузлів тягового електродвигуна як електромагнітного, так і механічного характеру без розбирання двигуна, може використовуватись при проведенні контролю складання двигуна після ремонту та при випробуваннях ТЕД без навантаження.